TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2019

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2019

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku.

Najbliższa edycja BALTEXPO odbędzie się w dniach 09-11 września 2019.

Każda edycja BALTEXPO, organizowana z dużym poparciem i pod patronatem odpowiedzialnych za ten sektor gospodarki organów administracji rządowej, samorządów i organizacji branżowych, cieszy się dużym zainteresowaniem jako wydarzenie, na którym prezentowany jest dorobek i oferta przedsiębiorstw, klastrów oraz instytutów naukowo-badawczych z obszarów przemysłu stoczniowego; offshore; infrastruktury portów i przemysłu morskiego; transportu i logistyki morskiej; żeglugi; bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi oraz ochrony środowiska. Targom towarzyszy bogaty program konferencji poświęconych tej tematyce.

Tematyka targów BALTEXPO 2019 obejmuje główne obszary gospodarki morskiej:

- Przemysł okrętowy

- Offshore

- Infrastruktura portów i przemysłu morskiego

- Logistyka w transporcie morskim

- Żegluga morska i przybrzeżna

- Żegluga śródlądowa i gospodarka wodna

- Bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi

- Ochrona środowiska

- Edukacja i crewing

- Media

 

BaltExpo

W kwietniu VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: W kwietniu VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

W dniu 11 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską” jest poświęcona istotnym i często kontrowersyjnym kwestiom prawnym o podstawowym znaczeniu dla międzynarodowego obrotu morskiego, a w szczególności regułom stosowanym przy przewozie ładunku statkami morskimi, w tym prawom i obowiązkom stron umowy przewozu ładunku drogą morską, oraz odpowiedzialności przewoźnika, a także prawu ubezpieczeń morskich związanych z morskim przewozem ładunku. W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia osadzone w sferze prawa oraz gospodarki związane ze współczesnymi wyzwaniami międzynarodowego obrotu morskiego.

Tegorocznej edycji konferencji towarzyszyć będzie II International Seminar „Maritime Roman Law”, którego inicjatorem jest Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG. Dodatkowo jak co roku odbędzie się Panel młodych naukowców. Obydwa te wydarzenia odbędą się w dzień poprzedzający konferencję tj. 10 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl

 

II Konferencja Naukowa "Odra i Nadodrze" 2019

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: II Konferencja Naukowa

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu Wyższa Szkoła Bankowa - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Katedra Zarządzania i Logistyki

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU (KONCEPCJA 2.0) W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Cele konferencji:

1. Analiza i ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

2. Wskazanie mocnych i słabych stron systemu.

3. Wskazanie możliwości i kierunków udoskonalenia systemu (Koncepcja 2.0).

4. Przygotowanie Raportu z ww. celów konferencji mogącego być przyczynkiem do wdrożenia polityki transportowej polski w tym zakresie.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:00 Akredytacja uczestników konferencji

9:45 Otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości

10:00 - 11:30 PANEL PROGRAMOWY - moderator: prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

GENEZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ORAZ UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU EUROPEJSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU

Wystąpienia programowe:

GENEZA I ZAŁOŻENIA UNIJNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ - prof. dr hab. Henryk Salmonowicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie)

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU JAKO ELEMENT RYNKU TRANSPORTOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (GENEZA I ISTOTA KONCEPCJI) - Marek Wiese (Biuro Promocji Żeglugi Morskiej bliskiego Zasięgu)

OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ KONCEPCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU - dr Dariusz Bernacki (Akademia Morska w Szczecinie)

KONCEPCJA 2.0 ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ - prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)

ROLA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E60 W ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU - Marcin Kalinowski (Instytut Morski w Gdańsku)

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:30 PANEL EKSPERCKI - moderator: Marek Wiese

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I DALSZEGO ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W POLSCE

(uczestnicy panelu: przedstawiciele portów morskich, przedstawiciele przedsiębiorstw armatorskich, przedstawiciele przedsiębiorstw spedycyjnych, przedstawiciele przedsiębiorstw maklerskich, przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego, przedstawiciele przedsiębiorstw zaplecza transportowego, przedstawiciele administracji morskiej i dziennikarze morscy)

