TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Japończycy w Porcie Gdynia

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Japończycy w Porcie GdyniaW ostatni piątek Port Gdynia odwiedziła 20 osobowa delegacja japońskich biznesmenów z największych korporacji, reprezentujących branże: motoryzacyjną, elektroniczną, stalową i inne. Goście odwiedzili Bałtycki Terminal Kontenerowy oraz odbyli spotkanie w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., który reprezentowali Prezes Zarządu Janusz Jarosiński oraz Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i PR Krzysztof Gromadowski. Spotkanie stworzyło przedstawicielom biznesu japońskiego okazję do zapoznania się ze standardami zarządzania portem oraz możliwościami inwestowania, wraz z udziałem w rozpoczynającej się wkrótce prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia.

 

Wizyty chińskich specjalistów od infrastruktury w Porcie Gdynia

W dniach 31 sierpnia i 4 września b.r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia gościł delegacje firm chińskich „China Harbour Engineering Company” i „China Communications Construction Company”. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem portu oraz planami rozwojowymi.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nawiązuje współpracę z Zhuhai Port Holdings

3 września b.r., na zaproszenie Pana Janusza Jarosińskiego, Prezesa Zarządu ZMPG S.A., w Gdyni gościła delegacja Zhuhai Port Holdings Group, zarządzającego kompleksem portowym w sąsiedztwie Hong Kongu : Zhuhai, Gaolan, Wansan, Xiangzhou, Doumen, Hongwan, obsługującego łącznie ponad 70 mln ton ładunków.

Rinus Roose: Konkurowanie i „gorąca wiedza”

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Rinus Roose: Konkurowanie i „gorąca wiedza”29 sierpnia 2011r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Zbycia Udziałów spółki MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.  Cena zbycia 100 procent udziałów przedmiotowej spółki na rzecz spółki ATIC Services z siedzibą w Paryżu opiewa na kwotę 60.303.760 złotych.

