TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

DB Port Szczecin: Unikalny port

  • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port    DB Port Szczecin jest bramą na Bałtyk i świat dla krajów Europy Środkowej, znakomicie zlokalizowaną na głównej trasie transportowej ze Skandynawii na południe Europy. Jako nowy członek rodziny DB, DB Port Szczecin wykorzystuje swoje znakomite położenie geograficzne jeszcze bardziej efektywnie i konsekwentnie.

Dzięki najkrótszej odległości Portu w Szczecinie od 5 stolic: Berlina, Pragi, Wiednia, Budapesztu i Bratysławy oraz temu, że ze wszystkich portów północnoeuropejskich i bałtyckich leży najbliżej portów adriatyckich: Triestu i Kopru, DB Port Szczecin jest Państwa terminalem w Polsce. Port Szczecin jest głównym portem przedpola Berlina. Oferuje połączenia liniowe ze Skandynawią i Afryką Zachodnią oraz 5 zawinięć feederów (serwisów dowozowych) kontenerowych tygodniowo,  łączących nas z portami północnoeuropejskimi: Rotterdamem, Hamburgiem, Bremerhaven, Kłajpedą, St. Petersburgiem, Gdynią, Gdańskiem, Kopenhagą i Malmö. Celem firmy jest stać się wiodącym przeładowcą portowym w Polsce. Port chce czerpać korzyści z międzynarodowego przepływu towarów. W porcie obsługiwane są wszystkie typy ładunków, włączając w to kontenery oraz  drobnicę zjednostkowaną, tj. papier i celulozę, granity, wyroby stalowe, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe itd. Firma wykonuje operacje przeładunkowe swoim sprzętem, do którego należą: suwnice nabrzeżowe STS, 6 suwnic placowych RTG o udźwigu od 35 do 50 ton, dwa samojezdne dźwigi Gottwald o udźwigu do 100 ton, układarki o udźwigu od 15 do 25 ton, reachstackery o udźwigu do 45 t oraz inny sprzęt. Co warto wiedzieć o DB Port Szczecin? - ma ponad 4 km nabrzeży, 40 dźwigów, 330 osób wysoko wykwalifikowanego personelu, łącznie 55 ha powierzchni, dzięki funduszom grupy DB i UE rozbudowujemy nowy terminal kontenerowy, mający zdolność 120 000 TEUjesteśmy tylko 200 m od nowego Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego o powierzchni 14 ha, zgodność z komputerowymi systemami armatorskimi: swobodny przepływ informacji, możliwość przeładunku towarów niebezpiecznych Oprócz tego, DB Port Szczecin jako jedyny w Polsce ma certyfikat NATO. Umożliwia to przeładunki sprzętu wojskowego, transportowanego do i z wojskowego poligonu i misji wojskowych.

DB Port jest również jednym z pierwszych na świecie portów dowozowo-odwozowych, który spełnia standardy Container Security Initiative (CSI). Oznacza to, że kontenery, które przypływają z DB Port Szczecin nie muszą przechodzić dalszej inspekcji podczas podróży do Stanów Zjednoczonych. To zapewnia niższe koszty frachtowe. DB Port Szczecin to nowoczesny i ciągle rozwijający się terminal, gdzie doświadczona i  zaangażowana załoga oferuje usługi najlepszej jakości. Jest to jedyny Port w Polsce który ma połączenie z siecią żeglugi śródlądowej w Polsce i Europie Zachodniej. DB Port Szczecin, obsługujący jednostki intermodalne w tym kontenery i wiele innych ładunków, ma przewagę optymalnego położenia na ważnych szlakach transportowych.

Tak jest dzisiaj a jak było wcześniej. Kilkadziesiąt lat temu na tych terenach, właściwie wyspie, mieszkali ludzi i prowadzili „wiejskie” życie, hodując np. krowy i inne zwierzęta potrzebne do normalnego życia. Pokazuje to znany i ceniony fotograf Marek Czasnojć. Poniżej jego zdjęcia Ostrowa Grabowskiego, gdzie w najbliższy poniedziałek odbędzie się uroczyste otwarcie nowego Terminalu przeładunków kontenerów. Relacja i fotoreportaż z otwarcia w poniedziałkowym wydaniu Mórz i Oceanów. Zapraszamy. (bt)

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

 

 

 

 

 Zdjęcia: Marek Czasnojć 

 

 

19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…

  • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: 19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…W siedzibie CUPT została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I.DB Port Szczecin Sp. z o.o. otrzymał ponad 19,5 mln zł dotacji ze środków Funduszu Spójności na budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego.Projektowany terminal zlokalizowany będzie w południowo-zachodniej części Ostrowa Grabowskiego oraz w środkowej części Łasztowni. Będzie on zdolny do obsługi 120 000 TEU rocznie.

Planowane rozwiązania przestrzenne oraz wyposażenie, jakie zostanie zlokalizowane na terenie terminalu, umożliwiać będą: przeładunek kontenerów dostarczanych do lub z terenu kraju w obrocie tranzyt (samochody, kolej) oraz import i eksport drogą morską, przeładunek kontenerów na nabrzeżu w technologii Lo-Lo, spedycję środkami transportu lądowego (samochody, kolej), wjazd i wyjazd masy towarowej oraz przemieszczanie jej pomiędzy nabrzeżem a terminalem kolejowym i zlokalizowanymi przy nim   placami.

