TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Kolejny transport LNG rozładowany w Świnoujściu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Kolejny transport LNG rozładowany w Świnoujściu

W poniedziałek zakończył się rozładunek kolejnego transportu gazu skroplonego w terminalu w Świnoujściu. 

- Zakończył się rozładunek piętnastego tankowca LNG Gazoporcie w Świnoujściu - poinformował rzecznik prasowy Gaz-Systemu Tomasz Pietrasiński.

W ramach tego transportu metanowcem Mesaimeer dotarło do Świnoujścia 212,6 tys. m sześc. skroplonego gazu ziemnego.

Od pierwszej dostawy w grudniu 2015 roku do Gazoportu trafiło ok. 3 mln metrów sześciennych LNG. 

Dotychczas do Gazoportu trafiał gaz LNG kupiony przez PGNiG w ramach długoterminowego kontraktu z Qatargas oraz dostawy spotowej od Statoil. W czerwcu spodziewany jest transport LNG z USA, w ramach kontraktu PGNiG z amerykańską firmą Cheniere Energy.

 

Źródło:CIRE.PL

Nowe oblicze Portu Gdańsk

Czytaj więcej: Nowe oblicze Portu Gdańsk

Koncepcje rozwoju portu Gdańsk opracowano w połowie lat 90. Mimo, że w momencie powstawania opracowania te wydawały się mocno dyskusyjne w ostatecznym rachunku okazały się trafne. Świadczy o tym informacja podana przez Polską Agencję Prasową i potwierdzona przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W gdańskim porcie morskim ma rozpocząć się budowa Nabrzeża Północnego stanowiącego element infrastrukturalny przyszłego Portu Centralnego. Zdaniem ministra Marka Gróbarczyka ta inwestycja będzie jednym z najważniejszych elementów rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Dzięki inwestycji w rozbudowę Nabrzeża Północnego port w Gdańsku zyska ok. 900 m zupełnie nowego nabrzeża.

Kruszeją bariery inwestycyjne

Trwają przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych w Porcie Wewnętrznym, polegających na modernizacji nabrzeży oraz pogłębieniu toru wodnego w całym kanale od Polskiego Haka do główek Portu. Program jest dofinansowany w ramach programu UE pod nazwą CEF z planowaną datą zakończenia do grudnia 2020. Również w ramach tego programu będzie modernizowany układ drogowo kolejowy w Porcie Północnym z rozbudową ulicy Kontenerowej, dobudową drugiego toru do DCT oraz przebudową stacji PKP Port Północny. Port Centralny to flagowa i strategiczna inwestycja ZMPG SA na kolejną dekadę. 

Port Centralny będzie zlokalizowany pomiędzy Portem Wewnętrznym i Zewnętrznym. Jak wskazuje  Marcin Osowski, Dyrektor ds. Infrastruktury ZMPG znaczenie tego portu po wybudowaniu, czyli zalądowieniu ok. 550 ha terenów na wodach Zatoki Gdańskiej pozwoli zaoferować zupełnie inną jakość jeśli chodzi o przeładunkowe funkcje portu. Dodatkowa rozbudowa i powiązanie z istniejącą infrastrukturą drogowo kolejową pozwoli na szybkie i bezkolizyjne odbieranie i załadunek towarów.

-Nabrzeże Północne  jako zupełnie nowe nabrzeże głębokowodne to szansa na przyciągnięcie nowych operatorów, lub zwiększenie możliwości przeładunkowych tych, którzy już funkcjonują w Porcie Gdańsk. Z uwagi na specyfikę tego nabrzeża i sąsiedztwo Naftoportu zaplecze magazynowo składowe zlokalizowane będzie nie na samym nabrzeżu, lecz w pobliżu ul. Poinca, gdzie ZMPG SA dysponuje terenami inwestycyjnymi. Będzie to nabrzeże zdolne do przyjmowania dużych jednostek. Planujemy wykorzystywać je głównie jako terminal ro-ro, w związku z rosnącą rolą przeładunku samochodów w Porcie Gdańsk- mówi Marcin Osowski,  Dyrektor ds. Infrastruktury ZMPG.

Pozostałe inwestycje to modernizacja i odbudowa nabrzeży, czyli polepszenie ich parametrów, co zwiększy możliwości przyjmowania statków, obniży koszty obsługi oraz zwiększy rolę przeładunkową. Nabrzeża typu Dworzec Drzewny zostaną wręcz reaktywowane, tworząc jedną z najatrakcyjniejszych powierzchni przeładunkowych w całym Porcie. W tej chwili nabrzeże to pełni funkcję obudowy brzegu kanału portowego. Finalnie, po przeprowadzonych pracach inwestycyjnych nabrzeże przystosowane będzie do obsługi statków o zanurzeniu do 10,3 dla statków 30 000 DWT i 10,6 dla niepełnoładownych statków 100 000 DWT. Dworzec Drzewny będzie dedykowany przeładunkom wszelkiego rodzaju towarów obsługiwanych w Porcie Wewnętrznym.

Obecnie zdolność przeładunkowa Portu Gdańsk szacowana jest na 13.5 mln ton w Porcie Zewnętrznym oraz 85,5 mln w Porcie Wewnętrznym. Duża część to potencjał przeładunkowy paliw płynnych. W 2014r. przeładowano 14,5 mln ton tych ładunków. Resztę stanowiła rezerwa strategiczna. Zapotrzebowanie na moc przeładunkową wciąż rośnie. Strategie wyprzedzające stosują zarówno porty zachodnioeuropejskie, jak i bezpośrednia konkurencja Gdańska- ośrodki krajów bałtyckich. Zarządy portów liczą nie tylko na obsługę własnego zaplecza, ale również strumienia ładunków napływających z krajów ościennych. Z prognoz Banku Światowego wziętych pod uwagę przy nakreślaniu strategii rozwojowej portu, w 2030r. PKB w Polsce i krajach naturalnego zaplecza portu wzrośnie o ponad 80% w stosunku do 2013r. To w przeliczeniu na masę towarową ponad 100mln ton ładunków.  

- Port w Gdańsku w roku 2016 przeładował ponad 37 mln ton ładunków. Każda modernizacja nabrzeży, toru wodnego supra- i infrastruktury pozwala śmiało zakładać, że wolumen ładunków będzie rósł. Tzw. Transit time z regionu naszego zaplecza tj. Słowacji, Czech i północnych Węgier jest już teraz najszybszy w porównaniu z innymi portami w Europie, procedury podobne, a opłaty wciąż niższe, zatem przed Portem w Gdańsku rysuje się stabilna przyszłość- oznajmia Marcin Osowski.

Rozwój lub zaprzepaszczenie szansy

Zdaniem autorów analizy formalno-użytkowej, dotyczącej budowy Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym Północnym Portu Gdańsk przygotowanej przez Akademię Morską w Gdyni port nie posiada już wielu terenów rozwojowych. Wyczerpały się wolne obszary z dostępem do linii brzegowej. Mimo tych trudności ostatnie lata są dla portu wyjątkowo pomyślne. Znikają bariery, które jak dotąd blokowały ekspansję portu: kapitałowe, komunikacyjne, organizacyjne, mentalne i prawne. To właśnie przed Gdańskiem otwierają się najlepsze szanse rozwojowe spośród wszystkich polskich ośrodków. Wg założeń bazujących na unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 zostaną pozyskane środki na przebudowę 8 nabrzeży. Przygotowano już założenia modernizacji Nabrzeża Zbożowego (kwiecień 2017). Inwestycja w tym przypadku jest konieczna, by docelowo osiągnąć większą głębokość bezpośrednio przy ściance nabrzeża, bowiem na tym odcinku z racji poszerzanego i pogłębianego toru wodnego nastąpi duże zbliżenie krawędzi rozbudowywanego toru do nabrzeża. Podobny charakter ma przebudowa Nabrzeża Wisłoujście, która ma zagwarantować małym jednostkom możliwość cumowania i przeładunek towarów. 5 z 6 inwestycji zakłada, że przebudowie nabrzeży będą towarzyszyć pracę pogłębieniowe. Budowa Nabrzeża Północnego jest zapisana w „Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020”. Ten sam dokument wyszczególnia modernizację toru wodnego, rozbudowę nabrzeża oraz poprawę warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku oraz rozbudowę sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku. 

Etapy inwestycji

Obecnie inwestycja jest na etapie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Trwa postępowanie przygotowawcze a także selekcja potencjalnych wykonawców. Pierwsze postępowania przetargowe już się ukazują. Wykonawcy zaczną wchodzić na place budowy  już w roku 2018. Do 2020r. Port będzie modernizowany w wielu miejscach od strony wody oraz na lądzie.

