TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

AA44 października  2012 r.  GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 300 mln PLN z przeznaczeniem na budowę terminalu LNG w Świnoujściu.  Tym samym spółka zakończyła proces organizacji finansowania  dla tej strategicznej inwestycji.

 

 

AA1„Terminal LNG w Świnoujściu  ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz w Europie Środkowej, ponieważ oznacza dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw  gazu ziemnego w regionie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju konsekwentnie wspiera poprawę bezpieczeństwa energetycznego w Europie Wschodniej, zaś terminal LNG w Polsce jest wielkim krokiem naprzód w budowie transeuropejskich sieci energetycznych”  - powiedział przy podpisaniu umowy Riccardo Puliti, Dyrektor Zarządzający EBOIR, odpowiedzialny za sektor energetyczny.

Kredyt będzie dostępny dla GAZ-SYSTEM S.A. od momentu podpisania umowy do końca 2014 roku, okres spłaty wyniesie 12 lat. Okresy odsetkowe przypadają co 6 miesięcy, stopą bazową jest 6-miesięczny WIBOR, a marża pozostanie stała przez cały okres kredytowania. Kredyt zostanie w całości przekazany w formie pożyczki lub dokapitalizowania spółce zależnej Polskie LNG S.A., realizującej tę inwestycję.

AA3„Budowa terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu jest jedną z najważniejszych inwestycji obecnie realizowanych w Polsce. Jest kolejnym elementem dywersyfikacji źródeł energii, który wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rangę inwestycji, jej istotność i wiarygodność potwierdza udział w finansowaniu tak znaczących instytucji zewnętrznych” – powiedział Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa.

 

RWardzinski„Wart odnotowania jest wzrost znaczenia LNG w ostatnich latach - w roku 2010 światowy udział LNG w dostawach gazu ziemnego wyniósł ponad 32% i ma tendencję rosnącą. Technologia skroplonego gazu ziemnego umożliwia transport LNG od dowolnego dostawcy na świecie, znosi geograficzne ograniczenia i umożliwia globalizację rynku gazu. Terminal LNG będzie oknem dla Polski do glabalnego rynku. W świetle tych faktów szczególnie cieszy, że już na tym etapie inwestycji mamy zapewnione w 100 procentach finansowanie. Podpisanie kolejnej umowy z EBOiR stanowi także potwierdzenie, że środki przeznaczone na realizację tej strategicznej inwestycji są wydatkowane przez spółkę Polskie LNG zgodnie z najwyższymi standardami i w pełni rzetelnie” - powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

Dla projektu wartego 2,7 mld PLN, poza przyznanym dzisiaj kredytem z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A. pozyskał już środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  w wysokości 600 mln PLN. Ponadto spółka zależna Polskie LNG  jest beneficjentem dofinansowania   Unii Europejskiej   z dwóch innych programów: European Energy Programme for Recovery (EEPR - w wysokości 245 mln PLN oraz  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w kwocie 456 mln PLN). Udział środków własnych  GAZ-SYSTEM S.A.  w budżecie projektu wyniesie  ponad 1,1 mld PLN.

AA2„Finansowanie budowy terminalu przez europejskie instytucje jest  dowodem na to, że  realizowane przez  GAZ-SYSTEM S.A. projekty wpisują się w unijną politykę tworzenia zintegrowanej sieci przesyłowej gazu ziemnego, podnoszenia bezpieczeństwa dostaw gazu na terenie UE oraz budowy wspólnego, europejskiego rynku energetycznego. Jest to również  dobry sygnał dla rynku, szczególnie dla  shipperów, którzy chcieliby oprzeć swoje strategie zakupowe na imporcie LNG - powiedział Jan Chadam,  Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Małgorzata Polkowska/Rzecznik Prasowy Gaz-System

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką należącą w całości do Skarbu Państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Firma zarządza aktywami o wartości około 5 miliardów złotych. Na majątek ten składają się elementy systemu przesyłowego, w tym ponad 9,8 tysiąca kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów i 970 punktów wyjścia. Firma zatrudnia ponad 2000 osób.

Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Rembelszczyzna-Gustorzyn i Gustorzyn-Odolanów). Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem Adria LNG poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej.

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. zakończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia oraz tłocznię w Goleniowie i Jarosławiu. Firma uruchomiła również nowe, polsko-czeskie połączenie umożliwiające przesył około 0,5 mld m³ gazu rocznie. GAZ-SYSTEM S.A. rozbudowywał także gazociągi na Dolnym Śląsku w celu umożliwienia odbioru większych ilości gazu z kierunku zachodniego. Przepustowość punktu Lasów na granicy polsko-niemieckiej wynosi obecnie 1,5 mld m³ rocznie (wcześniej było to 0,9 mld m³ rocznie).

Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku, wraz z możliwością korzystania z usługi wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne możliwość importu do Polski ponad 3,3 mld m³ gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu)