TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Największy na świecie kontenerowy serwis żeglugowy w Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Największy na świecie kontenerowy serwis żeglugowy w Porcie Gdańsk

Zapowiadane od kilku miesięcy pierwsze zawinięcie kontenerowego aliansu żeglugowego stało się faktem w dniu 9 maja. Tego dnia do terminalu kontenerowego DCT zawinął statek oceaniczny OOCL Tianjin inaugurując kolejne regularne połączenie kontenerowe Gdańska z Azją.

Tym razem na stałą współpracę z Gdańskiem zdecydował się największy na świecie sojusz żeglugowy Ocean Alliance. W skład sojuszu wchodzą czołowi armatorzy kontenerowi OOCL, Cosco Shipping, CMA CGM oraz Evergreen. Statki aliansu zawijać będą do Gdańska raz w tygodniu łącząc takie porty jak: Szanghaj, Ningbo, Xiamen, Yantian, Singapur, Felixtowe, Rotterdam, Gdańsk, Wilhelmshaven.

Ocean Alliance to sojusz zawarty między armatorami na 10 najbliższych lat. Oferuje w sumie 40 nowych serwisów żeglugowych na całym świecie. Flotę aliansu stanowić będą aż 323 statki kontenerowe, z czego 66 jednostek obsługiwać będzie trasę Azja - Północna Europa.

Wraz z nowym połączeniem oceanicznym w Gdańsku poszerzy się także siatka połączeń feederowych (dowozowych), które dalej dystrybuować będą kontenery do poszczególnych docelowych destynacji na Bałtyku.

Gdańsk jest jednym z zaledwie kilku portów Północnej Europy, do których zawijać będą statki sojuszu. Wśród nich obok Gdańska znalazły się tak ważne ośrodki portowe jak: Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Felixstowe, Dunkierka, Southumpton, Zeebrugge czy Wilhemshaven. Decyzja Ocean Alliance o wyborze Gdańska jest kolejnym potwierdzeniem umacniania się pozycji portu jako centrum dystrybucyjnego na akwenie bałtyckim.

 

Port Gdańsk

Zarząd Morskiego Poru Gdańsk na Katarsko-Polskim Forum Gospodarczym

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Poru Gdańsk na Katarsko-Polskim Forum Gospodarczym

W piątek 6 maja 2017 r. Prezes ZMPG Łukasz Greinke i Dyrektor ds. Infrastruktury Marcin Osowski prezentowali na Katarsko-Polskim Forum Biznesowym projekt budowy Portu Centralnego. Forum zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju. ZMPG był uczestnikiem panelu "Investment Opportunities in Poland" razem z Portem Szczecin, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PKP PLK oraz PLL LOT.

Zarząd gdańskiego portu prowadził także rozmowy B2B z gośćmi z Kataru. Z inicjatywy ZMPG SA oraz Ministerstwa GMiŻŚ planowane jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy wszystkimi trzema polskimi portami - Gdańsk, Szczecin, Gdynia - z katarskim Portem Doha.

Forum odbywało się w związku z wizytą w Polsce emira szejka Tamim Bin Hamad Al-Thani. Wizyta miała charakter przede wszystkim gospodarczy - emirowi towarzyszyła liczna delegacja biznesowa i polityczna wysokiego szczebla, w tym minister ekonomii i handlu Kataru. Podczas wizyty przyjęto cztery umowy międzyrządowe.

Stosunki polsko-katarskie liczą 28 lat i można je określić jako dojrzałe. W ciągu ostatnich kilku lat koncentrują się przede wszystkim na sprawach gospodarczych. Katar jest największym dostawcą gazu do polskiego gazoportu w Świnoujściu. Forum jest dowodem na to, że zarówno Katarczykom jak i Polakom zależy na dalszym rozwoju wzajemnych kontaktów biznesowych i poszerzeniu ich zakresu. Ma posłużyć polskim i katarskim przedsiębiorstwom do nawiązania nowych kontaktów. Jego celem było również zapoznanie Katarczyków z ofertą polskiej gospodarki w różnych sektorach, co powinno zaowocować umowami i konkretnymi inwestycjami w obu krajach.

