TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Znakomite wyniki przeładunkowe w zespole portów Szczecin-Świnoujście

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Znakomite wyniki przeładunkowe w zespole portów Szczecin-Świnoujście

Znakomite wyniki przeładunkowe notują operatorzy portowi w zespole portów Szczecin-Świnoujście, którzy dotychczas obsłużyli o 13,2 proc. więcej towarów aniżeli rok temu.

Na szczycie tabeli wzrostów są węgiel – wzrost o 66,5 proc., ruda – wzrost o 41,4 proc. oraz paliwa – wzrost o 15,3 proc. Dalej z wynikiem o 7,2 proc. lepszym plasują się inne masowe (więcej przeładunków nawozów, kruszyw, metanolu i kwasu siarkowego). Na plusie są również przeładunki drobnicy – wzrost o 5 proc. Niestety dalej na minusie są przeładunki zbóż (-26 proc.) oraz kontenerów (-12 proc.).

Dotychczasowy bilans po 11 miesiącach br. porty zamykają wartością 26,3 mln ton obsłużonych towarów. Ciekawostką jest fakt, że już w połowie listopada br. osiągnięty został wynik wypracowany w całym ubiegłym roku (25, 4 mln ton). 

Wszystko wskazuje na to, że ten rok zespół portów zakończy wynikiem przekraczającym 28 mln ton obsłużonych towarów, co będzie historycznym rekordem pod względem przeładunków.

 

Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście

Rekordowy październik w portach w Szczecinie i Świnoujściu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Rekordowy październik w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Rekordowy październik i znakomity bilans po 10 miesiącach pod względem przeładowanych towarów w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W samym październiku porty przeładowały o blisko 26 procent, a w ciągu dziesięciu miesięcy o 13,2 procent więcej towarów, aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ogółem dotychczasowy bilans porty zamykają wartością 23,6 mln ton obsłużonych towarów. 

Liderami wzrostów są węgiel, ruda i paliwa, osiągając wyniki lepsze w porównaniu z zeszłym rokiem o odpowiednio 74,2, 40  i 14,1 procent. Tuż za podium plasują się inne masowe oraz drobnica ze wzrostem odpowiednio o 6,1 i 5,2 procent.  

Spadki utrzymały się w przeładunkach zbóż, na minusie o 21,1 procent oraz kontenerów, tu w dół o 12,4 procent. 

Większe przeładunki rudy oraz towarów energetycznych, w tym węgla i paliw, to efekt dynamicznie rozwijającej się gospodarki i powiązanego z tym rosnącego zapotrzebowania na te surowce. Z kolei wzrosty w obsłudze drobnicy wynikają ze zwiększonych przewozów promowych oraz drobnicy konwencjonalnej. Natomiast w przypadku innych masowych więcej przeładowano nawozów, kruszyw i metanolu oraz kwasu siarkowego.

Zarząd portu przewiduje, że tegoroczny bilans przeładowanych towarów spółki portowe w Szczecinie i Świnoujściu zamkną wartością przekraczającą 27 mln towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ

 

 

Już we wrześniu Szczecin będzie stolicą portów bałtyckich

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Już we wrześniu Szczecin będzie stolicą portów bałtyckich

Jeszcze mamy w pamięci czerwcowe Światowe Dni Morza, a już niebawem w Szczecinie kolejne ważne morskie wydarzenie. W dniach 5-7 września br. nasze miasto gościć będzie reprezentantów portów bałtyckich, bowiem najbliższa edycja międzynarodowej konferencji Baltic Ports Conference odbędzie się właśnie  w Szczecinie. 

Wybór Szczecina na miejsce konferencji poświęconej portom rejonu Morza Bałtyckiego świadczy 

o rosnącym znaczeniu gospodarczym zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Warto podkreślić, że 

w okresie jesiennym 2018 roku będzie to najważniejsze wydarzenie branżowe naszego regionu. 

Baltic Ports Conference jest najważniejszym corocznym wydarzeniem Organizacji Portów Bałtyckich.  W jego trakcie uczestnicy wspólnie dyskutują o kluczowych sprawach dotyczących portowego biznesu. Każdego roku konferencja poświęcona jest najbardziej aktualnym wyzwaniom rejonu Morza Bałtyckiego. Jest to także doskonała platforma komunikacji, bowiem oprócz portów członkowskich BPO, uczestniczą w niej przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacje non-profit oraz firmy prywatne. Staranny dobór prelegentów zapewnia wysoki poziom tego wydarzenia, a profesjonalne prezentacje pozwalają ekspertom ds. Bałtyku i uczestnikom konferencji na cenną wymianę doświadczeń w zakresie problematyki portowej, żeglugowej i środowiskowej. 

