TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

www.portgdansk.pl także po rosyjsku

Czytaj więcej: www.portgdansk.pl także po rosyjskuW marcu tego roku zaprezentowaliśmy Państwu naszą stronę internetową w nowej odsłonie, uwzględniającej współczesne techniki prezentacji. Nowa jakość elektronicznego wizerunku Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA nie była jedynym krokiem, mającym ułatwić Państwu dostęp do najważniejszych informacji na temat działalności naszej firmy. Kolejnym udogodnieniem, które chcemy zaproponować obecnie, jest publikowanie treści naszej strony internetowej w języku rosyjskim. Do prezentowanych już od kilku lat wersji www.portgdansk.pl w języku angielskim i chińskim - z uwagi na coraz szersze zainteresowanie współpracą partnerów z Rosji - od przyszłego tygodnia dołączymy zatem także wersję rosyjską.
Zapraszamy, życząc miłej lektury.

Emocje szczególnego holowania

  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Emocje szczególnego holowaniaDzięki renomie "Gdańskiej Stoczni Remontowej", widok platformy wiertniczej stał się w kanale Portu Gdańsk dość... zwyczajny. Mimo to jednak, holowanie monstrualnych konstrukcji zawsze budzi emocje.

Brytyjska wieża wiertnicza FPF-1, bryłą i wysokością niewiele ustępowała Kościołowi Wniebowstąpienia, tuż obok którego 7 listopada była przeprowadzana. Ciężko pracowały dla jej bezpieczeństwa cztery holowniki z Gdańska i Gdyni. Na redę gdańskiego portu przyciągnięta została z angielskiego Tees przez dwie duńskie jednostki. Konwój poprzedziła korespondencja działającej w imieniu armatora i kapitana platformy spółki agencyjnej "Mar-Yard" Ltd. z Kapitanatem Portu Gdańsk. Konieczne było ustalenie warunków technicznych i logistycznych: pora dnia, dobra widoczność, asysta co najmniej czterech holowników, maksymalna siła wiatru do 4 B, dopuszczalna wysokość fali, minimalny stan wody, nabrzeża wolne od statków, czy dodatkowe oznakowanie toru wodnego - szczególnie w rejonie Twierdzy Wisłoujście. Na czas wprowadzania wieży, w Basenie Władysława IV schronić się musiał 131 metrowy kontenerowiec "Marstan", który - zakończywszy przeładunek w Gdańskim Terminalu Kontenerowym - nie zdążył opuścić portu. Po blisko dziesięciu godzinnym wysiłku służb portowych, FPF-1 została zacumowana przy Nabrzeżu Remontowym "GSR".

Świeży plan Ithaca Energy przewiduje od 2014 roku rozszerzenie zakresu prac wydobywczych Wielkiej Brytanii na Morzu Północnym. Wpisano w nim zadania m.in. dla należącej do "Petrofac" platformy FPF-1 (znanej dotąd jako AH001). Po częściowym demontażu urządzeń - przeprowadzonych ostatnio przez stocznię brytyjską i 18 miesiącach prac modernizacyjnych w "GSR" - typowa wcześniej wieża wiertnicza podjąć ma na szelfie rolę "małej rafinerii". Na niełatwym rynku podobnych zleceń "GSR" cierpliwie umacnia swoją pozycję. Dawna "Baza Remontowa - Ostrów", przemianowana równo 60 lat temu (7 listopada 1952 roku) na "Gdańską Stocznię Remontową", ma od lat tłok w swych dokach i przy nabrzeżach. Obecnie trwają w nich prace przy 11 obiektach jednocześnie. Specjalizacja w remontach i przebudowach platform wiertniczych oraz socjalnych dla offshore okazała się dla gdańskiej stoczni zajęciem niszowym, gwarantującym godziwy zarobek i pakiet zleceń.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA

Z "Woli Bożej" dla Gdańska...

