TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Kolejna inwestycja Portu Gdynia – zwiększy możliwości przeładunkowe paliw

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Kolejna inwestycja Portu Gdynia – zwiększy możliwości przeładunkowe paliw

Port Gdynia w 2017 roku przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków – jest to prawie o  9 procent więcej niż w roku 2016. Na szczególną uwagę zasługuje  wzrost, o prawie 40 procent, przeładunku  paliw płynnych.

W związku z zaobserwowanymi bardzo dobrymi wynikami przeładunkowymi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. już w 2017 roku  podjął decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu przygotowanie Portu do obsługi zwiększonej ilości ropy i produktów ropopochodnych. Dlatego też portowe inwestycje obejmują  Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP), które umiejscowione jest  przy falochronie. Obecnie SPPP wyposażone jest w jeden nowy nalewak, przy czym na etapie inwestycji przewidziano możliwość rozbudowy stanowiska o  drugi równoległy. Decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zlecono dostawę i montaż drugiego nalewaka na SPPP  wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi  oraz dokumentacją techniczną - inwestycja zostanie zakończona w połowie 2019 roku. Przebudowana  zostanie także  stała  instalacja gaśnicza wraz z wymianą istniejących działek gaśniczych  oraz wymianą instalacji zasilania i sterowania. Inwestycja ta, choć kosztowna, jest niezbędna ze względu na znaczne wyeksploatowanie przeszło 40 letnich urządzeń gaśniczych. Nowe, sterowane elektrycznie działka gaśnicze spowodują poprawę bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowych oraz poszerzenie obszaru stref gaszenia co umożliwi obsługę szerszych tankowców. Unowocześniona zostanie również sama instalacja do przeładunku paliw. Nadmienić  jeszcze trzeba, że zostanie przeprowadzona wymiana urządzeń cumowniczych i odbojowych celem dostosowania SPPP do obsługi większych statków ( 50 tys. DWT).

11 mln zł to szacunkowy, łączny koszt wszystkich zaplanowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  inwestycji związanych z modernizacją i zwiększeniem możliwości przeładunkowych SPPP.

- Nasze inwestycje wynikają z potrzeby zachowania przez port dobrej pozycji rynkowej oraz  rozwoju naszych możliwości przeładunkowych – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Dlatego też musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Mamy stwarzać warunki dla rozwoju biznesu i jako Zarząd Portu staramy się to  robić skutecznie…

 

Port Gdynia

Port Gdynia – brama do Pomorza

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia – brama do Pomorza

Coraz większe znaczenie w świecie ma innowacyjność i dlatego w ostatnich latach stawia się  na rozwój wysokich technologii oraz innowacji, które już obecnie stają się podstawowym czynnikiem konkurencji pomiędzy krajami rozwiniętymi. 

Innowacje i nowoczesne technologie to wspólne zagadnienia, które łączą działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Portu Gdynia i  były podstawowym tematem spotkania jakie odbyło się 19 stycznia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.Podczas spotkania, którego moderatorem była Beata Szymanowska – pełnomocnik Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ds. Wdrażania Nowoczesnych Technologii , zaprezentowano m.in. planowane inwestycje w Porcie Gdynia w latach 2018-30 i zagadnienia związane z ochroną środowiska w gdyńskim porcie oraz promocją gospodarczą województwa  pomorskiego.

-  Port Gdynia, będąc tradycyjnym miejscem zawinięć statków pasażerskich, od lat jest turystyczną bramą Pomorza - podkreślił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Dlatego też spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest dla nas bardzo cenne i stanowi przyczynek do zawiązania dalszej owocnej współpracy.  Korzyści wynikające z wizyt  „pływających hoteli” są ważne  nie tylko dla portu czy miasta, ale przede wszystkim dla całego Pomorza.  Dlatego, jak tylko możemy, tak mocno zachęcamy armatorów pasażerskich cruiserów do zawijania do naszego portu...

 

Port Gdynia 

Port Gdynia z nowym projektem w procedurze konkursowej funduszy unijnych

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia z nowym projektem w procedurze konkursowej funduszy unijnych

Nowy projekt Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. został  w początku stycznia br. zgłoszony do konkursu o dofinansowanie unijne z puli dla transportu intermodalnego.

