TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Wiadukt w Porcie Gdańsk prawie ukończony

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Wiadukt w Porcie Gdańsk prawie ukończony

Od ośmiu miesięcy w Porcie Gdańsk trwają prace nad rozbudową układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym. Generalnym Wykonawcą prac jest sopocka firma NDI, która mimo okresu zimowego osiągnęła już ponad 35% zaawansowania prac. Dziś na jednym z czterech wiaduktów drogowych zawisła symboliczna "wiecha".

Wiadukt WD-4 jest najbardziej zaawansowanym z czterech budowanych wiaduktów. Docelowo będzie prowadził ruch rozbudowywanej dwujezdniowej ulicy Kontenerowej. Przebiega on nad torami sieci kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Jego rozpiętość - 17,44 metra - jest dostosowana do lokalizacji torów które się pod nim znajdą. Długość obiektu wynosi 41,10 m. Wiadukt będzie oświetlony, a poza jezdniami znajdzie się tam również ciąg pieszo-rowerowy ułatwiający komunikację.

Wiadukt zaprojektowano jako dwie jednoprzęsłowe konstrukcje z pomostem z prefabrykowanych belek sprężonych typu T. Do budowy użyto m.in. 1300 m3 betonu i 210 ton stali. Wiadukt powstał z 24 zamontowanych belek o długości 18 m i wadze 12 ton każda. Belki ustawiono przy pomocy żurawia o udźwigu 100 ton z dokładnością co do 1 cm.

Obiekt mostowy WD-4, ze względu na trudne warunki gruntowe, został posadowiony pośrednio na prawie 20-metrowych palach zwieńczonych oczepem. Jego budowa wymagała przebudowy istniejących sieci uzbrojenia pod ziemią.

- W ciągu pierwszych 8 miesięcy realizacji skupiliśmy siły na robotach polegających na wzmocnieniu podłoża, robotach ziemnych, rozbiórce starych i budowie nowych obiektów inżynierskich, przebudowie kolidującego uzbrojenia i budowie nowych sieci uzbrojenia, które pozwolą na nowoczesne funkcjonowanie układu drogowo-kolejowego w Porcie - mówi Jacek Szymański, dyrektor projektu z firmy NDI. - W 70 % wzmocniliśmy już grunt, montaż elementów konstrukcji płyty nośnej kolejnego obiektu, tj. wiaduktu WD-2, planowany jest na maj.

W najbliższych miesiącach firma NDI kontynuować będzie roboty sieciowe i ziemne, rozpoczną się także prace nawierzchniowe: zarówno w technologii asfaltowej jak i betonowej oraz do układania nawierzchni torowej. Rozpoczęte zostaną zasypki przy obiektowe, przez co w krótkim czasie planuje się układanie nawierzchni na obiektach i dojazdach do nich i przekazanie ich do użytkowania.

- Bardzo cieszy mnie postęp prac jaki obserwujemy na projekcie. W połowie listopada ubiegłego roku wmurowywaliśmy kamień węgielny pod tym obiektem, a dziś już zawisła na nim wiecha. Tempo prac jest tym bardziej satysfakcjonujące, że musimy planować nasze działania bardzo precyzyjnie - dbając o zachowanie pełnej dostępności i operacyjności Portu - mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI SA.

W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym wykonywanym przez firmę NDI na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk przebudowywane są ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstają 4 nowe wiadukty, a rozebrane zostaną 2 istniejące (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych PERN, LOTOS i Naftoport). Pojawi się dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Powstanie także parking buforowy dla aut ciężarowych - pierwszy w tej części Portu.

- Układ drogowo-kolejowy jest dla Portu Gdańsk kluczową inwestycją. Nasi kontrahenci prężnie się rozwijają, z roku na rok obsługują coraz więcej ładunków, które muszą być sprawnie transportowane. Jako właściciel tych terenów i portowej infrastruktury musimy reagować na te potrzeby. Bardzo nas cieszy tempo, które przyjęło NDI. Ostateczny efekt toczących się prac zobaczymy już w przyszłym roku, kiedy zakończą się wszystkie projekty z dofinansowaniem unijnym - tłumaczy Łukasz Greinke, Prezes ZMPG.

Nowy układ drogowo-kolejowy o długości 9,4 km (w tym 16 nowych rozjazdów) ma stanowić także zaplecze dla przyszłego Portu Centralnego, dzięki któremu przeładunki Portu Gdańsk mogą sięgnąć 100 mln ton rocznie. Wartość kontraktu to prawie 176 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku.

