TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Port Gdańsk na największych targach świata turystyki morskiej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Port Gdańsk na największych targach świata turystyki morskiej

Port Gdańsk zaprezentował swoją ofertę na targach Seatrade Cruise Global, które odbyły się w dniach 14-16 marca 2017 roku w Fort Lauderdale (USA). Są to największe targi świata dotyczące turystyki morskiej organizowane od ponad 30 lat. Podczas wizyty na Florydzie Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał także list intencyjny z Portem Miami w sprawie współpracy i ustanowienia statusu tzw. portów siostrzanych.

Targi Seatrade Cruise Global organizowane są każdego roku nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale mają także swoje edycje w Azji, Europie Północnej, Europie Śródziemnomorskiej i Bliskim Wschodzie. Na targach jak co roku obecni byli przedstawiciele najważniejszych armatorów statków pasażerskich na świecie, tour operatorzy, firmy świadczące usługi z zakresu wyposażenia statków pasażerskich, organizatorzy wycieczek dla branży turystycznej, porty morskie i wiele innych. Fort Lauderdale, gdzie odbyły się tegoroczne targi, leży w południowo-wschodniej części Florydy, będącej zagłębiem branży wycieczkowej Stanów Zjednoczonych.

Na targach swoją ofertę zaprezentował także Port Gdańsk, który od pewnego czasu szczególnie doceniany jest przez branżę turystyki morskiej z racji ogromnego potencjału turystycznego regionu oraz wysokiej jakości obsługi statków pasażerskich. Dla przypomnienia, tegoroczny sezon wycieczkowy będzie dla Portu Gdańsk szczególnie owocny. Spodziewamy się, że w 2017 roku do portu zawinie 67 statków pasażerskich, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Obecność Gdańska na największych wycieczkowych targach świata była zatem naturalną konsekwencją tak dużego zainteresowania branży. Podczas targów, przedstawiciele delegacji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., na czele z Prezesem ZMPG - Łukaszem Greinke, mieli okazję do spotkań z przedstawicielami czołowych armatorów statków pasażerskich jak Crystal Cruises, Royal Carribean Cruise Lines, Saga Shipping, Carnival Cruise Line, Disney Cruises. Na stoisku portu pojawił się także przedstawiciel Viking Cruises - armatora, którego statki w tym sezonie odwiedzą Gdańsk aż 22-krotnie.

Zaproszenie portu przyjął również jeden ze znaczących operatorów portowych Niemiec - Sartori & Berger, który posiada 19 oddziałów w portach niemieckich i dwóch w portach polskich, w tym w Gdańsku i w Szczecinie. Firma, działająca w Polsce od dwóch lat, ma duży wpływ na wzrost znaczenia Portu Gdańsk, zwłaszcza w branży wycieczkowej. W nadchodzącym sezonie Sartori & Berger będzie świadczyć usługi agencyjne dla wszystkich statków Viking Cruises zawijających do Portu Gdańsk.

Delegacja Portu Gdańsk na Florydzie odwiedziła także pobliski Port Miami, którego działalność obejmuje głównie przeładunki kontenerowe oraz obsługę statków pasażerskich. Przedstawiciele obu portów w dniu 16 marca 2017 roku podpisali list intencyjny. Strony zadeklarowały podjęcie działań na rzecz zwiększenia wymiany towarowej pomiędzy portami, zacieśnienia relacji i działań służących wzajemnej promocji. W dokumencie ustanowiono także status tzw. portów siostrzanych pomiędzy Portem Gdańsk i Portem Miami. Podczas uroczystości podpisania umowy, obecna była również Polonia mieszkająca na Florydzie. Jej przedstawiciele podkreślali, że próby podpisania umowy siostrzanej między oboma portami trwały ponad 4 lata, jednak z różnych przyczyn umowa nie mogła dojść do skutku. Teraz oba zarządy portów podjęły decyzję o jej zawarciu i wprowadzeniu w życie z dniem 16 marca.