Czytaj więcej: Z Z "Woli Bożej" dla Gdanska... i nie tylko. Spektakularne przedsięwzięcie, rzec można - sztandarowa inwestycja Gdańska: tunel drogowy pod Martwa Wisłą, służyć będzie całemu Pomorzu i polskiej gospodarce narodowej. Doskonała dostępność od strony lądu wszędzie w świecie jest orężem konkurencyjności portów. Jeśli zważyć, że przez gdański port przechodzą każdego roku ładunki o wartości przekraczającej 100 miliardów złotych (dla porównania: roczny budżet miejskiej kasy Gdańska nie przekracza 3 mld złotych), łatwo zrozumieć "rozległość" znaczenia tego morskiego węzła transportowego. Realizacja nowych połączeń kolejowych i drogowych - w tym trasy z tunelem pod Martwą Wisłą - niewątpliwie utrwali pozycję bałtyckiego portu w Gdańsku.

17 października 2012, punktualnie o 16, płynący z Rotterdamu holenderski drobnicowiec pod znamienną nazwą "Deo Volente" (łac. "Wola Boska"), minął główki gdańskiego portu. Chwilę później cumował już przy Nabrzeżu Rudowym Basenu Górniczego. W ładowniach pomieścił 1300 ton elementów tzw. "kreta", wśród których najcięższy - silnik maszyny - ważył niemal 230 ton.

90-metrową Tunnel Boring Machine zbudowała dla Gdańska w niemieckim Allmannsweier fabryka "Herrenknecht AG". Zajęło jej to 9 miesięcy. Uruchomiona dla dokonania odbioru technicznego i rozebrana do potrzeb transportu, dociera do Gdańska w częściach także drogami lądowymi. Elementy TBM, ustawione w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca rozpoczęcia akcji "kreta", czekają obecnie na montaż. Wokół trwają intensywne prace przygotowujące łożysko startowe dla TMB. W lutym 2013 "kret" zacząć ma drążenie najdłuższego tunelu w Polsce i pierwszego tunelu wykonanego w naszym kraju przy użyciu TBM. 35 metrów pod lustrem wody w Martwej Wiśle "kret" pokona 1378 metrów, by przy węźle ul. Marynarki Polskiej ponownie go zdemontowano i przewieziono w rejon Dworca Drzewnego, by zacząć mógł wiercenie drugiej 12-metrowej średnicy nitki tunelu.

Zgodnie z harmonogramem Gdańskich Inwestycji Komunalnych - pierwsze samochody wjadą z Trasy Słowackiego tunelem w Trasę Sucharskiego pod koniec 2014 roku.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA

5 urodziny "DCT Gdańsk"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: 5 urodziny Prawdziwa magia dat. Ich przegląd obrazuje nie tylko dynamikę rozwoju obsługi kontenerów w gdańskim porcie, ale i determinację ludzi, którzy docenili przyszłość nowej technologii transportu morskiego.

Uruchomienie pierwszego terminalu kontenerowego w porcie - Gdańskiego Terminalu Kontenerowego ("GTK") - wymagało od jego założycieli swoistego wizjonerstwa. "Ojcowie" głębokowodnego terminalu kontenerowego "DCT" mieli już... przetarty szlak. O ile jednak nieduży, zajmujący niecałe 7 hektarów "wydartych" zabudowanemu otoczeniu "GTK" nie miał zbyt wielkich perspektyw, tyle ponad 6-krotnie większy "DCT" budować mógł swe perspektywy bez zahamowań. Gdańskie "maleństwo" trwa jednak od 14 lat dzięki trosce o interes i wygodę klienta, utrzymując markę przyjaznego terminalu. "DCT" wykorzystał inny walor - możliwość przyjmowania największych statków, zdolnych pokonać Cieśniny Duńskie. Ten argument, wsparty znacznymi inw