 

Port Gdańsk

 

Premier Morawiecki w Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Premier Morawiecki w Porcie Gdańsk

Szef rządu odwiedził terminal kontenerowy DCT w Porcie Gdańsk. Premierowi towarzyszył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Podczas spotkania z przedstawicielami DCT Gdańsk, Premier podkreślił, jak dużą rolę dla polskiej gospodarki odgrywa obecnie transport morski towarów. Wyraził również przekonanie, że możliwości przeładunkowe Portu Gdańsk będą w stanie przewyższyć zdolności obsługowe największych portów morskich w Europie. Mówił, że gdański port zbliża się obecnie do możliwości portu w Southampton w Wielkiej Brytanii. Jak przewiduje Premier Morawiecki, dzięki planowanym inwestycjom Port Gdańsk w ciągu 5-6 lat będzie w stanie dorównać zdolnościom przeładunkowym portu w Hamburgu.

- Jesteśmy coraz bardziej efektywni. Przekładamy nasze działanie gospodarcze na korzyści dla polskich pracowników, polskich przedsiębiorców, dla Polskiego Funduszu Rozwoju i przede wszystkim również dla Skarbu Państwa, dla budżetu polskiego - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier w swoim wystąpieniu podkreślał, że planowane są ogromne inwestycje. W najbliższych 8-9 latach na rozwój zostanie przeznaczonych około 3 mld euro. Mówił także o tym, że Polska potrafi wykorzystać potencjał handlowy i gospodarczy. Gdańsk, jak i całe Trójmiasto oraz Szczecin, jest oknem na świat i pracuje coraz silniej na rzecz Polski.

W minionym miesiącu akcje DCT Gdańsk zostały zakupione przez Polski Fundusz Rozwoju, PSA International Ptd Ltd (PSA) i IFM Global Infrastructure Fund (IFM). Wartość transakcji to kwota powyżej 5 mld zł.

- Nowi właściciele DCT Gdańsk z pewnością będą kontynuować realizację planów inwestycyjnych terminalu. Port w Gdańsku jest pierwszą lokalizacją na Bałtyku - i w tym regionie Europy w ogóle - którą wybrało PSA. To pokazuje, że jesteśmy stabilnym i bezpiecznym partnerem. Jest to sygnał nie tylko dla największych, ale i dla mniejszych przedsiębiorców, że jesteśmy perspektywiczni i warto u nas inwestować. Liczymy, że za PSE przyjdą inni liderzy logistyczni, do tej pory nieobecni w tej części Europy - tłumaczy Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Port Gdańsk znajduje się na 15. miejscu listy największych portów kontenerowych w Europie. Terminal DCT Gdańsk jest przystosowany do obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Innowacyjne wyposażenie terminala zapewnia jego wysoką wydajność przeładunkową.

 

Port Gdańsk 

Pierwszy parking buforowy w Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Pierwszy parking buforowy w Porcie Gdańsk

Parking przy ulicy Śnieżnej to pierwszy element systemu parkingów buforowych dla klientów gdańskiego portu. Liczba miejsc parkingowych w Porcie Gdańsk będzie się sukcesywnie zwiększać.

Przeładunki w Porcie Gdańsk dynamicznie rosną. Powoduje to wzrost ruchu samochodowego oraz większe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Odpowiadając na te wyzwania, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wybudował parking buforowy, który właśnie został oddany do użytku.

Ogrodzony, oświetlony i monitorowany teren parkingu jest w stanie przyjąć 62 samochody ciężarowe. Wjazdy wyposażono w szlabany, którymi sterują pracownicy ochrony. Do czasu wdrożenia przez Zarząd Portu jednolitego systemu awizacji samochodów ciężarowych, korzystanie z parkingu buforowego jest bezpłatne i odbywa się na podstawie awizacji elektronicznej.

Parking posiada zaplecze socjalne. Na terenie parkingu znajduje się poczekalnia dla kierowców, a także prysznice i toalety. Zaplecze sanitarne przystosowane zostało dla osób niepełnosprawnych.

- Parking buforowy powstał w celu usprawnienia ruchu związanego z transportem ładunków. Za kompleksową realizację inwestycji odpowiedzialna była gdyńska firma MTM. Wybudowany parking umożliwi lepszą kontrolę ruchu pojazdów. Wpłynie również na oszczędność czasu naszych klientów. Dzięki niemu kierowcy będą mogli spokojnie oczekiwać na załadunek lub rozładunek na terenie Portu. Korzyści płynące z parkingu odczują nie tylko kierowcy i pracownicy portowych terminali, ale także mieszkańcy Nowego Portu, ponieważ wyeliminuje zatory na ul. Marynarki Polskiej - tłumaczy Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

Koszt inwestycji wyniósł 5,5 mln zł. Budowa w całości została sfinansowana ze środków własnych ZMPG. Parking buforowy to pierwszy obiekt na terenie Portu Gdańsk, przeznaczony wyłącznie do użytku dla ciężarówek obsługujących Port. Zarząd Portu planuje budowę trzech kolejnych. Pierwszy obiekt powstanie w roku 2020 przy ul. Nowej Portowej, drugi przy ul Kontenerowej, a ostatni przy ul. Ku Ujściu. Łącznie to ponad 500 miejsc parkingowych.

