TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Poszerzamy wejście wewnętrzne - 140 metrów dla Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Poszerzamy wejście wewnętrzne - 140 metrów dla Portu Gdynia

Inwestycja, na którą od kilku lat czekały przede wszystkim gdyńskie terminale kontenerowe, nareszcie dojdzie do finalnego etapu. W ostatnich dniach 2017 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Obrony Narodowej na poszerzenie wejścia wewnętrznego do portu z dotychczasowych 100 metrów do 140 metrów.

- Uzyskanie zgody na poszerzenie wejścia do Portu Gdynia poprzedzone było wielomiesięcznymi uzgodnieniami. Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Portu Gdynia i powodzenia inwestycji pogłębienia toru podejściowego  oraz akwenów wewnętrznych – akcentuje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. -  Czekaliśmy na uzyskanie pozytywnej decyzji i cieszy nas bardzo pomoc jaką otrzymaliśmy ze strony ministerstwa Obrony Narodowej jak i Komendy Portu Wojennego Gdynia. Poszerzenie do 140 metrów wejścia do Portu Gdynia to klucz do sukcesu jakim będzie budowa nowej  obrotnicy, dzięki której będą mogły wpływać statki o długości do 400 m. Bez poszerzenia wejścia wewnętrznego nie było by możliwości wpłynięcia statków o tak znacznych gabarytach…

Przypomnijmy, iż 11 września 2017 roku., podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017, w obecności  Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, została podpisana umowa na prace budowlane w ramach pierwszego projektu z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, tj. wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa Obrotnicy nr 2" prowadzonych w ramach projektu inwestycyjnego "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia –Etap I", który polegać będzie w szczególności na przebudowie (rozbudowie) Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

 

Port Gdynia

 

Rusza budowa nowego terminalu promowego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Rusza budowa nowego terminalu promowego

W ostatni czwartek starego roku 2017 w Porcie Gdynia przekazano gdańskiej firmie Zwarbud teren przy nabrzeżu Polskim, na którym w ciągu czterech miesięcy zostaną wyburzone cztery zdekapitalizowane stare budynki portowe oraz stacja transformatorowa.  

Tym samym firma Zwarbud przygotuje miejsce pod zupełnie nową inwestycję , jaką jest budowa nowego publicznego terminalu promowego, która potrwa 2,5-3 lata. Budowa nowego terminalu to przede wszystkim stworzenie możliwości obsługi znacznie większych - wchodzących na rynek żeglugowy - promów pasażerskich o długości do ok. 240  m, a zastosowane rozwiązania mają zapewnić uniwersalność obsługi statków. W ramach przedsięwzięcia powstanie również dwupoziomowa rampa, której położenie będzie można dostosować do wysokości promu. Sprawną  obsługę pasażerów zapewni galeria pasażerska z łącznikiem wejściowym - dostosowujące się mechanicznie do różnego umiejscowienia wejścia na statki.

Budowa nowego publicznego terminalu promowego to niezbędna inwestycja dla rozwoju Autostrady Morskiej Gdynia - Karlskrona. Dodajmy jeszcze, że w  ramach całej  inwestycji przebudowana zostanie część Nabrzeża Polskiego oraz Nabrzeża Fińskiego i powstanie nowoczesny budynek pasażerski z pełną infrastrukturą socjalno-biurową, magazyn i place manewrowe z wyprowadzeniem do układu drogowego oraz dostępnością kolejową. Inwestycja ma zagwarantowane środki unijne. Szacunkowy koszt inwestycji brutto przekracza 200 mln zł.

Na przełomie stycznia i lutego 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie Węzła Ofiar Grudnia ’70, co jest integralną częścią realizowanej inwestycji. Natomiast w drugim kwartale  roku 2018 ruszą pierwsze prace budowlane w tym zakresie.

- Rok 2017 zamykamy dobrym…początkiem nowej inwestycji w postaci rozpoczęcia przygotowań do budowy nowego terminala promowego – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Jest to zadanie o wielkim znaczeniu i dzięki takim inwestycjom Port Gdynia będzie zupełnie nowym portem. Zarazem stwarzamy nowoczesne warunki do pracy nowym operatorom promowym, którzy na pewno trafią do naszego portu…

 

Port Gdynia 

Port Gdynia: Droga Czerwona

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia: Droga Czerwona

Dzisiaj Droga Czerwona ma priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Budowa Drogi Czerwonej to konkretne wspieranie inwestycji stymulujących nowoczesną produkcję i usługi około portowe oraz działań na rzecz nowych połączeń żeglugowych, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego. Droga Czerwona to utworzenie nowej „aorty” życia dla Portu Gdynia i samego miasta.

20 listopada br. w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyła się konferencja prasowa na temat  Drogi Czerwonej jako nowej szansy dla dalszego rozwoju Portu Gdynia i samego miasta. W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Arciszewska – Mielewczyk – przewodnicząca sejmowej  Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz Marcin Horała - poseł na Sejm RP. 