Nabrzeże Postojowe będące pierwszym elementem Nabrzeża Północnego będzie posiadało konstrukcję płytową z wykopem odciążającym z przednią żelbetonową ścianką szczelną i rusztem prefabrykowanych pali żelbetonowych. Dokończenie żelbetonowej nadbudowy nabrzeża obejmie wykonanie płyty i bloków pachołkowych. Wzdłuż nabrzeża, na szerokość 7,5m, przewiduje się umocnienie dna  workami z piaskiem. Długość nabrzeża zbudowanego na bazie istniejącej konstrukcji wyniesie 88m. Pozostałą część nabrzeża o długości 20m będzie stanowiła sekcja przejściowa z głębokości 6m do głębokości 12,5m. Konstrukcja tej sekcji jest identyczna z konstrukcją rampy. Podstawowe elementy wyposażenia nabrzeża to: pachołki cumownicze o nośności 300kN, urządzenia odbojowe. Długość nabrzeża uniwersalnego wyniesie 490,3m, nośność punktu cumowniczego 900 kN, szerokość rampy 41m, głębokość techniczna (na rzędnej) 12,5m a głębokość dopuszczalna 14m. Nadbudowa żelbetonowa nabrzeża w postaci płyty grubości 80cm i szerokości 17,6m z murem odwodowym szerokości 2,5m będzie posadowiona na stalowej, kombinowanej ściance szczelnej i ruszcie palowym z pionowych pali przemieszczeniowych. Pierwszy etap prac obejmuje wykonanie nabrzeża postojowego, wykonanie rampy i nabrzeża uniwersalnego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz umocnieniem dna w rejonie rampy. Następnym jest wykonanie nabrzeża przeładunkowego i zamykającego na długości 416,1m wraz z wyposażeniem oraz nawierzchnią placów manewrowo-składowych. 

- Nie należy zapominać również o inwestycjach Urzędu Morskiego polegających na przebudowie falochronów w Porcie Zewnętrznym, pogłębieniu toru wodnego i powiększeniu obrotnic. To prace wyceniane na ok. 1 mld zł. Zakres prac w ramach umów CEF to ok. 600 mln zł, a samo Nabrzeże Północne to dodatkowe 200 mln zł. Do tego należy doliczyć oddzielne inwestycje naszych dzierżawców, lub operatorów takich jak PERN, lub OT Logistics- dodaje Marcin Osowski.

 

Opracował  Maciej Ostrowski

Czytaj więcej: Nowe oblicze Portu Gdańsk

 

 

 

ZMPSiŚ: Dalej dwucyfrowy wzrost przeładunków

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Dalej dwucyfrowy wzrost przeładunków

Kwiecień br. okazał się kolejnym miesiącem z dwucyfrowym wzrostem przeładunków towarów w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Także wynik za pierwsze cztery miesiące br. porty zamknęły wynikiem dwucyfrowym. W samym kwietniu br. przeładunki były wyższe o 13,5 proc. wobec kwietnia 2016. Z kolei bilans za okres styczeń-kwiecień 2017, to więcej towarów o 10 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. W sumie dotychczas w obu portach przeładowano 8 523 tys. ton towarów.

W relacji kwiecień do kwietnia br. i ub. roku przeładunki są większe o 251,7 tys. ton. Więcej przeładowano w następujących grupach ładunkowych:

- ruda, przeładowano 341,7 tys. ton, czyli więcej o 748,1 proc. tj. o 301,5 tys. ton. W Świnoujściu przeładowano pięć dużych statków z rudą żelaza;

- inne masowe, przeładowano 223,4 tys. ton, czyli więcej o 6,2 proc. tj. o 13 tys. ton. Było więcej nawozów i kruszyw oraz złomu i metanolu;

- drewno,  przeładowano 2,9 tys. ton;

- ropa i przetwory, przeładowano 268,8 tys. ton, zatem więcej o 123,4 proc., tj. o 148,5 tys. ton. Poza paliwem LNG, odnotowano więcej przeładunków ropy w imporcie z Rosji oraz produktów w eksporcie do Holandii.

Wzrosły także o 7 proc. przeładunki kontenerów osiągając wartość 7 265 TEU.

Mniejsze przeładunki odnotowano w towarach: węgiel przeładowano 114,2 tys. ton, czyli mniej o 43,1 proc. Zboża przeładowano 122,6 tys. ton, zatem mniej o 27,4 proc., tj. o 46,2 tys. ton. Wpłynął na to mniejszy eksport pszenicy oraz zmniejszony import śruty sojowej. Drobnica przeładowano 1037,5 tys. ton, czyli mniej o 7,3 proc., tj. o 81,3 tys. ton.  Wystąpiły mniejsze obroty drobnicy promowej - wyłączone promy do przeglądów oraz mniej drobnicy konwencjonalnej, co było wynikiem m.in. okresu świątecznego.