- Bardzo zależało nam na czasie realizacji, dlatego zdecydowaliśmy się na formułę "zaprojektuj i zbuduj", co przyspieszyło oddanie parkingu do użytku. Wykorzystaliśmy innowacyjną technologię betonu wałowanego, który jest znacznie trwalszy i tańszy od zwykłej nawierzchni betonowej. Jeżeli się sprawdzi, będziemy używać go przy budowie kolejnych parkingów, dróg lub placów składowych - mówi Sylwia Artichowicz, Dyrektor Departamentu Utrzymania Infrastruktury w ZMPG.

Port Gdańsk

Pierwsze bunkrowanie LNG w polskich portach

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Pierwsze bunkrowanie LNG w polskich portach

W trójmiejskich portach przeprowadzono operację komercyjnego bunkrowania ekologicznym paliwem LNG. W ciągu ostatniego tygodnia do Gdyni i Gdańska zawinęły jednostki z "paliwem przyszłości". To pierwsze tego typu operacje w Polsce.

Bunkrowanie LNG w Polsce stało się faktem. Łącznie, w obu trójmiejskich portach, z czterech cystern do zbiorników statków "Fure Valo" i "Ireland" wtłoczono 72 tony paliwa LNG (42.800 Nm3).

Możliwość bunkrowania statków jednym z najczystszych paliw dostępnym na rynku pozycjonuje porty w Gdyni i Gdańsku jako kolejne "zielone porty" sieci bazowej TEN-T. Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, najpóźniej do końca 2025 roku, porty morskie w Polsce zobligowane są do zapewnienia tego rodzaju usługi.

- Nasi eksperci wzięli udział w kilkudziesięciu spotkaniach, warsztatach i konferencjach podczas których, dzieli się wiedzą z zakresu LNG. Ich profesjonalizm, zaangażowanie oraz wkład merytoryczny przyczynił się do powstania regulacji i procedur, z których dzisiaj korzystać mogą inni - komentuje Adam Meller - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

- Polskie porty mają teraz swoje pięć minut. Prowadzimy ogromne programy inwestycyjne, pozyskujemy nowe kontrakty. Robimy to wszystko, by po pierwsze odpowiadać na bieżące potrzeby rynku, a po drugie przygotować się na to, co przyniesie przyszłość. Jednym z elementów tej przyszłości są właśnie jednostki napędzane skroplonym gazem ziemnym - tłumaczy Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Oba porty do zasilania jednostek LNG przygotowywały się od dawna. Przeprowadzały ćwiczenia ratowniczo-górnicze, opracowywały procedury i regulacje, dzięki którym w tym miesiącu zostały przeprowadzone operacje bunkrowania.

Trójmiejskie porty wdrażając usługę bunkrowania LNG odpowiadają na potrzeby rynku, który z uwagi na obostrzenia wynikające z norm emisyjnych bardzo szybko zmienia stosowane w transporcie morskim technologie. LNG jako ekologiczne paliwo podczas spalania emituje do atmosfery mniej szkodliwych zanieczyszczeń niż np. węgiel. Kolejną zaletą LNG jest możliwość skraplania gazu ziemnego w LNG, w wyniku czego jego objętość zmniejsza się około 600 razy, co prowadzi do zmniejszenia kosztów magazynowania i transportu tego gazu.

Statki zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG coraz częściej opuszczają stocznie, co stanowi poważne wyzwanie dla portów w zakresie obsługi tych jednostek. Obecnie trójmiejskie porty zapewniają bunkrowania statków LNG sposobem autocysterna-statek. W przyszłości pojawi się również alternatywa w postaci mobilnego punktu bunkrowania w technologii ship-to-ship.

 

Port Gdańsk 

W Porcie Gdańsk powstanie Inkubator Morski

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: W Porcie Gdańsk powstanie Inkubator Morski

Dziś budynki nienadające się do użytku, niebawem przestrzeń do współpracy ze start-upami, szkolenia młodzieży, powierzchnie biurowe i konferencyjne. Port Gdańsk chce umożliwić specjalistyczną edukację nie tylko szkołom czy uczelniom, ale także swoim kontrahentom.