Całkowity koszt netto projektu wynosi 123 mln zł, w tym dofinansowanie unijne spodziewane jest  w wysokości około 61 mln zł. Zamierzeniem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jest budowa na terenie Centrum Logistycznego  Portu Gdynia nowego terminalu intermodalnego, który zostanie wyposażony w urządzenia sterowania ruchem kolejowym i  składać się będzie z  systemu placów składowych przeznaczonych do magazynowania ładunków zjednostkowanych. Nowy terminal intermodalny obejmujący około 30 ha  umożliwi obsługę terenów logistycznych Portu Gdynia  przez transport kolejowy. Inwestycja obejmuje budowę dwutorowego terminalu (2x650 m), wraz z torem odstawczym i połączeniem obszaru logistycznego, zlokalizowanego w rejonie ulicy  Logistycznej. Planowana jest także budowa drogi łączącej place manewrowo – odstawcze z ulicą Logistyczną oraz ulicą Kontenerową. Potencjał przeładunkowy nowego terminalu intermodalnego szacuje się na około 2-3 mln ton ładunków zjednostkowanych. 

- Nowy terminal intermodalny w Porcie Gdynia to będzie zupełnie nowa jakość w obsłudze naszych klientów – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Powstanie nowej infrastruktury zwiększającej zdolność przepustową portowej sieci kolejowej i umożliwiającej sprawniejsze prowadzenie operacji przeładunkowych pozwoli na dopasowanie się do wzrastających wymagań podmiotów korzystających z infrastruktury portowej i umożliwi obsługę zwiększających się potoków towarów.

 

Port Gdynia 

Rekord przeładunkowy Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Rekord przeładunkowy Portu Gdynia

Port Gdynia  w 2017 roku  przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków – jest to prawie o  9 procent więcej niż w roku 2016. 

Dynamika wzrostu ładunków od stycznia do grudnia 2017 roku spowodowała, iż Port Gdynia wysunął się na lidera wzrostu przeładunków wśród polskich portów. Wśród masy ładunków przeładowywanych w gdyńskim porcie na szczególna uwagę zasługuje ponad 40 procent więcej węgla i koksu oraz prawie 40 procent więcej ropy i ropopochodnych w porównaniu do 2016 roku.W 2017 roku w Porcie Gdynia przeładowano także więcej kontenerów, rudy i drewna  oraz drobnicy.

- Znakomite wyniki przeładunkowe, jakie  osiągnęliśmy za rok 2017 najlepiej świadczą o doskonałej kondycji  Portu Gdynia- podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. –Osiągnięty rekord przeładunkowy to efekt dobrej obsługi statków zawijających do gdyńskich portowych  terminali  i racjonalnego działania menedżerów oraz efektywnej pracy gdyńskich dokerów. Mam nadzieję, iż rok 2018 będzie równie udany, tym bardziej, iż rozpoczęliśmy  budowę nowej portowej obrotnicy, która ułatwi  przyjmowanie wielkich oceanicznych statków. Kolejna inwestycja, która przyczyni się do jeszcze lepszej pozycji  Portu Gdynia wśród polskich portów morskich to rozpoczęta już budowa nowego publicznego terminalu promowego…

 

Port Gdynia 

Poszerzamy wejście wewnętrzne - 140 metrów dla Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Poszerzamy wejście wewnętrzne - 140 metrów dla Portu Gdynia

Inwestycja, na którą od kilku lat czekały przede wszystkim gdyńskie terminale kontenerowe, nareszcie dojdzie do finalnego etapu. W ostatnich dniach 2017 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Obrony Narodowej na poszerzenie wejścia wewnętrznego do portu z dotychczasowych 100 metrów do 140 metrów.

- Uzyskanie zgody na poszerzenie wejścia do Portu Gdynia poprzedzone było wielomiesięcznymi uzgodnieniami. Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Portu Gdynia i powodzenia inwestycji pogłębienia toru podejściowego  oraz akwenów wewnętrznych – akcentuje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. -  Czekaliśmy na uzyskanie pozytywnej decyzji i cieszy nas bardzo pomoc jaką otrzymaliśmy ze strony ministerstwa Obrony Narodowej jak i Komendy Portu Wojennego Gdynia. Poszerzenie do 140 metrów wejścia do Portu Gdynia to klucz do sukcesu jakim będzie budowa nowej  obrotnicy, dzięki której będą mogły wpływać statki o długości do 400 m. Bez poszerzenia wejścia wewnętrznego nie było by możliwości wpłynięcia statków o tak znacznych gabarytach…

Przypomnijmy, iż 11 września 2017 roku., podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017, w obecności  Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, została podpisana umowa na prace budowlane w ramach pierwszego projektu z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, tj. wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa Obrotnicy nr 2" prowadzonych w ramach projektu inwestycyjnego "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia –Etap I", który polegać będzie w szczególności na przebudowie (rozbudowie) Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

 

Port Gdynia