TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1umwgdyniDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że z dniem 20 sierpnia 2013r. weszły w życie nowe przepisy Rozporządzenia MTB i GM w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz.937 z dnia 7 sierpnia 2013r.) wdrażające zapisy zmian z Manilii 2010r. do załącznika Konwencji STCW.

Nowe wymagania nałożone na państwa stron Konwencji STCW obowiązują od dnia 1 stycznia 2017r. Oznacza to, że po tej dacie wszystkie dokumenty, które posiadają marynarze powinny spełniać kryteria Konwencji STCW.

W związku z powyższym dyplomy wydane przez Urzędy Morskie przed wejściem w życie w/w Rozporządzenia zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016r.

Z dniem 20 sierpnia 2013 r. Urzędy Morskie rozpoczęły wydawanie dokumentów zgodnych z nowym Rozporządzeniem Ministra.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydania, wymiany lub odnowienia dokumentów kwalifikacyjnych i świadectw przeszkoleń specjalistycznych znajdują się na wewnętrzej stronie Wydziału Dokumentów Marynarskich.