Prezes Łukasz Greinke uczestniczył także w oficjalnym spotkaniu z emirem Kataru oraz prezydentem Andrzejem Dudą w Łazienkach Królewskich.

 

Port Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk nagrodzony tytułem Firma Dobrze Widziana

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk nagrodzony tytułem Firma Dobrze Widziana

W dniu 24 kwietnia br. w Pałacu Lubomirskich, siedzibie Business Centre Club, odbył się uroczysty finał VIII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. W konkursie nagrodzono 54 przedsiębiorstwa.

Wśród nich tytuł Firmy Dobrze Widzianej przyznano także Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk SA. Nagroda jest wyrazem uznania Kapituły konkursowej i podziękowania za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

To pierwsza tego typu nagroda z obszaru CSR (Corporate Social Responsibility) przyznana Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk. Spółka aktywnie realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w oparciu o ustanowioną w roku ubiegłym Politykę dobrych praktyk biznesowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. dostępną pod adresem www.portgdansk.pl/zmpg-sa/csr.

Nagrodę z rąk Kapituły konkursowej odebrał w Warszawie Marcin Osowski - Dyrektor ds. Infrastruktury.

W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły konkursu oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: portgdansk.pl

Z Ministrem Gospodarki Morskiej o planach rozwoju Portu Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Z Ministrem Gospodarki Morskiej o planach rozwoju Portu Gdańsk

We wtorek 28 marca 2017 r. Port Gdańsk odwiedził Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. W spotkaniu uczestniczył także Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Na spotkaniu z Ministrem Zarząd ZMPG S.A. zaprezentował plan rozwoju portu. Obejmuje on m.in. rozbudowę portu i poszerzenie jego potencjału o kolejne głębokowodne nabrzeża przeładunkowe, czyli utworzenie Portu Centralnego. W planach jest także budowa nowego terminalu Ro-Ro w Porcie Zewnętrznym.

Oba projekty, jak zaznaczył na spotkaniu Prezes Zarządu ZMPG S.A. Łukasz Greinke, to odpowiedź na coraz szybszy wzrost międzynarodowej wymiany handlowej, w której rola Portu Gdańsk, zwłaszcza w zakresie obsługi rynku Europy Środkowo-Wschodniej, bezsprzecznie rośnie.

Budowa Portu Centralnego - to pierwsza od 40 lat koncepcja rozwoju gdańskiego portu zakrojona na tak szeroką skalę. Projekt zakłada powstanie w porcie kolejnych głębokowodnych terminali do obsługi największych statków wchodzących na Bałtyk. Port Centralny ma również stanowić bazę infrastrukturalną, która pozwoli na dalszy rozwój funkcji dystrybucyjnych portu dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncepcja budowy Portu Centralnego uwzględniona została w "Strategii rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027". Przewiduje powstanie terminali wyposażonych w zaplecze magazynowo - składowe z dostępem do nowoczesnej infrastruktury lądowej - dróg i torów kolejowych zapewniających pełną przepustowość do i z portu w oparciu o główną oś połączeń lądowych Polski.

Jak podkreślał Minister Gróbarczyk, inwestycja będzie jednym z najważniejszych elementów rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Wzmocni potencjał Gdańska jako największego polskiego portu morskiego zdolnego do konkurowania z portami Europy Zachodniej. Budowa Portu Centralnego, w opinii Ministra, jest bez wątpienia potrzebna, co potwierdzają dostępne analizy rynkowe.

Drugi z projektów - budowa nowoczesnego terminalu do obsługi ładunków tocznych odpowiada na wzrost znaczenia Gdańska w obsłudze rynku motoryzacyjnego.

Terminal powstać ma w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu kontenerowego DCT. Inwestycja wpisuje się także w plany miejskie dotyczące rozbudowy komunikacji drogowej do tej części portu. Projekt miejski przewiduje poprowadzenie ruchu lądowego tak, aby ominąć dzielnice mieszkaniowe.