Postępowanie prywatyzacyjne MTMG Sp. z o.o. wszczęto na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia  z listopada  2009 roku o  wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego prowadzącego do zbycia przez ZMPG-a  100 procent posiadanych udziałów MTMG - Morskim Terminalu Masowym Gdynia w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Działania  prywatyzacyjne rozpoczęło się w styczniu 2010r. Na ogłoszenie prasowe, zapraszające do negocjacji wszystkich zainteresowanych nabyciem  udziałów spółki, odpowiedziało dziewięć podmiotów składając deklarację udziału w prywatyzacji.
W toku prowadzonego procesu w lipcu 2010 r.  wpłynęły cztery oferty wiążące - z  których  dwie spełniały  wszystkie wymogi formalne . W wyniku oceny merytorycznej obu ofert komisja ds. prywatyzacji   skierowała do Zarządu ZMPG-a  wniosek o  udzieleniu wyłączności do przeprowadzenia  due diligence w pełnym zakresie – a tym samym rozpoczęcia III etapu prywatyzacji - spółce Atic Services z siedzibą w Paryżu. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2010 r.
Zdaniem Zarządu Spółki ZMPG  nabycie 100 procent udziałów terminalu masowego przez inwestora branżowego, jakim jest niewątpliwie spółka Atic  Sevices  podniesie efektywność ekonomiczną, technologiczną i organizacyjną spółki, a tym samym zwiększy jej konkurencyjność. Z kolei Zarząd Portu,  w wyniku finalizacji  całego procesu,  uzyska  stabilne wpływy z tytułu umowy dzierżawy zawartej na okres 30-tu lat, a  środki finansowe    pozyskane w wyniku zbycia udziałów zostaną  przeznaczone na rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej.
Dodajmy jeszcze, iż Atic Services jest europejskim istotnym podmiotem gospodarczym w logistyce ładunków masowych - przede wszystkim węgla.
W rok po prywatyzacji gdyńskiego terminalu masowego przedstawiamy rozmowę z Rinusem Roose, dyrektorem do spraw marketingu i rozwoju MTMG - Morskiego Terminalu Masowego Gdynia
- Obecnie MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia to nowoczesny  terminal  w którym coraz częściej obsługiwane są statki typu Panamax – dwa tygodnie temu obsługiwany był szósty już w tym roku duży masowiec m/v „Cape Triumph” z prawie 40 tysiącami ton węgla w ładowniach a w tym tygodniu przybędzie kolejny duży statek z ok.65 tysiącami ton węgla  – czy  będzie to wiodąca specjalizacja terminalu?
- MTMG – Morski  Terminal Masowy Gdynia to nowoczesny  terminal uniwersalny i takim pozostanie. Fakt, że możemy obsługiwać statki typu Panamax to nasz wielki atut i cieszymy się, że coraz częściej zawijają one do naszego terminalu. Jednakże naszym celem jest różnorodność obsługiwanych towarów. Duży nacisk kładziemy w MTMG na wysoką jakość naszych usług osiąganą rzetelną pracą całej załogi. Uzyskana w ten sposób renoma plasuje terminal wśród znaczących przeładowców morskich regionu Morza Bałtyckiego.
- Międzynarodowe certyfikaty ISO, nowoczesny sprzęt oraz bardzo dobrze pracująca załoga to mocne atuty MTMG- Morskiego Terminalu Masowego i zarazem wyśmienita baza do pozytywnego myślenia o przyszłości – jakie są najbliższe plany inwestycyjne?
- To ważkie zagadnienie w życiu naszego terminalu, gdyż w poszukiwaniu możliwości podniesienia jakości naszych usług przykładamy dużą wagę do ciągłego usprawniania procesów przeładunkowych. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę dywersyfikację ładunków czyli inwestować będziemy w sprzęt, który gwarantuje dobrą obsługę różnego rodzaju ładunków wymagających nowoczesnych technologii i zachowania europejskich norm ekologicznych. Dlatego też jedną z pierwszych nowych inwestycji jest urządzenie zraszające, które zmniejsza zapylenie w terminalu powstające w trakcie rozładunku  i załadunku różnego rodzaju towarów sypkich. Nie chcemy być największym terminalem masowym  w Polsce. MTMG ma być  terminalem wyróżniającym się przede wszystkim jakością oferowanych usług oraz nowoczesną technologią przeładunku,  a tym samym stać się atrakcyjnym i godnym zaufania partnerem w interesach.
- Jak prezentuje się MTMG –Morski Terminal Masowy Gdynia na tle całej  grupy  ATIC? Czy jest szansa, aby stał się najlepszym terminalem w grupie ATIC?
- Grupa ATIC składa się z wielu terminali znajdujących się w różnych regionach świata i jest to przyczynek nie tyle do konkurowania wewnątrz grupy, co czerpania z  „gorącej wiedzy”  i z doświadczeń każdego podmiotu. Jest to dobra pora na edukację i każdy  terminal może się wiele nauczyć od sąsiada z grupy. To stwarza możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń w trudnej sztuce prowadzenia portowych terminali. Taka wzajemna  współpraca  i wymiana koncepcji managerskich pozwala całej grupie ATIC dopasowywać się do potrzeb i oczekiwań naszych  klientów , a tym samym ciągle udoskonalać naszą ofertę . Cóż, każdy z terminali w grupie ATIC marzy, aby być tym najlepszym. My też mamy taką szansę…
- Za dosłownie chwilę minie rok od Pana pierwszego dnia pracy w MTMG – Morskim Terminalu Masowym Gdynia. Jak się Panu pracuje w terminalu?  Jak się mieszka w Gdyni?
- Od początku procesu prywatyzacji byłem bardzo zaangażowany w całe przedsięwzięcie i przekonany o tym, że nabycie akcji MTMG przez spółkę ATIC Services to bardzo dobry pomysł. Już wtedy wiedziałem, że jest to terminal z dużym potencjałem rozwoju. Moja przeprowadzka wraz z rodziną do Gdyni latem 2010 i rozpoczęcie nauki języka polskiego jest tego najlepszym dowodem. Bardzo cenię sobie współpracę z załogą terminalu - to rzetelni fachowcy potrafiący na co dzień wykorzystać swoją wiedzę. Przez te dwa lata Polska stała mi się bardzo bliska a  fakt, że nadal tu jestem i planuję zostać dłużej świadczy o tym, że czuję się tu naprawdę dobrze a moje przekonania co do potencjału i możliwości terminalu się sprawdziły…
W gdyńskim terminalu masowym coraz częściej obsługiwane są statki typu Panamax – właśnie  zawinął szósty w tym roku duży masowiec m/v „Cape Triumph” z prawie 40 tysiącami ton węgla w ładowniach.

Źródło:MTGM

Jubileuszowe ekspozycje w Porcie Gdynia

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Jubileuszowe ekspozycje w Porcie Gdynia Port Gdynia to miejsce pracy wielu ludzi, obszar działalności licznych firm - ale również przedmiot zainteresowania artystów, którzy spoglądają na portową rzeczywistość w zupełnie odmienny sposób.

Owocem ich zainteresowania tym na pozór mało malowniczym plenerem są prace fotograficzne i obrazy, które pozwolą zobaczyć port uchwycony obiektywem, port namalowany pędzlem - to może być naprawdę ciekawe doświadczenie.
W ramach obchodów 90-lecia Portu Gdynia, we wrześniu w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. obejrzeć będzie można dwie wystawy poświęcone  gdyńskiemu portowi.
 W dniach 3-14 września, jako pierwsze  wystawione zostaną  prace fotograficzne Pani Haliny Wasielke – Cieślak. Autorka – urodzona 28 kwietnia 1946 r. w Gdyni, w 1965r. uzyskała dyplom w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, natomiast w 1986 r. - dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików oraz tytuł artysty fotografika. Należy do koła plastyków im. Wacława Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni oraz  klubu fotografów reklamowych w Gdyni. Posiada najwyższe odznaczenia krajowe nadane za twórczość w dziedzinie fotografii artystycznej między innymi: medal i dyplom Jana Bułhaka, złoty medal Polskiej Federacji Fotograficznej, medal 150 – lecia Fotografii Polskiej. Wystawione prace przedstawiać będą panoramy  portu i miasta  z różnego okresu ich wspólnej historii.