 

Port Gdańsk 

Port Gdańsk - „Impulsów do wzrostu będzie w tym roku wiele”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Port Gdańsk - „Impulsów do wzrostu będzie w tym roku wiele”

- Porty morskie są najlepszym barometrem ekonomicznym gospodarek państw, w których działają. Wszystko wskazuje na to, że polska gospodarka, ma się dobrze - przekonuje Monika Wszeborowska, dyrektor biura marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. Wyniki przeładunkowe Portu Gdańsk oraz ambitny pakiet inwestycyjny, realizowany w porcie potwierdzają tę tezę. Inwestycje zakończone w poprzednim okresie rozliczeniowym takie jak rozbudowa i podwojenie potencjału przeładunkowego terminalu kontenerowego DCT do 3 mln TEU, a także finalizowana w tej chwili umowa na regularne serwisy jednostek wchodzących w skład Ocean Alliance, stanowią gwarancję ciągłego wzrostu również w nadchodzących latach.

Rok 2016 zamknęli Państwo rekordowym wynikiem w dziedzinie obsługi wolumenu towarowego, napływającego do portu drogą lądową. Jakie czynniki i inwestycje złożyły się na Państwa sukces w tej dziedzinie? Jak prezentuje się ten fragment Państwa działalności w porównaniu z obsługą transportu lądowego przez inne główne porty kraju? 

Rekordowe wyniki w zakresie obsługi lądowych środków transportu są efektem przeładunku towarów w relacji burtowej, a w tym względzie ostatnie lata dla Portu Gdańsk były szczególnie dobre. W roku 2016  port obsłużył ponad 37 mln ton, co przyczyniło się do awansu na wysokie 6.miejsce w rankingu największych portów Morza Bałtyckiego. Notowania na takim poziomie zdarzyły się nam po raz pierwszy w historii. Nie ulega wątpliwości, że Gdańsk z roku na rok umacnia swoją pozycję jako centrum dystrybucyjne. Pełni także od kilku lat rolę hubu kontenerowego na Bałtyku. Dzieje się tak pomimo tego, że w ciągu ostatnich dwóch lat, z powodu sankcji gospodarczych nałożonych przez UE na Rosję oraz spowolnienia gospodarki rosyjskiej, udział transhipmentu w wolumenie kontenerowym Gdańska spadł. Port sobie z tym jednak poradził. W miejsce utraconego transhipmentu pojawiły się ładunki skonteneryzowane z przeznaczeniem na rynek lokalny. Dzięki temu statystyki portowe dotyczące liczby kontenerów pozostały wysokie. Pociągnęło to za sobą także wzrost liczby obsłużonych lądowych środków transportu, co zaobserwowaliśmy w ubiegłym roku. Liczba obsłużonych samochodów ciężarowych z kontenerami wzrosła w stosunku do 2015r. aż o 78%, natomiast wagonów kolejowych o 58%. Bardzo duże zmiany dotyczyły także obsługi lądowej węgla. O ile w latach 2016 i 2015 liczba wagonów kolejowych z węglem była niemal identyczna, o tyle liczba samochodów ciężarowych z tym surowcem wzrosła aż o 45%. Tu przyczyn upatrywać należy w zmianie kierunkowej obsługi węgla w relacji burtowej. Jeszcze w 2015 roku stosunek eksportu do importu węgla wynosił 57% do 43%, podczas gdy w roku 2016 eksport stanowił już 38% względem 62% przypadających na węgiel w relacji importowej. 

Jakie są perspektywy rozwojowe związane z planami usprawnienia ruchu samochodowego na terenie portu. Co wyróżni Port Gdańsk?

Dnia 7 marca ogłosiliśmy przetarg na budowę parkingu buforowego u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej, w trybie Projektuj i Buduj. To pozwoli nam jednocześnie wyłonić projektanta i wykonawcę. Będzie to parking na 60 samochodów ciężarowych, przeznaczony do obsługi ruchu w lewobrzeżnej części portu. Termin składania ofert mija 18 kwietnia. Zakładamy, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, parking powinien być gotowy w ciągu roku od momentu wyłonienia Wykonawcy.

Dodatkowo Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podjął decyzję o budowie dużego parkingu buforowego, liczącego nawet do 1000 miejsc postojowych dla aut ciężarowych, który z kolei powinien zaspokoić potrzeby prawobrzeżnej części portu. Będzie to przedsięwzięcie na znacznie większą skalę niż parking u zbiegu ul. Handlowej i Śnieżnej i tu posiłkować się będziemy prawdopodobnie terenami pozostającymi w dyspozycji Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Z naszych analiz wynika, że najdogodniejsze byłoby zlokalizowanie go w okolicach ul. Kontenerowej. Jest to jednak część portu, w której znajdują się najbardziej atrakcyjne tereny rozwojowe i szkoda  byłoby je przeznaczać na parking.  Zakup terenów od GARG jest w tej sytuacji najlepszym wyjściem.

