TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

gryfWczoraj obradowała Rada Nadzorcza Portu Rybackiego "Gryf" w Szczecinie. Nie dokonano na niej wyboru, spośród 9 knadydatów, nowego prezesa tego przedsiębiorstwa. Rada jedynie przesłuchała 9 osób, które przystapiły do konkursu i na tym zakończyła swoje posiedzenie.

Z informacji, jakie posiadamy,o kolejnych losach wspomnianego konkursu zadecydują konsultacje.