Budynek byłych garaży przy ul. Na Zaspę 57 nie zachęca do odwiedzin. Częściowo służy jako magazyn starych sprzętów, w większości jednak został wyłączony z użytku ze względu na zły stan techniczny. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk postanowił tchnąć w niego nowe życie. Właśnie podpisano umowę na rewitalizację przestrzeni oraz współpracę z Centrum Nowych Kompetencji.

- Pożyczkę rewitalizacyjną otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Dzięki tym funduszom w ciągu kilku lat w miejscu ruiny stanie budynek, w którym będą mogli pracować młodzi innowacyjni przedsiębiorcy, a uczniowie szkół będą szkolić się w kierunku pracy w branży morskiej. Dostrzegamy problem z pozyskiwaniem fachowców, dlatego postanowiliśmy, że będziemy aktywnie uczestniczyć w edukacji naszej przyszłej kadry – mówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG.

Obiekt, należący do Zarządu Portu Gdańsk, ma ponad 470 metrów kwadratowych. W ramach przebudowy powstaną przestrzenie biurowe, coworkingowe, sale konferencyjne oraz kawiarnia.

- Z powierzchni konferencyjnej Inkubatora na preferencyjnych warunkach korzystać będą mogły zarówno start-upy, studenci, jak i większe firmy komercyjne, na przykład nasi kontrahenci. W nowo powstającej przestrzeni będzie można skorzystać z nowoczesnych symulatorów oraz zobaczyć efekty wspólnych projektów B+R realizowanych z uczelniami oraz szkołami zawodowymi z Trójmiasta. Widzimy też możliwość realizowania tam praktyk studenckich, warsztatów o tematyce portowej czy zajęć multimedialnych dla uczniów szkół, które mogą prowadzić również nasi specjaliści – tłumaczy Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor ds. Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w Porcie Gdańsk.

Zarząd Portu podpisał także umowę z Centrum Nowych Kompetencji, które pozwoli na prowadzenie specjalistycznych kursów na stymulatorach. Dzięki temu uczniowie, studenci czy przyszli pracownicy branży portowo-logistycznej w realistycznych warunkach będą poznawać specyfikę swojej przyszłej pracy.  

- Pracodawcy, dysponując odpowiednim zapleczem technicznym i logistycznym, są w stanie zapewnić osobom przysposabianym do wykonywania danego zawodu najlepsze warunki do jego nauki i późniejszego podjęcia w nim pracy. Ten model kształcenia gwarantuje również wpływ pracodawców na proces kształcenia młodych ludzi według najbardziej aktualnych potrzeb rynku. Uczniowie, którzy zdobywali wykształcenie pod okiem danego pracodawcy, często znajdują później u niego stałe zatrudnienie – wyjaśnia Janusz Karp, Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Obecnie mamy w Polsce bezprecedensowy wzrost przeładunków w portach. Spodziewamy się dalszych, silnych impulsów pro-rozwojowych. Uzmysławia to wszystkim, którzy blisko związani są z tą branżą, że bez współpracy wokół pozyskiwania najlepszej kadry, nie wykorzystamy tej szansy. Dlatego napawa mnie dużym optymizmem, kiedy spotykam się ze zrozumieniem i zaangażowaniem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, by powstał silny ośrodek kształcenia z profesjonalnym zapleczem. Porównując metodykę szkoleń w innych światowych ośrodkach, jestem pewien, że przyjęta strategia w Centrum Nowych Kompetencji prowadzona jest w najbardziej innowacyjny sposób - tłumaczy Tomasz Lisiecki z Centrum Nowych Kompetencji.

Koszt rewitalizacji budynku przeznaczonego na Inkubator Morski to niemal 5,5 mln złotych. Zgodnie z harmonogramem, prace zakończą się w pierwszej połowie 2021 roku.

Natomiast Centrum Kompetencji zlokalizowane w przestrzeniach Portu Gdańsk rozpocznie swoją działalność szkoleniową już od września bieżącego roku.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk stale współpracuje ze startupami. Dzięki temu wdrożone zostały innowacyjne produkty pilotażowe, takie jak system czujników pomiaru emisji pyłu stworzony przez SeaData czy Inteligentny System Zarządzania Ruchem opracowany przez Parkanizer. ZMPG zawarł z trójmiejskimi uczelniami szereg umów, które pozwalają m.in. studentom Politechniki Gdańskiej na testowanie swoich projektów w Porcie Gdańsk.

 

Źródło: Port Gdańsk SA