ZMPG dysponuje już wyceną gruntu. W najbliższym czasie stosowne dokumenty przedstawione zostaną Radzie Nadzorczej, gdyż zakup gruntu wymaga zgód korporacyjnych. Przy czym w planie Inwestycji na 2017 r. już przewidzieliśmy środki finansowe na jego wykup i wzmocnienie.

Także tutaj przyjmiemy formułę  Projektuj i Buduj. Całość inwestycji będzie skorelowana z rozbudową układu drogowo-kolejowego w ramach CEF i powinna się skończyć do roku 2020.

Tu wkraczamy w temat kolejnych udogodnień dla ruchu w porcie. Przed nami bowiem inwestycja, która ma zwiększyć przepustowość ruchu nie tylko samochodowego, ale też kolejowego. Chcemy zapewnić bezkolizyjność ruchu lądowego. Uzyskamy to przez zbudowanie kilku wiaduktów, które pozwolą na poprowadzenie ruchu drogowego ponad torami, by nie blokować przejazdów kolejowych. 

Modernizacją objęte zostaną również dwa istniejące już wiadukty drogowe doprowadzające ruch do terminali zlokalizowanych w Porcie Zewnętrznym. Są to obiekty inżynieryjne klasy C o maksymalnej nośności do 30 ton, zbudowane w połowie lat 70. Dzisiejsze standardy są wyższe, dlatego postanowiliśmy podnieść klasę techniczną wiaduktów do poziomu A, tj. do nośności 50 ton. 

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, przeprowadzimy kompleksową rozbudowę ul. Kontenerowej, którą odbywa się ruch do terminalu kontenerowego DCT i Pomorskiego Centrum Logistycznego, a w przyszłości do planowanego terminalu ładunków masowych typu agro spółki OT Logistics. Poszerzymy ją dodając drugą jezdnię. W efekcie końcowym uzyskamy ulicę mającą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Słowem najbliższe lata przyniosą sporo udogodnień w zakresie ruchu samochodowego w porcie i zwiększenie jego komfortu.

Port sukcesywnie zwiększa swój potencjał rozwojowy. Jakie inwestycje i ostatnie inicjatywy pozwalają mieć nadzieję na pobicie ostatniego wyniku przeładunkowego?

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przygotował plany przeładunkowe na rok kolejny, opracowane na podstawie prognoz operatorów przeładunkowych działających w porcie. Z przewidywań wynika, że największy wzrost dotyczyć będzie ładunków skonteneryzowanych i paliw płynnych. Jest to oczywiście związane z inwestycjami jakie zakończone zostały w roku ubiegłym. Rozbudowa i podwojenie potencjału przeładunkowego terminalu kontenerowego DCT do 3 mln TEU i finalizowane w tej chwili umowy na serwisy regularne nowego aliansu (Ocean Alliance), którego pierwsze zawinięcie do Gdańska najprawdopodobniej nastąpi na przełomie kwietnia i maja, dają realne podstawy, by zakładać, że obroty kontenerowe w Porcie Gdańsk będą się nadal zwiększać. Spodziewamy się, że kontynuowana przez Polskę polityka dywersyfikacyjna, jeśli chodzi o pozyskiwanie źródeł energii, także znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych statystykach. Ponadto, zakończony w roku 2016 pierwszy etap budowy terminalu naftowego PERN, jak zapewnia inwestor, będzie kontynuowany w latach kolejnych, gdyż zainteresowanie wykorzystywaniem bazy magazynowej na ropę naftową w Gdańsku jest spore. 

Spodziewamy się, że ten rok będzie pomyślny dla Portu Gdańsk nie tylko pod względem obrotów przeładunkowych, ale i pasażerskich. Na 2017 rok zaawizowano aż 67 zawinięć statków wycieczkowych do portu. To wynik, jakiego Gdańsk jeszcze nigdy dotąd nie odnotował. Od kilku lat ciężko pracujemy na to, by Port Gdańsk był doceniany wśród armatorów statków pasażerskich. Najwyższe rezultaty jakie udało nam się dotychczas wypracować przypadały na rok 2009. Wówczas w porcie obsłużyliśmy łącznie 40 statków wycieczkowych, które przywiozły na pokładzie ponad 17 tysięcy turystów. W tym roku spodziewamy się, że do naszego portu zawita ponad 33 tysiące pasażerów cruisowych. 