W styczniu 2004 roku ZMPG S.A. podpisała z "DCT Gdańsk" umowę, pozwalającą Wojewodzie Pomorskiemu wydać zgodę na budowę terminalu. Na tym etapie trudno było jeszcze precyzyjnie przewidzieć koszt inwestycji, terminy i tempo jej realizacji, wybrać jeden wariant rozwoju, zaplanować realną wielkość potrzebnego potencjału przeładunkowego. 25 kwietnia 2005 roku zatwierdzono ostatecznie dokumenty i wyłoniony spośród pięciu kandydatów niemiecki "Hochtief" mógł rozpocząć realizację projektu opracowanego przez konsorcjum BPBM "Projmors" oraz gdańskich "Wuprohyd" i "North-Investments". Zaufano doświadczeniu zdobytemu przez wykonawcę w Bremerhaven i Hamburgu, portach Afryki Południowej, indyjskim Seabird, Omanie, czy Kelang w Malezji. Rozpoczęło się sypanie sztucznego pirsu o długości 840 i szerokości 640 metrów, który docelowo pozwolić miał na obsługiwanie w ciągu roku miliona TEU. Jednocześnie - brytyjski inwestor "DCT", Gmina Gdańsk i ZMPG S.A. sygnowali list intencyjny wyrażający wolę utworzenia tuż obok ponad 100-hektarowego Centrum Logistyczno-Dystrybucyjnego, stanowiącego - łącznie z "DCT" - ważne ogniwo łańcucha transportowego łączącego kraje Unii Europejskiej z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Po ponad - lub tylko - dwuletnich pracach przygotowawczych budowa terminalu kontenerowego w Porcie Gdańskim wkroczyła w decydującą fazę realizacyjną. 26 stycznia 2007 roku m/v Czytaj więcej: 5 urodziny "Traveller" przywiózł z Irlandii 1000 ton konstrukcji suwnic "Liebherr", otwierając proces wyposażania "DCT" w najnowocześniejszy sprzęt do przeładunku kontenerów. Jak wówczas szacowano, kontenery stanowiły już 70% ogółu ładunków przewożonych na świecie drogami morskimi. Gdańska pogoń za żeglugowym trendem podsuwała potrzebę jak najszybszego skomunikowania portu z autostradą A1, budowę Tras Sucharskiego i Słowackiego, mostu kolejowego nad Martwą Wisłą, modernizację linii kolejowej do Pruszcza Gdańskiego, wiercenie tunelu pod kanałem portowym.

30 maja 2007 roku PCC Rail S.A. - jeden z największych polskich prywatnych przewoźników kolejowych, dostarczył do "DCT" pierwszą partię kontenerów. Cztery dni później przypłynął po nie należący do "Team Lines" m/v "Götaland", inaugurując operacyjną działalność nowego terminalu kontenerowego w Porcie Gdańsk. Tym samym, rozpoczął się wyścig mający zmaksymalizować korzyści płynące z usytuowania terminalu. Potencjał "DCT" zauważył światowy lider przewozów kontenerowych - grupa "Maersk". Zgodnie z zawartym z "DCT" porozumieniem, od 1 grudnia 2008 roku terminal miał przyjmować w każdym tygodniu co najmniej dwa statki "Maerska". Nawet z należącym do "Happag-Lloyd" m/v "Racha Bhum", o pojemności 2.732 TEU - rekordowej z przyjętych dotąd w "DCT", wciąż były to jednak statki niewielkie...

Swoje pierwsze urodziny świętował polski głębokowodny terminal kontenerowy goszcząc przedstawicieli wielu światowych firm spedycyjnych i żeglugowych. Nieliczni z nich wówczas przewidywali, że uświetniająca obchody obecność przeładowywanej właśnie jednostki "Maersk Line" jest zapowiedzią błyskawicznych zmian w "DCT". Właśnie do tego terminalu armator przeniósł bowiem całą swoją działalność operacyjną w Polsce. Na pirsie pojawiły się kolejne trzy, mające uzupełnić już pięć funkcjonujących suwnic typu RTG. W końcu roku 2009 "DCT" podejmował już linie "Unifeeder", "Containerships", "Team Lines", "IMCL-BCL" i "Maersk Line", które - szokując środowiska żeglugowe - zapowiedziały uruchomienie od grudnia stałego połączenia transkontynentalnego z Szanghaju, obsługiwanego przez największe z pływających kontenerowce świata.