Po wielu perturbacjach - przede wszystkim dzięki intensywnemu działaniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz gdyńskich parlamentarzystów- usunięty z listy projektów Korytarza Bałtyk-Adriatyk (BAC), projekt budowy Drogi Czerwonej, jest obecnie aktualny i realny. Podkreślmy, iż z budową Drogi Czerwonej ( projekt nr 1167) związane są bezpośrednio  współzależne projekty  nr 1149 (przebudowa Estakady Kwiatkowskiego), nr 1150 (realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta), nr 1168 (dalsza integracja i modernizacja powiązań dróg krajowych i autostrad z portową infrastrukturą drogową) i nr 1227 (rozwój Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna”).

- Droga Czerwona to być albo nie być dla Portu Gdynia – podkreślił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – W tym roku przeładujemy w gdyńskim porcie ponad 20 mln ton i bez nowego połączenia drogowego nie będziemy mieli szansy na dalszy rozwój. Wysłużona i  nadmiernie eksploatowana Estakada Kwiatkowskiego nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Portu Gdynia. Mam nadzieję, że wsparcie ze strony gdyńskich parlamentarzystów pozwoli jak najszybciej rozpocząć  budowę Drogi Czerwonej, która zdecyduje o dalszym rozwoju portu i poprawie życia gdynian…

 

Port Gdynia 

inwestycje w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: inwestycje w Porcie Gdynia

Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych to obecnie kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o wielkim znaczeniu  dla całej polskiej gospodarki morskiej. To jednak tylko część zamierzeń przewidzianych do realizacji zgodnie ze strategią rozwoju Portu Gdynia do roku 2030. 

- Z pogłębieniem akwenów portowych i rozbudową obrotnicy związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zakres niezbędnych prac zabezpieczeniowych jest olbrzymi. Mówiąc wprost- poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa. Jednocześnie port bez przerwy będzie obsługiwać  przypływające do poszczególnych terminali statki…

Obecnie jest już gotowy koncepcyjny wariant realizacyjny przebudowy nabrzeży i zostaną ogłoszone przetargi na realizację poszczególnych zadań. Podpisano umowy na wykonanie projektów budowlanych nabrzeży: Włoskiego oraz Słowackiego. Zostały również złożone oferty na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego nabrzeża Norweskiego - obecnie wybrano wykonawcę i umowa jest w trakcie przygotowywania do podpisu. Oprócz wspomnianych zadań, jakie zostaną wykonane przez ZMPG S.A., gdyński Urząd Morski przygotowuje przetarg na projekt związany z pogłębieniem toru podejściowego do portu, co pozostaje w jego jurysdykcji. Kolejne nabrzeże, które będzie przebudowywane w oparciu o fundusze unijne to m.in. nabrzeże Helskie.

- Podpisaliśmy już umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej na  przebudowę nabrzeża Helskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo. – Projekt będzie realizowany etapowo w ramach jednej umowy. Prace dotyczyć będą m.in. przebudowy torowiska poddźwigowego z dodatkową szyną i dostosowania nabrzeża do głębokości 15,5 metra. Zostaną wykonane również roboty czerpalne. Przebudujemy także całą nawierzchnię tego nabrzeża.

Wyniki finansowe ZMPG S.A. pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne planowane inwestycje.

Czytaj więcej: inwestycje w Porcie Gdynia

Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje zdolność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności. Dzięki funduszom unijnym,  dostępności finansowania zewnętrznego oraz dużego zainteresowania portem inwestorów branżowych długofalowy program modernizacji i rozwoju Portu Gdynia ma wyjątkowe szanse powodzenia. Również koncepcja przyszłej etapowej budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni ma solidne fundamenty.

 

Port Gdynia 

Więcej Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Więcej Portu Gdynia

Takiego zdarzenia w najnowszej historii Portu Gdynia dawno nie było! 13 listopada br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA kupił od firmy Vistal Gdynia nieruchomości zlokalizowane przy ul. Czechosłowackiej 3 na Nabrzeżu Węgierskim.

Przypomnijmy, iż w roku 2010 w związku z zakupem udziałów spółki Euro-Cynk Gdynia, Vistal Gdynia stał się właścicielem połowy nabrzeża Węgierskiego w Porcie Gdynia , które poddał modernizacji w kierunku pełniejszego dostosowania go do realizacji dużych projektów branży offshore i branży energetyki wiatrowej.  Sfinalizowanie zakupu działki  zapewni  terminalom portowym, operującym w rejonie nabrzeża Węgierskiego, wielką szansę na dalszy rozwój.

– Od lat Port Gdynia szukał nowych terenów i zakup nabrzeża Węgierskiego to bardzo dobry interes – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zawarta umowa sprzedaży stanowiła zwieńczenie negocjacji prowadzonych przez obie strony, będąc zarazem kolejnym krokiem w realizacji strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., związanym z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowych.

 

Port Gdynia