Największą nagrodą dla nas jest wybór dokonany przez armatora Viking Cruises, który podjął decyzję o zawinięciu do naszego portu aż 22 razy w tym sezonie. To bardzo wyjątkowy armator. Oferuje swoim klientom dość nietypowe rejsy w stosunku do pozostałych armatorów zawijających na Bałtyk. W ofercie Viking Cruises znajdują się bowiem rejsy daleko wykraczające poza Bałtyk. Armator włączył Gdańsk m.in. do jednego ze swoich najdłuższych rejsów, 50-dniowej podróży przez takie kraje jak: Grecja, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia, Włochy, Monako, Hiszpania, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Niemcy, Polska (Gdańsk), Estonia, Rosja, Finlandia i Szwecja.

Zapewne jeszcze nie w tym roku, ale liczymy na to, że już wkrótce wycieczkowce chętniej będą wybierać Port Gdańsk na przystanek w podróży, bowiem pełną parą ruszył projekt estetyzacji portu. W jego ramach Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął decyzję o stworzeniu u wejścia do portu porośniętego trawą kopca, na szczycie którego znajdować się będzie duży podświetlany napis Port Gdańsk. Będzie również przepiękny taras widokowy, z którego będzie można podziwiać wpływające do portu statki. Na tarasie utworzony będzie tzw. ogród tematyczny z alejkami spacerowymi dla odwiedzających. Z kolei we wnętrzu kopca planujemy stworzenie wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem na gastronomię czy organizację wystaw i spotkań. Nie wykluczamy zagospodarowania części tego obiektu także pod stałą wystawę prezentującą historię portu. Zależy nam na tym, aby port tętnił życiem przez cały rok. Gdańsk ze swoją hanzeatycką tradycją zasługuje na takie miejsce. Zresztą komentarze Gdańszczan i nie tylko ich potwierdzają słuszność tej decyzji. 

Polskie porty rozwijają się prężniej od swoich rosyjskich rywali. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy z punktu widzenia Portu Gdańsk?

Zwykle mówi się, że porty morskie są najlepszym barometrem ekonomicznym gospodarek państw, w których te porty działają. Spowolnienie rosyjskiej gospodarki po wpływem unijnych sankcji  znalazło swoje odbicie w statystykach portowych Rosji. Tymczasem polska gospodarka i porty mają się dobrze. Wprowadzone w naszym kraju uproszczenia prawne dotyczące odpraw celno-granicznych, dziś coraz bardziej przekonują przedsiębiorców do korzystania z portów polskich, które poza tym nie odstają od zachodnich standardów. Z każdym rokiem, w coraz większym stopniu odzyskujemy utracone przed laty naturalne zaplecze logistyczne. Do tego prowadzimy dość intensywne prace nad prezentacją potencjału polskich portów w takich krajach jak Czechy, Słowacja czy Białoruś. Pierwsze tego efekty mogliśmy zobaczyć z początkiem tego roku, kiedy Port Gdańsk został wybrany jako centrum morskiej dystrybucji produkowanych w Czechach aut osobowych marki Hyundai. Na początku kwietnia w Porcie Gdańsk ruszy kolejny ważny kontrakt, tym razem związany z samochodami marki Nissan. W tym przypadku koncern podjął decyzję o diametralnej zmianie całej ścieżki dystrybucyjnej dla swoich samochodów w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Przekierował transport aut przeznaczonych na rynek Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji oraz Węgier właśnie do Portu Gdańsk. Szacujemy, że w tym roku przy nabrzeżach naszego portu może zostać przeładowanych nawet do 100 tys. samochodów. Reasumując, impulsów do wzrostu w tym roku będzie wiele. 

 

Opracował  Maciej Ostrowski

Czytaj więcej: Port Gdańsk - „Impulsów do wzrostu będzie w tym roku wiele”

 

Przed Portem Gdańsk rekordowa liczba zawinięć statków pasażerskich w sezonie 2017

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Przed Portem Gdańsk rekordowa liczba zawinięć statków pasażerskich w sezonie 2017

Nadchodzący sezon wycieczkowy w Porcie Gdańsk zapowiada się wyjątkowo. ZMPG SA spodziewa się, że w 2017 roku do portu zawinie 67 statków pasażerskich, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Dzięki temu liczba turystów morskich sięgnąć może ponad 30 tysięcy osób. Równie rekordowa będzie wielkość jednostek pasażerskich. Ich średnia pojemność brutto przekroczy 24 800 GT, natomiast średnia długość wyniesie aż 170 metrów. Poprzedni rekord padł w roku 2009. Wówczas do Portu Gdańsk zawinęło 40 statków wycieczkowych, które przywiozły na pokładzie blisko 17 tysięcy pasażerów.

