TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

SeaTech – II edycja konferencji branży morskiej i logistycznej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: SeaTech – II edycja konferencji branży morskiej i logistycznej

We wtorek 18 czerwca w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER odbędzie się konferencja poświęcona tematyce branży morskiej i logistycznej, która wpisuje się w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP 1. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z prezentacjami start-upów oraz podsumowania najnowszych rozwiązań technologicznych. Współorganizatorem wydarzenia jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Porty, offshore, branża stoczniowa i logistyczna – to 4 główne zagadnienia, które eksperci wezmą na warsztat podczas konferencji Sea Tech. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i omówienie wyzwań stojących przed poszczególnymi branżami. 

Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele wielu zagranicznych podmiotów, m.in. Wim Stubbe z AGHO Port of Oostende. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Mark Simmonds z British Ports Association, który weźmie udział w debacie ekspertów na temat przyszłości przemysłu portowego. Podczas Sea Tech nie zabraknie również przedstawicieli polskiego sektora. STARTER odwiedzą m.in. Bogdan Ołdakowski ze Związku Portów Bałtyckich, Maciej Matczak – przedstawiciel Uniwersytetu Morskiego oraz prof. Ryszard Miler z Bałtyckiego Ośrodka Logistyki Stosowanej. W panelu dotyczącym wyzwań i szans rozwoju stojących przed branżą portową wystąpi natomiast Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor ds. Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

Podczas konferencji szczegółowej analizie zostaną poddane 4 obszary tematyczne. Dla każdej z nich, swoje autorskie rozwiązania zaprezentują start-upy z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. Sea Tech to również wspaniała okazja do nawiązania kontaktów między dużymi przedstawicielami sektora, uczelniami i start-upami. Organizatorzy przewidzieli również czas na networking i spotkania w kuluarach. 

- Konferencja jest jednym z wyzwań, którego STARTER podjął się w połowie maja 2018 r., podpisując z Radą Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP1 list intencyjny – mówi Tomasz Rykaczewski, koordynator wydarzenia z ramienia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.  Zadaniem obu stron jest doprowadzenie do zwiększenia potencjału, aktywności i siły rozwojowej branżowych przedsiębiorstw skupionych w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Przedsiębiorstwa te, zostały bowiem wyłonione w ramach konkursu przeprowadzonego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Mamy nadzieję, że konferencja stworzy doskonałą przestrzeń do podsumowań i refleksji nad aktualnym stanem zaawansowania projektów z 4 sektorów, dalszymi perspektywami rozwoju oraz współpracy - dodaje. 

Konferencja Sea Tech odbędzie się 18 czerwca w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Organizatorami wydarzenia są: Rada Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Rejestracja uczestników prowadzona jest poprzez stronę: https://seatech.evenea.pl/

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER to 15-tysięczna społeczność, którą łączy idea przedsiębiorczości. Do STARTEROWEGO grona należą: dzieci, młodzież, nauczyciele, początkujący i doświadczeni przedsiębiorcy oraz mentorzy. Z wielofunkcyjnej przestrzeni STARTERA skorzystało już ponad 500 startupów, a ponad 70 firm wynajęło przestrzeń na warunkach komercyjnych. STARTER odpowiada za projekty edukacyjne i wspierające biznes, takie jak: Startup Contest (organizowany wraz z infoShare), Clipster (tworzony wraz z Alfabeat), Lekcje Przedsiębiorczości czy Go Creative. Biznes na Start. W tym miejscu pierwsze kroki stawiały firmy: SentiOne, Everytap, Solwit SA, Quantum Lab czy Let’s Deliver. W styczniu 2018 roku STARTER obchodzi 6-lecie otwarcia siedziby przy ul. Lęborskiej 3b.

STARTER jest prowadzony i finansowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, której fundatorem jest Miasto Gdańsk.

Więcej informacji: http://www.inkubatorstarter.pl

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2019

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2019

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku.

Najbliższa edycja BALTEXPO odbędzie się w dniach 09-11 września 2019.

Każda edycja BALTEXPO, organizowana z dużym poparciem i pod patronatem odpowiedzialnych za ten sektor gospodarki organów administracji rządowej, samorządów i organizacji branżowych, cieszy się dużym zainteresowaniem jako wydarzenie, na którym prezentowany jest dorobek i oferta przedsiębiorstw, klastrów oraz instytutów naukowo-badawczych z obszarów przemysłu stoczniowego; offshore; infrastruktury portów i przemysłu morskiego; transportu i logistyki morskiej; żeglugi; bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi oraz ochrony środowiska. Targom towarzyszy bogaty program konferencji poświęconych tej tematyce.

Tematyka targów BALTEXPO 2019 obejmuje główne obszary gospodarki morskiej:

- Przemysł okrętowy

- Offshore

- Infrastruktura portów i przemysłu morskiego

- Logistyka w transporcie morskim

- Żegluga morska i przybrzeżna

- Żegluga śródlądowa i gospodarka wodna

- Bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi

- Ochrona środowiska

- Edukacja i crewing

- Media

 

BaltExpo

W kwietniu VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: W kwietniu VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

W dniu 11 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską” jest poświęcona istotnym i często kontrowersyjnym kwestiom prawnym o podstawowym znaczeniu dla międzynarodowego obrotu morskiego, a w szczególności regułom stosowanym przy przewozie ładunku statkami morskimi, w tym prawom i obowiązkom stron umowy przewozu ładunku drogą morską, oraz odpowiedzialności przewoźnika, a także prawu ubezpieczeń morskich związanych z morskim przewozem ładunku. W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia osadzone w sferze prawa oraz gospodarki związane ze współczesnymi wyzwaniami międzynarodowego obrotu morskiego.