20 listopada 2009 roku nad ranem gdańscy portowcy przekroczyli wielkość przeładunków założonych roczną prognozą. Niemały udział w tym sukcesie miał "DCT", osiągający 70% wzrost obrotów w stosunku do roku poprzedniego. Bezpieczny dla cumujących statków terminal, niezamarzający i dostępny przez cały rok, otworzył przed gdańskim portem perspektywę lidera wśród nowoczesnych portów południowego Bałtyku. Nieprawdopodobne stało się faktem - 4 stycznia 2010, po 34 dniach podróży z Chin, zawinął do Gdańska "Maersk Taikung" mogący pomieścić ponad 8400 kontenerów. To wydarzenie - inauguracja cotygodniowego, bezpośredniego serwisu kontenerowego z Dalekiego Wschodu - zaważy, jak komentowano, na losach gdańskiego portu podobnie, jak uruchomienie 35 lat wcześniej baz węglowej i paliw płynnych "Portu Północnego". Australijski fundusz "Macquarie Group of Companies" - inwestując w Gdańsku, dał szansę przełamania sarkastycznej opinii, że ... najlepszym polskim morskim portem kontenerowym jest... niemiecki Hamburg.

Z myślą o klientach "DCT", 20 stycznia 2010 roku ZMPG S.A. uruchamia obok nowoczesny Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej, którego wykonawcą była Korporacja Budowlana "DORACO". Kompleksowej ofercie portu i rosnącej sprawności "DCT" zaufali kolejni armatorzy: "NYK", "Cosco", "China Shipping", "Hamburg Sud", "ZIM", "Hunday", "MOL", "K-Line", "UASC", czy "Evergreen". W 2010 roku "Deepwater Container Terminal" niemal potraja obroty osiągnięte w roku poprzednim. Wśród rekordowych 27,2 milionów ton przeładowanych w gdańskim porcie, skonteneryzowana drobnica - ponad 450 tysięcy TEU w samym "DCT" - zajęła drugą pozycję po paliwach płynnych. Pod koniec tego roku konkretnego kształtu doczekała się także idea stworzenia w obszarze ZMPG S.A. stosownej do potrzeb portu i regionu bazy logistycznej. 17 grudnia podpisana została pomiędzy miejską spółką "InvestGDA", a australijską "Goodman Polska" umowa o budowie "Pomorskiego Centrum Logistycznego".

Kilka miesięcy później, 11 maja 2011, w "DCT" zacumował "Maersk Elba" - kontenerowiec mogący załadować jednocześnie ponad 13.000 kontenerów. Próba sprawności i możliwości załóg gdańskiego portu wypadła pomyślnie. Odtąd serwis dalekowschodni do Gdańska zaczęły obsługiwać wyłącznie największe jednostki duńskiego... lwa żeglugi kontenerowej, łącznie ze statkami klasy "Emma Maersk", ładującymi jednorazowo do 15.500 TEU. Wizyta każdego z nich generowała wzmożony ruch feederów, przywożących i wywożących kontenery z Gdańska do portów całego Bałtyku. 29 czerwca tego roku "DCT" odnotował przeładunek milionowego kontenera, stając się - po zaledwie trzech latach funkcjonowania - liderem wśród polskich terminali morskich. W ciągu każdego kolejnego tygodnia A.P. M ller-Maersk potwierdzał słuszność decyzji o włączeniu Gdańska do sieci podstawowych portów kontenerowych w Europie. Ocena tempa wzrostu wymiany towarowej między Azją, a Europą zarysowała tak dobre perspektywy dla funkcjonowania w Gdańsku bałtyckiego hubu kontenerowego, że nowy Szef Regionu Europy Środkowo-Wschodniej Maersk Polska Thomas Bagge przedstawił kolejny zamysł powiększenia udziału swojej floty w obsłudze tego kierunku. Cztery porty Azji: Szanghaj, Ningbo, Yantian i Tanjug Pelepas oraz trzy porty europejskie: Felixtowe, Rotterdam i Bremerhaven objęte zostały nową usługą, gwarantującą codzienne zawijanie statków uczestniczących w serwisie AE10 i precyzyjną terminowość powierzonych ładunków. Wsparło to nie tylko gwarancję utrzymania bezpośrednich połączeń z Gdańskiem, ale i wzrost obrotów linii. Przez gdański port przechodzą już rocznie ładunki o wartości przekraczającej 100 miliardów złotych.

