TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1abcstatek samochodowy holwany przez holowniki

Na statku wpisanym do rejestru okrętowego można ustanowić zastaw wpisany do tego rejestru (hipotekę morską). Do hipoteki morskiej stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o hipotece.

Do powstania hipoteki morskiej niezbędny jest wpis do rejestru okrętowego.