Tegorocznej edycji konferencji towarzyszyć będzie II International Seminar „Maritime Roman Law”, którego inicjatorem jest Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG. Dodatkowo jak co roku odbędzie się Panel młodych naukowców. Obydwa te wydarzenia odbędą się w dzień poprzedzający konferencję tj. 10 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl

 

II Konferencja Naukowa "Odra i Nadodrze" 2019

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: II Konferencja Naukowa

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu Wyższa Szkoła Bankowa - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Katedra Zarządzania i Logistyki

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU (KONCEPCJA 2.0) W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Cele konferencji:

1. Analiza i ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

2. Wskazanie mocnych i słabych stron systemu.

3. Wskazanie możliwości i kierunków udoskonalenia systemu (Koncepcja 2.0).

4. Przygotowanie Raportu z ww. celów konferencji mogącego być przyczynkiem do wdrożenia polityki transportowej polski w tym zakresie.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:00 Akredytacja uczestników konferencji

9:45 Otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości

10:00 - 11:30 PANEL PROGRAMOWY - moderator: prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

GENEZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ORAZ UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU EUROPEJSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU

Wystąpienia programowe:

GENEZA I ZAŁOŻENIA UNIJNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ - prof. dr hab. Henryk Salmonowicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie)

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU JAKO ELEMENT RYNKU TRANSPORTOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (GENEZA I ISTOTA KONCEPCJI) - Marek Wiese (Biuro Promocji Żeglugi Morskiej bliskiego Zasięgu)

OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ KONCEPCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU - dr Dariusz Bernacki (Akademia Morska w Szczecinie)

KONCEPCJA 2.0 ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ - prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)

ROLA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E60 W ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU - Marcin Kalinowski (Instytut Morski w Gdańsku)

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:30 PANEL EKSPERCKI - moderator: Marek Wiese

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I DALSZEGO ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W POLSCE

(uczestnicy panelu: przedstawiciele portów morskich, przedstawiciele przedsiębiorstw armatorskich, przedstawiciele przedsiębiorstw spedycyjnych, przedstawiciele przedsiębiorstw maklerskich, przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego, przedstawiciele przedsiębiorstw zaplecza transportowego, przedstawiciele administracji morskiej i dziennikarze morscy)

        13:30 - 13:45 Wnioski i rekomendacje

13:45 - 14:30 Lunch

Zagadnienia i pytania do dyskusji w panelu eksperckim:

bariery w rozwoju żmbz w Polsce,

możliwości eliminacji tych barier,

czy Polska prowadzi politykę w zakresie rozwoju żmbz?,

przedsięwzięcia promujące rozwój polskiej żmbz,

jakość i efektywność usług portowych ukierunkowanych na obsługę żmbz,

jakość i efektywność usług armatorskich ukierunkowanych na obsługę żmbz,

preferowane kierunki przewozu żmbz,

efekty polityki inwestycyjnej w polskich portach morskich w zakresie obsługi ładunków żmbz,

czy zauważalny jest wpływ instrumentów finansowych UE wspierających rozwój koncepcji intermodalnych?,

jaka jest rola autostrad morskich jako czynnika rozwoju żmbz?,

wdrażanie innowacyjnych technologii przewozów żmbz,

czy przemysł stoczniowy w Polsce jest przygotowany na intensywniejszy rozwój żmbz?,

jaka jest rola spedytorów i agentów morskich w funkcjonowaniu żmbz?,

czy rozwój żmbz wymaga specjalnych środków polityki transportowej Polski i UE, czy też wystarczą narzędzia tradycyjne?

TERMIN KONFERENCJI: 18 kwiecień 2019 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Centrum Kultury Euroregionu "Stara Rzeźnia", ul. T. A. Wendy 19, 70-655 Szczecin

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA:

prof. dr hab. Henryk Salmonowicz - WSB w Szczecinie i SBP ŻMBZ (Przewodniczący Rady),

prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. dr hab. Jan Nikołajew - WSB w Szczecinie

prof. dr hab. Czesława Christowa - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr Dariusz Bernacki - Akademia Morska w Szczecinie

dr Magdalena Sztukiel - WSB w Szczecinie 

dr Aneta Wencel - WSB w Szczecinie

dr Krzysztof Woś - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sławomir Mańkowski - SBP ŻMBZ

Marek Wiese - SBP ŻMBZ

Krzysztof Anzelewicz - SBP ŻMBZ

Krzysztof Urbaś - SBP ŻMBZ

Krzysztof Rodzoch - SBP ŻMBZ

Krzysztof Pilarski - SBP ŻMBZ

Efektem końcowym konferencji będzie przygotowanie Raportu oceny dotychczasowego funkcjonowania żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce oraz wskazanie kierunków niezbędnych zmian. Raport ten zostanie rozesłany do grona instytucji rządowych i pozarządowych prowadzących bądź inspirujących politykę transportową Polski.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dariusz Sałata - dyrektor Biura Stowarzyszenia ŻMBZ,

dr Michał Urbas - Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie.

TERMINY I ZASADY UCZESTNICTWA

30.III.2019 r.

złożenie deklaracji uczestnictwa 

10.IV.2019 r.

ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po nadesłaniu zgłoszenia uczestnictwa na podany adres biura:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres organizatora:

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Szczecin ul. Bytomska 7, tel. 501-148-430, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.