Kierownictwo "DCT" nieustannie inwestuje w urządzenia przeładunkowe, a także zwróciło się do ZMPG S.A. o zgodę i wsparcie planów rozbudowy bazy kontenerowej. Zmiana geografii transportu morskiego - także kontenerów - na Bałtyku, nakreślona przed 40 laty przez gdańskich wizjonerów żeglugowych, profesorów Jerzego Zaleskiego i Czesława Wojewódkę, stała się rzeczywistością. Ukuty przez Nich termin "Europy Bałtyckiej" uwzględnia właśnie gdański port, który - dzięki szeregowi naturalnych walorów - wraca do rangi z okresu "Złotego Wieku".

1 października 2012 wmurowany został akt erekcyjny "Pomorskiego Centrum Logistycznego". W tym dniu "DCT" przeładował tegoroczny 650-tysięczny kontener. Poza samochodami korzystającymi z coraz lepszych połączeń drogowych do portu, terminal obsługiwany jest przez dwie dedykowane linie kolejowe do suchych portów w Kątach Wrocławskich i Sławkowie, a w najbliższych planach dostać ma takie połączenia z Moskwą i Ukrainą. Wraca czas czerpania korzyści z walorów od tysiąca z górą lat determinujących konkurencyjność gdańskiego portu.

Przed kilkoma dniami "DCT" świętował swoje piąte urodziny. Najszybciej rozwijający się hub kontenerowy na Morzu Bałtyckim obsługuje już ponad 57% polskiego rynku przewozów kontenerowych. Potencjał przeładunkowy, poszerzony ostatnio o nową powierzchnię składową, pozwala mu obsłużyć rocznie ok. 1,25 miliona TEU. Finalizowane są starania o rozbudowę głębokowodnej bazy kontenerowej w gdańskim porcie nawet do 4,5 miliona TEU. Z kalendarium sukcesu "DCT" wynika, że "renta geograficzna" Portu Gdańsk przyniesie szybkie korzyści każdemu partnerowi, który zechce ulokować tu swoje aktywa i rzetelną pracę.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG S.A