W ramach I Fazy I Etapu wykonane zostaną następujące elementy: place składowe w rejonie Nabrzeża Fińskiego - w pierwszej fazie pierwszego etapu budowy terminalu zostaną wykonane dwa place - sektor 1A i 2A, budowa drogi wewnętrznej łączącej zewnętrzny układ komunikacyjny (ul. Logistyczna) z terminalem, zakończonej placem parkingowo-manewrowym.

Ponadto, terminal będzie wyposażony w sprzęt do przeładunku kontenerów (suwnice nabrzeżowe, suwnice placowe, ciągniki siodłowe, układarkę kontenerów pustych). Podłączenie projektowanego terminalu do lokalnej infrastruktury wymagać będzie wykonania przyłączy elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

Nastawieni na drobnicę i kontenery

  • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: Nastawieni na drobnicę i konteneryFirma DB Port Szczecin jest wyspecjalizowanym operatorem przeładunkowym, działającym w szczecińskim porcie.

„Morza i Oceany” - Na jakim obszarze portowym funkcjonuje DB Port ?

Manfred Michel - DB Port Szczecin oferuje 3 miejsca obsługi: terminal kontenerowy, na którym prowadzi przeładunek, a także, składowanie oraz  przewozy kontenerów w obrębie portu i innych depotów w Szczecinie, fumigację, formowanie i rozformowywanie kontenerów, obsługę ładunków niebezpiecznych, itd.; terminal drobnicowy, obsługujący ładunki zjednostkowane (papier, celuloza, stal, płyty, palety, big bagi itp.), konstrukcje, itd., przeładunki, składowanie towarów w dedykowanych magazynach i na placach; Wolny Obszar Celny, na którym oferowane są przeładunki i manipulacje towarem bez konieczności opłacania cła i podatków, obsługa takich ładunków jak kakao, kawa oraz granity.

„MiO” - Co jest aktualnie modernizowane?

M.M. - Aktualnie realizujemy inwestycję  dotyczącą budowy nowego terminala kontenerowego. Nowy terminal, składający się z nabrzeża Fińskiego i placów składowych,  został stworzony łącznymi siłami właściciela terenu (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście), który zbudował infrastrukturę- nabrzeże oraz rampę ro-ro- oraz operatora, DB Port Szczecin, który wykonał część suprastruktury (suwnice itp.). Infrastruktura została sfinansowana ze środków Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Deutsche Bahn. Na terminalu stoją już 2 suwnice nabrzeżowe STS i 4 suwnice placowe RTG.

„MiO” - Na co firma nastawia się; na drobnicę czy kontenery ?

M.M. - DB Port Szczecin jest nastawiona zarówno na drobnicę i kontenery. Grupy te są jednakowo ważne. Jakość obsługi tych ładunków jest ciągle ulepszana. Spółka ciągle się rozwija i proponując swoim klientom szeroki wachlarz usług. 

„MiO” - Perspektywy rozwoju na najbliższe lata ?

M.M. - W perspektywie rozwoju na najbliższe lata znajduje się modernizacja terminali. Te działania muszą być prowadzone razem z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.  Modernizowany będzie zarówno Terminal Kontenerowy, jak i Terminal Drobnicowy. Po uruchomieniu Terminala Kontenerowego wszystkie kontenery z Tymczasowej Bazy Kontenerowej będą przeniesione w nowe miejsce. Całkowita zdolność przeładunkowa operatora wyniesie wtedy 120 tys. TEU. Zaczęliśmy również wdrażać nowoczesne rozwiązania w dziedzinie IT, tj. system Autostore który działa już w innych europejskich portach morskich i który umożliwi nam, właścicielom statków i spedytorom bieżącą kontrolę nad ładunkiem. Dostęp do programu będą mieli również urzędy celne i weterynarz.  Wszystkie realizowane inwestycje i modernizacje pozwolą DB Port Szczecin na zwiększenie produktywności, przyśpieszenie przeładunku oraz pomoże uniknąć kongestii przy obsłudze statków. Poprawa  świadczenia usług będzie zachętą dla nowych  klientów (spedytorzy, linie kontenerowe).

„MiO” - Czy DB Port myśli o wykorzystaniu wód śródlądowych, przede wszystkim prowadzących do Berlina ?

M.M. - DB Port Szczecin widzi przede wszystkim szansę w wykorzystaniu połączeń kolejowych z Berlinem i jego zapleczem. Port w Szczecinie jest zlokalizowany na trasie kolejowej Zachód-Wschód Europy. Spółka mogłaby obsługiwać towary transportowane w kolejowych potokach ładunkowych w relacji Berlin-Szczecin-głąb kraju lub odwrotnie. Jeśli chodzi natomiast o wykorzystanie wód śródlądowych, DB Port Szczecin widzi wiele możliwości w tworzeniu nowych usług z tym związanych. Aktualnie spółka obsługuje ładunki przypływające i odpływające barkami w rejon Berlina.

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiała: Karolina Zając