Oba projekty znalazły pełną akceptację Ministra i zostały uznane jako niezbędne dla dalszego zwiększania roli portu. Zarząd ZMPG S.A. uzyskał zielone światło na rozpoczęcie prac projektowych nad inwestycjami oraz na rozmowy z władzami miasta. Decyzje w zakresie miejskiej rozbudowy infrastruktury drogowej będą dla tych projektów kluczowe.

 

Port Gdańsk 

Port Gdańsk nawiązuje bliższe relacje z rynkiem białoruskim

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Port Gdańsk nawiązuje bliższe relacje z rynkiem białoruskim

23 marca 2017 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk gościł przedstawicieli Bremino Group - białoruskiej firmy utworzonej pierwotnie z myślą o stworzeniu wewnętrznego operatora logistycznego, który mógłby obsługiwać duże tranzytowe przepływy towarowe na Białorusi.

ZMPG i Bremino podpisały list intencyjny, w którym firmy zadeklarowały nawiązanie współpracy polsko-białoruskiej. Jej głównym celem ma być optymalizacja przepływu ładunków pomiędzy oboma państwami przy wykorzystaniu potencjału Portu Gdańsk oraz nowo otwartego centrum logistycznego w Bruzgach na Białorusi. Wizyta Bremino w Gdańsku to kolejny krok portu w kierunku realizacji postulatów zawartych w "Strategii rozwoju Portu Gdansk do roku 2027". Głównym zamiarem jest tu rozwój funkcji logistycznych i dystrybucyjnych w porcie, ale także wzmocnienie udziału Portu Gdańsk w obsłudze naturalnego zaplecza logistycznego, do którego zalicza się również Białoruś.

Bremino Group realizuje duże projekty inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury logistycznej na Białorusi. Oferuje także usługi logistki celnej i magazynowej oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

W grudniu 2016 r. firma Bremino Group otworzyła w Bruzgach przy granicy z Polską swoje pierwsze centrum transportowo - logistyczne. Jego zadaniem będzie obsługa ładunków tranzytowych kierowanych m.in. z Europy przez Polskę na wschód przez Białoruś lub w relacji odwrotnej.

Grupa ma w planach dalszy rozwój przygranicznej sieci centrów logistycznych oraz multimodalnych parków przemysłowo-logistycznych. Celem Bremino jest bowiem stworzenie uniwersalnej platformy łączącej logistykę z przemysłem dla dostaw, składowania, dystrybucji oraz produkcji dóbr z przeznaczeniem na rynek Wspólnoty Niepodległych Państw.

W najbliższych planach Bremino Group ma utworzenie kolejnych dwóch centrów logistyczno-dystrybucyjnych, jednego zlokalizowanego w Berestowicy, ponownie przy granicy polsko-białoruskiej ,oraz w Orszy przy granicy białorusko-rosyjskiej.

Jak podkreślano na spotkaniu z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., Bremino poprzez zacieśnienie współpracy z takimi portami morskimi jak Gdańsk, Kłajpeda, Ryga, Ventspils oraz Tallin zamierza rozwijać na Białorusi dystrybucję z przeznaczeniem na rynek Wspólnoty Niepodległych Państw .

Odległość Portu Gdańsk od białoruskiego centrum logistycznego to zaledwie 600 km, co daje możliwość sprawnego transportu ładunków przy wykorzystaniu potencjału Gdańska oraz centrum w Bruzgach. Zwiększenie wymiany towarowej pomiędzy oboma krajami to kolejny element polityki portu nakierowanej na przywrócenie znaczenia Portu Gdańsk na rynkach z naturalnego południowego i wschodniego zaplecza portu.

W rozmowach z Białorusinami aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Chłodni Gdańsk oraz terminalu kontenerowego DCT, którzy po spotkaniu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk zaprezentowali gościom swój potencjał terminalowy i perspektywy dalszego rozwoju sfery logistycznej Gdańska.

 

Port Gdańsk