Mała Rosja nieco bliżej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Mała Rosja nieco bliżejSzefowie dyplomacji Sikorski i Ławrow podpisali umowę o małym ruchu granicznym pod koniec 2011 roku. Zasady sprzedaży zezwoleń zostały jednak tak skonstruowane, że dopiero od paru dni możliwe jest przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej bez wiz. Grudniowa umowa wspomaga tę z 2009 roku o swobodnej żegludze po Zalewie Wiślanym. Tak wielu mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego starało się dotąd o polskie wizy, że kolejka w konsulacie zajmowała im miesiąc. Dla jej skrócenia, w drodze przetargu, wybrano zewnętrzne biuro pośredniczące w przyjmowaniu wniosków. Do wzmożonego ruchu przygotowywały się przejścia graniczne w Gronowie, Grzechotkach, Bezledach i Gołdapi. Przed dwoma laty granicę przekroczyło w nich półtora miliona osób, w ubiegłym roku - blisko dwa i pół miliona. Nie jest łatwo przewidzieć, o ile wzrośnie teraz liczba turystów i "sąsiadów" zajmujących się drobnym handlem. Strefa bezwizowa obejmuje powiaty: pucki, gdański, nowodworski, malborski, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki. O ile policzono, że Obwód Kaliningradzki zamieszkuje ok. miliona osób 97 narodowości i grup etnicznych (w tym - według różnych źródeł - od 5 do 10 tysięcy Polaków) - to z 15 uprzywilejowanych prawem przekraczania granicy bez wiz powiatów - naszych rodaków może skorzystać kilkakrotnie więcej. Odpowiadając na zainteresowanie nowymi możliwościami przyjazdowymi do Polski, Urząd Miasta zaprosił do Gdańska grupę dziennikarzy z Kaliningradu. Bliska współpraca miast, polegająca dotąd głównie na wymianie grup młodzieżowych, sportowych czy artystycznych, trwa już od 1994 roku. W trakcie kilku spotkań wyrażano nadzieję, że teraz możliwe będzie jej urozmaicenie i rozszerzenie. Goście odwiedzili Gdańską Starówkę, a także szereg nowych lub budowanych właśnie charakterystycznych obiektów. Zarówno stadion "PGE Arena", jak powstające Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, czy Teatr Szekspirowski budziły duże zainteresowanie. Sporo czasu przewidziano w programie dziennikarskiej misji na wizytę w gdańskim porcie. Rejs "Strażakiem-4" z Głównego Miasta, opływem Motławy i Kanałem Portowym na Westerplatte, do "DCT" i "Portu Północnego" był nie tylko samoistną atrakcją. Poza sposobnością obejrzenia urozmaiconej architektury - zarówno odrestaurowanych fragmentów miasta, jak i oczekujących... na swój czas - goście mogli skonfrontować perspektywy rozwoju portów w Gdańsku i Kaliningradzie. Dopytywali się szczegółowo o specyfikę przeładunków na poszczególnych nabrzeżach, techniczne i nawigacyjne możliwości przyjmowania statków. Poza wspólną cechą posiadania akwenów portowych, które nie zamarzają nawet srogą zimą, port nad Pregołą - ze względu na ograniczenia kanału podejściowego biegnącego przez Zalew Wiślany - ma znacznie skromniejsze niż Gdańsk możliwości nawigacyjne. Trudno też porównywać wprost długość nabrzeży, powierzchnię magazynów i placów składowych w obu portach, bo różnice są kilkukrotne. Mimo to, Kaliningrad potrafi przeładować w ciągu roku zaledwie 25% mniej towarów niż Gdańsk... Polacy znają ten port nie tylko z obsługi ruchu towarowego. Ze zmiennym szczęściem i zainteresowaniem Żegluga Gdańska woziła naszych rodaków do Kaliningradu i Bałtijska. Tylko część z nich korzystała z tej oferty w celach turystycznych. Podobnie, jak na lądowych przejściach granicznych, kwitł handel papierosami, alkoholem i benzyną w jedną stronę, a żywnością i pieluszkami w drugą. Podobnie będzie zapewne i teraz. W komentarzach pod relacjami dziennikarzy z niedawnej wizyty w Gdańsku znaleźć można wpisy oceniające, że "... dla kogoś, kto widział zabytki Leningradu, czy St. Petersburga, Starówka Gdańska nie będzie atrakcją. Ważniejsze, by mieć możliwość zrobienia tanich zakupów...". Nic w tym chyba zdrożnego - myślę - nie tylko dobrą lekturą ludzie żyją... a sposobność spędzenia weekendu w Małej Rosji z pewnością zbliży "Sąsiadów", pozwoli nawiązać rzetelne kontakty i z czasem ułatwi wzajemne, pełniejsze zrozumienie.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA


    
     


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34