TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

pzb Dziś mija termin wyłączności negocjacyjnej przyznany Konsorcjum Polen Line, a nie termin zakończenia procesu prywatyzacyjnego PŻB. Jako, że parafowanie wstępnego projektu umowy miało miejsce 31 stycznia 2012 r., a związki zawodowe uzgodniły z inwestorem tzw. pakiet socjalny, nic nie stoi na przeszkodzie, by ewentualne podpisanie umowy sprzedaży akcji PŻB miało miejsce po tym terminie.    Aktualnie redagujemy zapisy projektu umowy sprzedaży akcji PŻB. Następnie, po skompletowaniu wszystkich załączników do projektu umowy, będziemy oczekiwali na wpłatę przez inwestora kwoty za zbywany pakiet akcji Skarbu Państwa na konto MSP. Po dokonaniu wpłaty będzie możliwość podpisania przez strony umowy sprzedaży. Chcielibyśmy podpisać umowę sprzedaży z inwestorem jeszcze w kwietniu.

Magdalena Kobos rzeczniczka z-ca dyrektora Biuro Ministra Ministerstwo Skarbu Państwa