Czytaj więcej: Jubileuszowe ekspozycje w Porcie Gdynia Następnie, w dniach 18 – 28 września 2012r. wystawione zostaną obrazy Pani Zofii Orczyńskiej. Autorka jest z wykształcenia architektem, ale z wielką pasją oddaje się także malarstwu. W swojej twórczości posługuje się różnymi technikami (olej, akwarela, pastel, rysunek). Tematem prac pani Zofii Orczyńskiej jest przede wszystkim pejzaż – miejskie i nadmorskie przestrzenie. Zofia Orczyńska jest członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz prezesem Koła Plastyków im. W. Szczeblewskiego Towarzystwa Miłośników Gdyni.
Obie wystawy prezentowane będą w dużej sali na parterze siedziby Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., przy ulicy Rotterdamskiej 9  w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Wstęp wolny.

PR/ZMPGdynia

Po wizycie w Chinach: Nowe rozwiązania logistyczne dostaw ładunków

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Po wizycie w Chinach: Nowe rozwiązania logistyczne dostaw ładunkówJak już informowaliśmy w dniach 22-28 lipca br. w Chinach przebywała delegacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, której towarzyszyła grupa osób reprezentujących m. in. polskie porty morskie (Gdynia, Gdańsk, Szczecin-Świnoujście), spółkę Chipolbrok, spółki kolejowe PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A oraz spółkę PLL LOT.

Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Pana Janusza Jarosińskiego oraz Kierownika Działu Marketingu i Rozwoju Portu Pana Jana Lewko.

W seminariach zorganizowanych przez PAIiIZ - Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Szanghaju (współpraca w zakresie logistyki) i Pekinie (rozwój współpracy w dziedzinie infrastruktury pomiędzy Polską i Chinami) zaprezentowane zostały propozycje nawiązania współpracy w zakresie nowych rozwiązań logistycznych dostaw ładunków z Chin do Polski oraz potencjalnej współpracy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

 

Przedstawione prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony chińskich przedsiębiorców i należy spodziewać się kontynuacji nawiązanego podczas wizyty w Chinach dialogu.

PR/ZMPG

Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia: Rozbudowa infrastruktury portowej…

  • Kategoria: Port Gdynia


Czytaj więcej: Konferencja otwierająca w Porcie Gdynia: Rozbudowa infrastruktury portowej…W dniu dzisiejszym ,  tj.2 sierpnia br.,  w ramach  promocji projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”,  odbyła się  w siedzibie  Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  konferencja otwierająca .

Projekt ten realizowany przez Zarząd Portu  uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych,   w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego, w priorytecie VII Transport Przyjazny Środowisku, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności została podpisana  12 lipca 2012 w Warszawie, w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).   Dofinansowana inwestycja jest  zlokalizowana we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przewidzianym pod rozwój funkcji przeładunkowych w systemie Ro-Ro.

Koszt całkowity projektu, którego realizacja rozciąga się na lata 2009-2013, wynosi ponad 119 milionów złotych.
Z tej kwoty wydatki kwalifikowalne wynoszą niecałe 53 miliony złotych. Przyznana, zgodnie z umową, kwota dofinansowania  z UE to prawie 45 milionów złotych. Resztę kosztów inwestycji pokryje ZMPG-a S.A. ze środków własnych. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2009 r. i potrwają do końca 2013 r.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia” polega na rozbudowie infrastruktury  w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych we wschodniej części portu, co pozwoli na  utrzymanie pozycji konkurencyjnej gdyńskiego portu w regionie Morza Bałtyckiego.
W ramach przedsięwzięcia planuje się bardziej efektywne zagospodarowanie istniejącej powierzchni przy nabrzeżach portowych oraz zapewnienie sprawniejszego przeładunku transportowanych drogą morską towarów. Wymaga to m.in. przebudowy znajdujących się na wschodnim obszarze portu układów drogowych i kolejowych oraz wyburzenia niektórych obiektów. Projekt zakłada m.in.: wybudowanie dróg o długości około 0,8 km,   przebudowanie dróg na odcinku 1,2 km, wybudowanie linii kolejowych w układach transportowych portu o długości około 0,7 km oraz  przebudowane linii kolejowych na odcinku 2 km. W ramach tego projektu zrealizowana została również przebudowa rampy ro-ro, obejmująca budowę górnej rampy oraz przebudowę dolnej rampy i urządzeń cumowniczych.

Infrastruktura portowa powstała w wyniku realizacji tego projektu będzie udostępniana przez ZMPG-a S.A. użytkownikom portu na zasadzie ogólnodostępności. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju transportu na Morzu Bałtyckim w ramach sieci transeuropejskich (TEN-T). Sprzyja również ograniczeniu negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, dzięki zwiększeniu udziału alternatywnych gałęzi transportu, tj.  przewozów drogą morską i kolejową, w stosunku do transportu drogowego.

PR/ZMPG