TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

LokietekzNaklaNareszcie... W sobotę podczas sejmowych obrad zapadły decyzje o realizacji projektu długo oczekiwanego przedsięwzięcia "Kanał Odra - Dunajec"... Więcej informacji na stronie:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Odra-Dunaj-%C5%81aba

To połączenie śródlądowych dróg wodnych pozwoli statkom śródlądowym dotrzeć z Hamburga, Rotterdamu czy Szczecina aż do Czorsztyna...

Na załączonej fotografii statek szkolny Technikum Żęglugi Śródlądowej w Nakle "W. Łokietek", z którego obserwowane będą postępy w pracach oraz jednostka naukowo badawcza Akademii Morskiej w Szczecinie "Hudrograf XXI", na której studenci specjalności Żegluga Śródlądowa wykonają pomiary batymetryczne nowej śródlądowej drogi wodnej...

Tekst i zdjęcie: Jacek Trojanowski