        13:30 - 13:45 Wnioski i rekomendacje

13:45 - 14:30 Lunch

Zagadnienia i pytania do dyskusji w panelu eksperckim:

bariery w rozwoju żmbz w Polsce,

możliwości eliminacji tych barier,

czy Polska prowadzi politykę w zakresie rozwoju żmbz?,

przedsięwzięcia promujące rozwój polskiej żmbz,

jakość i efektywność usług portowych ukierunkowanych na obsługę żmbz,

jakość i efektywność usług armatorskich ukierunkowanych na obsługę żmbz,

preferowane kierunki przewozu żmbz,

efekty polityki inwestycyjnej w polskich portach morskich w zakresie obsługi ładunków żmbz,

czy zauważalny jest wpływ instrumentów finansowych UE wspierających rozwój koncepcji intermodalnych?,

jaka jest rola autostrad morskich jako czynnika rozwoju żmbz?,

wdrażanie innowacyjnych technologii przewozów żmbz,

czy przemysł stoczniowy w Polsce jest przygotowany na intensywniejszy rozwój żmbz?,

jaka jest rola spedytorów i agentów morskich w funkcjonowaniu żmbz?,

czy rozwój żmbz wymaga specjalnych środków polityki transportowej Polski i UE, czy też wystarczą narzędzia tradycyjne?

TERMIN KONFERENCJI: 18 kwiecień 2019 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Centrum Kultury Euroregionu "Stara Rzeźnia", ul. T. A. Wendy 19, 70-655 Szczecin

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA:

prof. dr hab. Henryk Salmonowicz - WSB w Szczecinie i SBP ŻMBZ (Przewodniczący Rady),

prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. dr hab. Jan Nikołajew - WSB w Szczecinie

prof. dr hab. Czesława Christowa - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr Dariusz Bernacki - Akademia Morska w Szczecinie

dr Magdalena Sztukiel - WSB w Szczecinie 

dr Aneta Wencel - WSB w Szczecinie

dr Krzysztof Woś - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sławomir Mańkowski - SBP ŻMBZ

Marek Wiese - SBP ŻMBZ

Krzysztof Anzelewicz - SBP ŻMBZ

Krzysztof Urbaś - SBP ŻMBZ

Krzysztof Rodzoch - SBP ŻMBZ

Krzysztof Pilarski - SBP ŻMBZ

Efektem końcowym konferencji będzie przygotowanie Raportu oceny dotychczasowego funkcjonowania żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce oraz wskazanie kierunków niezbędnych zmian. Raport ten zostanie rozesłany do grona instytucji rządowych i pozarządowych prowadzących bądź inspirujących politykę transportową Polski.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dariusz Sałata - dyrektor Biura Stowarzyszenia ŻMBZ,

dr Michał Urbas - Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

TERMINY I ZASADY UCZESTNICTWA

30.III.2019 r.

złożenie deklaracji uczestnictwa 

10.IV.2019 r.

ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po nadesłaniu zgłoszenia uczestnictwa na podany adres biura:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres organizatora:

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Szczecin ul. Bytomska 7, tel. 501-148-430, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Forum Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: Forum Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego

Forum Państw Morza Bałtyckiego pt. "Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego" odbędzie się w dniach 28-30 listopada. Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Forum odbędzie się w siedzibie Muzeum – Spichlerzach na Ołowiance.

Forum ma być platformą wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk ekspertów z Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie promocji, ochrony oraz zachowania bogatych i zróżnicowanych morskich zasobów kulturowych i technologicznych, które stale narażone są na naturalne i cywilizacyjne katastrofy, terroryzm lub umyślne zniszczenia. Oprócz polskich naukowców i badaczy na Forum zaproszeni zostali specjaliści ze wszystkich krajów Regionu Morza Bałtyckiego.

Wizja utraty dziedzictwa kulturowego powinna być impulsem do podtrzymywania wielostronnego i ponadnarodowego dialogu państw Morza Bałtyckiego oraz zintensyfikowania działań, które obejmują badania naukowe, prace innowacyjne i rozwojowe oraz transfer wiedzy, służące promocji i ochronie dziedzictwa Morza Bałtyckiego.

Podczas Forum specjalna uwaga będzie poświęcona zwiększeniu potencjału Regionu Morza Bałtyckiego poprzez zrównoważone wykorzystanie jego materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych. Prezentacje i dyskusje w czasie sesji będą skupione na takich tematach jak wzrost regionalnej atrakcyjności, wzmocnienie turystyki i marki regionu, rozwój projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z celów Forum będzie przegląd międzynarodowych inicjatyw badawczych, realizowanych w ramach procesu budowania wiedzy nt. Regionu Morza Bałtyckiego i okazja do wskazania i omówienia problemów, wzajemnego uczenia się, wymiany opinii.

Językami Forum będzie polski i angielski.

 

6-8 listopad, 2018 VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: 6-8 listopad, 2018 VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica Poland to największe w  Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

 

https://trans-poland.pl/