Szczegóły dot. konferencji, w tym program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://www.balticportsconference.com

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim. 

 

Imponujący wynik finansowy w ZMPSiŚ

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Imponujący wynik finansowy w ZMPSiŚ

28 maja br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumował wyniki ekonomiczne za 2017 rok.  W Grupie Kapitałowej ZMPSiŚ SA obejmującej ZMPSiŚ SA oraz spółki zależne, tj. Infra-Port Spółka z o.o, Polskie Terminale SA, Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o. wyniki są znakomite, zysk brutto poszybował bowiem w górę o blisko 200 procent osiągając wielkość zbliżającą się do 64 mln złotych. Równie imponujący wynik wypracował sam ZMPSiŚ SA. Tutaj zysk brutto wrósł o prawie 136 procent, zamykając miniony 2017 rok wartością blisko 63 mln złotych.

Co warte podkreślenia zarówno w ZMPSiŚ SA, jak i w Grupie Kapitałowej zostały obniżone odpowiednio o 4 i 6,4 procent koszty funkcjonowania w 2017 r.

Wypracowane zyski zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne, których celem jest modernizacja i rozwój infrastruktury portowej. Obecnie ZMPSiŚ jest w trakcie realizacji sześciu takich projektów na kwotę przekraczająca 1,5 mld złotych. W porcie Szczecin modernizowane będą nabrzeża w rejonie  Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Nabrzeża zostaną przystosowane do głębokości 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin oraz do przyjęcia większej masy towarowej. Zmodernizowana będzie też infrastruktura techniczna, w tym m.in. elektryczna, kanalizacyjna, itp. w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Terminal promowy w Świnoujściu będzie rozbudowywany i dostosowywany do obsługi transportu intermodalnego. Także w Świnoujściu na terminalu LNG budowane będzie nowe stanowisko do redystrybucji skroplonego gazu. Ponadto w portach budowane będą nabrzeża głębokowodne.

To nie jedyne przedsięwzięcia inwestycyjne, w które zaangażowany jest ZMPSiŚ SA. Spółka we współdziałaniu z innymi podmiotami, jak np. PKP PLK realizuje projekty mające na celu poprawę infrastruktury dostępowej do portów. Ponadto, dla dalszego rozwoju portów jednym z kluczowych projektów, jest też użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Infrastruktura dostępowa ma fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności portów. Zapewnia bowiem sprawną dystrybucję towarów z i do portów. Sama ilość  towarów w zespole portów Szczecin-Świnoujście rośnie z każdym rokiem. Miniony 2017 rok porty zamknęły wynikiem o 5,5 procent lepszym aniżeli w 2016, osiągając historyczny wynik blisko 25,5 mln ton obsłużonych towarów. Bieżący rok także zapowiada się bardzo dobrze, bowiem w ciągu jego pierwszych czterech miesięcy przeładunki w zespole portów Szczecin-Świnoujście wzrosły o 6 procent. (Monika Woźniak-Lewandowska)

ZMPSiŚ

ZMPSiŚ: Mamy o sześć procent więcej towarów niż przed rokiem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Mamy o sześć procent więcej towarów niż przed rokiem

O sześć procent więcej towarów niż przed rokiem obsłużyły spółki przeładunkowe w zespole portów Szczecin-Świnoujście w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. Rosną przeładunki węgla, rudy, innych masowych oraz drobnicy i ropy.

Dwucyfrowy wynik na plusie mają węgiel, tj. w górę o 41 procent oraz inne masowe, w górę o 15 procent. Kolejne wzrosty notują: drobnica w górę o 7,2 procent, ruda na plusie o 3 procent oraz ropa lekko w górę o 0,2 procent.

O połowę, w porównaniu do ub. roku spadły przeładunki zbóż. Kontenery zanotowały nieznaczny czteroprocentowy spadek.

W sumie w okresie styczeń-kwiecień przeładowano w portach Szczecin-Świnoujście 9 039,2 tys. ton towarów.

Obecnie ZMPSiŚ SA jest w trakcie realizacji sześciu dużych projektów inwestycyjnych na sumę przekraczającą 1,5 mld złotych, a  ukierunkowanych na modernizację, rozbudowę i rozwój infrastruktury portowej. Rozwijana jest także infrastruktura dostępowa do portów, jak pogłębienie do 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin, czy inwestycje w rozwój szlaków kolejowych, połączeń drogowych oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zakładanym efektem synergii tych działań będzie stały wzrost obsługiwanych towarów w portach Szczecin-Świnoujście. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