TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Stoczniowcy akcjonariuszami Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

Czytaj więcej: Stoczniowcy akcjonariuszami Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujściuW Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu zakończono proces nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom. Do odbioru 60.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł miało prawo 698 pracowników stoczni lub ich spadkobiercy. Ostatecznie 50.047 akcji odebrały 544 osoby uprawnione.
Kryteria, w oparciu o które ustalona została lista pracowników Morskiej Stoczni Remontowej uprawnionych do odbioru bezpłatnych akcji spółki, określone zostały w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi stoczni. Stosowne porozumienie podpisano 20 sierpnia 2010 r. Ustalono, że jeden pracownik może otrzymać od 12 (pracownicy o stażu pracy od jednego roku do trzech lat) do 125 akcji (pracownicy, którzy przepracowali w stoczni ponad 24 lata). Do stażu pracy zaliczono łączny czas przepracowany w spółce, przedsiębiorstwie państwowym  i jego poprzedniku.
W dalszym ciągu po odbiór akcji mogą zgłaszać się spadkobiercy zmarłych, uprawnionych pracowników, którzy rozpoczęli do 11.09.2012 r. postępowanie spadkowe. Są oni proszeni o kontakt telefoniczny pod nr 91 321 62 40-49 wew. 261, 320 lub 601 727 574, 609 305 143

Pracownicy przedsiębiorstw państwowych uprawnieni są do otrzymania 15 procent akcji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.).

Rafał Jesswein
Doradca Prezesa Zarządu MSR S.A.

Lesław Hnat także prezesem Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

Czytaj więcej: Lesław Hnat także prezesem Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujściuW piątek 10 sierpnia 2012 r. w Świnoujściu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu.  
Rada Nadzorcza odwołała z zajmowanego stanowiska Jacka Szafrańskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego  MSR S.A. powierzając mu jednocześnie obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Marka Różalskiego – Wiceprezesa Zarządu MSR S.A.
Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Lesław Hnat. Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu tworzą obecnie:
1.  Lesław Hnat – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2. Jacek Szafrański – Wiceprezes Zarządu
Lesław Hnat pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (Rada Nadzorcza „Gryfii” powołała go na to stanowisko 9 sierpnia 2012 r.)
Lesław HNAT
Od kwietnia 2012 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.  Do jego obowiązków należało m.in. opracowanie i przygotowanie do wdrożenia programu restrukturyzacji Spółki.
Specjalista w zakresie rachunkowości, finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed rozpoczęciem pracy w SSR „Gryfia” S.A.  pełnił funkcję Prezesa Zarządu ZASTAL S.A. w Zielonej Górze - spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wdrożony przez niego program restrukturyzacji grupy kapitałowej doprowadził do znacznej poprawy wyników finansowych spółki. Wcześniej pracował m.in. w spółkach: RUCH S.A. w Warszawie i Wrocławiu, Fob-Daim Sp. z o.o. w Zawierciu, Fabryka Armatur Głuchołazy S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy i Lubaniu.
Ma 42 lata. Żonaty, ojciec dwójki dzieci

Rafał Jesswein