Większość zapowiedzianych wycieczkowców już wcześniej odwiedzało gdański port. Po raz pierwszy natomiast w Gdańsku będą gościć AidaCara, która zawinie do Gdańska dwukrotnie (16 i 30 czerwca), jednostka Thompson Celebration, spodziewana 19 lipca przy Nabrzeżu Westerplatte, oraz National Geographic Orion, zapowiedziany na 21 kwietnia i 13 maja.

Szczególnie wyczekiwane są statki armatora Viking Cruises, które w tym roku odwiedzą Port Gdańsk aż 22 razy. Nowoczesne siostrzane wycieczkowce - Viking Star, Viking Sky i Viking Sea - będą największymi jednostkami, jakie w tym roku zawiną do nabrzeży Portu Gdańsk. Każda z nich liczy przeszło 227 metrów długości i może przewieźć 930 pasażerów.

Zwykle statkami pasażerskimi zawijającymi do Gdańska były jednostki pływające po Morzu Bałtyckim, ewentualnie przy północnych wybrzeżach Europy. Teraz armator Viking Cruises, podjął decyzję o włączeniu Gdańska m.in. do swojego najdłuższego, bo aż 50-dniowego rejsu, który wieźć będzie, przez takie kraje jak Grecja, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia, Włochy, Monako, Hiszpania, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Niemcy, Polska, Estonia, Rosja, Finlandia oraz Szwecja. Pierwsze zawinięcie statków Viking Cruises spodziewane jest w Gdańsku już 7 maja na Nabrzeżu Westerplatte. Wszelkie sprawy agencyjne statków armatora realizować będzie firma Sartori&Berger.

Sezon wycieczkowy 2017 w Porcie Gdańsk rozpocznie się zawinięciem statku National Geographic już niebawem, bo 21 kwietnia. Zakończy się natomiast wyjątkowo późno - 29 grudnia, kiedy to w Gdańsku spodziewana jest wizyta wycieczkowca MS Saga Sapphire, który spędzi w porcie aż dwa dni.

Pełna lista awizacyjna statków pasażerskich spodziewanych w Porcie Gdańsk w roku 2017 dostępna jest na www.portgdansk.pl/zegluga/statki-awizowane-na-2017-r.

 

Nissan wybiera Port Gdańsk - kolejny kontrakt motoryzacyjny w porcie

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Nissan wybiera Port Gdańsk - kolejny kontrakt motoryzacyjny w porcie

Od 1 kwietnia 2017 roku rusza trzyletni kontrakt na transport przez Port Gdańsk samochodów marki Nissan należących do Renault Nissan Alliance. Samochody transportowane będą do Portu Gdańsk z przeznaczeniem na rynek Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji oraz Węgier.

To kolejna umowa motoryzacyjna, która realizowana będzie via Port Gdańsk. W październiku 2016 roku ZMPG i Adampol podpisały list intencyjny w sprawie zacieśnienia dotychczasowych relacji biznesowych. Partnerzy zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań na rzecz przekształcenia Portu Gdańsk w polskie motoryzacyjne centrum logistyczne. Na początku stycznia 2017 roku uruchomiony został w Porcie Gdańsk nowy serwis żeglugowy związany z obsługą trzyletniego kontraktu na transport samochodów marki Hyundai z czeskich Nosovic przez Port Gdańsk do brytyjskiego Tilbury.

Cała dystrybucja Nissanów przez Gdańsk

Nowy kontrakt to efekt trzyletnich rozmów z koncernem Nissan. Diametralnie zmienia on ścieżkę logistyczną dystrybucji Nissanów w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Dotąd samochody Nissan transportowane były przez Port Gdańsk na Litwę, Łotwę, Ukrainę oraz w 40% produkcji Nissan Motor Manufacturing United Kingdom na rynek Polski. Pozostała część wolumenu na Polskę przyjeżdżała z Amsterdamu, skąd trafiała na centralny plac składowy pod Łodzią.

Do odbiorców czeskich i słowackich samochody kierowane były przez Amsterdam do Czech, skąd dalej dystrybuowane były do dealerów czeskich i słowackich. Podobnie w przypadku Węgier, choć tu auta trafiały uprzednio na plac składowy zlokalizowany w Austrii.

Nowe rozwiązanie logistyczne przenosi całą dystrybucją bezpośrednio do Gdańska. Samochody produkowane w Japonii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii będą przypływać statkami do Portu Gdańsk raz w tygodniu.

Szacuje się, że w efekcie realizacji kontraktu do portu przypływać będzie o ok. 20 tys. aut więcej niż dotychczas. Całość nowego rozwiązania logistycznego, włącznie z obsługą w Porcie Gdańsk, przejmie firma Adampol, która poza Polską ma swoje oddziały już niemal w całej Europie, w tym w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Rosji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii.

Port Gdańsk - motoryzacyjny hub dystrybucyjny na Europę Środkowo-Wschodnią

W liście intencyjnym podpisanym pomiędzy Adampol i ZMPG ujęto także postulaty dotyczące zwiększenia roli Gdańska w łańcuchu logistycznym dla rynku motoryzacyjnego. W związku z tym, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podjął decyzję o inwestycji w celu dostosowania placów składowych do planowanego zwiększenia wolumenu samochodów transportowanych przez Port Gdańsk. Wykorzystywanie portu jako motoryzacyjnego hubu dystrybucyjnego na Europę Środkowo-Wschodnią wiązać się będzie bowiem ze zwiększeniem liczby samochodów na placach portu. Szacuje się, że wraz z uruchomieniem nowego rozwiązania logistycznego, w Porcie Gdańsk jednorazowo na placach składowanych będzie nawet do 6 tysięcy aut, natomiast łączny wolumen samochodów w skali roku sięgnąć może do 100 tys. samochodów.

 

Port Gdańsk 

Zarząd spełnia postulat związków zawodowych działających w ZMPG S.A.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd spełnia postulat związków zawodowych działających w ZMPG S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisał dnia 1 marca 2017 roku Protokół Dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Oznacza to, że obecny Zarząd spełnił postulat, o który starały się od lat obydwa związki zawodowe działające w ZMPG S.A. - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" oraz Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Głównymi postulatami strony związkowej było uregulowanie płacy pracowników chcących przejść na emeryturę, jak również płacy minimalnej za pełny miesięczny wymiar czasu pracy dla nowozatrudnionych pracowników (pierwsze sześć miesięcy zatrudnienia) oraz związanych z ZMPG S.A. umową o pracę do trzech lat. Związki zawodowe postulowały o rozróżnienie między wysokością płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w ZMPG S.A. przez okres do trzech lat oraz tych, którzy pracują tu dłużej. Na tej podstawie opracowano nowy taryfikator kwalifikacyjny pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Jako strona związkowa jesteśmy zadowoleni ze zmian, które zostały wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Protokołem Dodatkowym. Porządkuje to kwestie dodatkowego uposażenia dla osób przechodzących na emeryturę. Nie możemy zapominać o tych koleżankach i kolegach. To, gdzie jesteśmy teraz, zawdzięczamy ich wieloletniej pracy, doświadczeniu i pomocy z ich strony w rozwiązywaniu problemów nie tylko zawodowych, ale również prywatnych. Docenialiśmy to, ale najważniejsze, że dostrzegł to także obecny Zarząd, czego dowodem są zmiany wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Drugim istotnym elementem jest tzw. płaca minimalna dla nowozatrudnionych osób. Zazwyczaj było tak, że taka osoba już w dniu przyjęcia do ZMPG SA otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż osoba pracująca od wielu lat w naszym przedsiębiorstwie. Nie zawsze miało to też pokrycie w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Powodowało to niepotrzebne konflikty i wprowadzało złą atmosferę wśród pracowników. Osiągnięte porozumienie daje nam nadzieję na dalszą współpracę i możliwość dokonywania pozytywnych zmian w przyszłości - komentuje Danuta Waszczuk, Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokument podpisany przez zarząd wymagał dodatkowo zatwierdzenia jego treści przez Państwową Inspekcję Pracy, co nastąpiło w dniu 2 marca br.

 

Port Gdańsk