Ogółem bilans za okres styczeń-kwiecień br. to większe przeładunki do poprzedniego roku o 10,1 proc. tj. o 783,2 tys. ton. Złożyły się na wynik większe przeładunki rudy, której przeładowano 942,7 tys. ton, czyli więcej o 50,4 proc. tj. o 315,8 tys. ton, zboża, tego przeładowano 659,9 tys. ton, zatem więcej o 2,2 proc. tj. o 14 tys. ton, drewna, którego przeładowano 7,1 tys. ton, drobnicy, tej przeładowano 4 136,6 tys. ton, a więcej o 3,1 proc. tj. o 123,4 tys. ton oraz paliw których przeładowano 1 173,4 tys. ton, czyli więcej o  123,4 proc. tj. o 604 tys. ton. O 11 proc. wzrosły przeładunki kontenerów, osiągając wartość 29 624 TEU. Mniejsze przeładunki odnotowały węgiel, tego przeładowano 648,6 tys. ton, a więc mniej o 43,1 proc. tj. o 208,7 tys. ton oraz inne masowe, których przeładowano 954,6 tys. ton, co wynosi mniej o 6,9 proc. tj. o 70,2 tys. ton.

Miniony rok zespół portów Szczecin-Świnoujście zamknął wynikiem przekraczającym 24 mln ton towarów. Spółka przewiduje, że bilans za ten rok zamknie wynikiem większym, oscylującym wokół 25 mln ton towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

tabela z wynikami

 

ZMPSiŚ

 

 

Herring 2017: Wyróżniono – Jerzego Wójtowicza, firmę Fosfan SA oraz św. Elżbietę Peta

Czytaj więcej: Herring 2017: Wyróżniono – Jerzego Wójtowicza, firmę Fosfan SA oraz św. Elżbietę Peta

Hala Międzynarodowych Targów Szczecińskich gościła ponad 2 tysiące osób związanych ze światową, europejską a przede wszystkim polską gospodarką morską. W tym roku odbyło się XXII międzynarodowe spotkanie "Herring Szczecin".

Oprócz integracyjnego charakteru, impreza stawia sobie za cel promocje biznesu morskiego i regionu oraz dofinansowanie działalności fundacji związanych z gospodarką morską. Beneficjentem tegorocznej imprezy była fundacja "Pro Publico Mare".

Patronat nad na tym wydarzeniem ludzi mórz i oceanów objął Minister Marek Gróbarczyk oraz Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Podczas uroczystej Gali wręczono „Honorowy Laur Bałtyku”. Kapituła złożona z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego przyznała tą zaszczytną nagrodę Jerzemu Wójtowiczowi - Prezesowi firmy C. Hartwig Szczecin sp. z o.o. jako wyraz uznania za długoletni i wybitny wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz aktywny udział w integracji środowiska ludzi morza.

Kolejnym wyróżnieniem był „Bursztynowy Laur Bałtyku” Komitet Organizacyjny postanowił przyznać firmie Fosfan SA, obchodzącej w ubiegłym roku 70 - lecie, za umiejętne połączenie wytwarzania wysokiej jakości nawozów rolniczych, produkowanych w oparciu o najnowocześniejsze zdobycze nauki i techniki, z jednoczesnym prowadzeniem działań, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, a także utrzymującej i tworzącej nowe miejsca pracy. 

W tym roku Komitet Organizacyjny postanowił przyznać "Specjalny Laur Bałtyku" niedawno zmarłej Prezes Polsteam Shipping Agency - śp. Elżbiecie Peta by uczcić jej pamięć, przyznając jej to wyróżnienie. Była bez reszty zaangażowana w pracę zawodową, poświęcając swój czas również działalności w organizacjach branży morskiej, aktywnie angażując się w wiele bardzo ważnych projektów dla gospodarki morskiej. 

Gratulujemy !

Tegoroczny Herring rozpoczął cykl prestiżowych imprez, które w tym roku odbędą się w Szczecinie. Już w czerwcu gościć będziemy uczestników V Międzynarodowego Kongresu Morskiego.

Budowa promu dla PŻB ruszy za miesiąc

Czytaj więcej: Budowa promu dla PŻB ruszy za miesiąc

Wszystkie formalności są spełnione. Za miesiąc rusza budowa pierwszego promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej - informuje prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Jest wyznaczona data położenia stępki - dodaje Piotr Redmerski.

- Jest wyznaczony termin postawienia stępki. 23 czerwca będziemy rozpoczynać realizację tego projektu. Tutaj nie ma mowy o odwrocie. Mamy wyznaczoną stocznię, kontrakt jest podpisany i ruszamy w czerwcu - mówi prezes PŻB.

Prom będzie miał 202 metry długości. Projekt jednostki ma być uniwersalny, a podobne statki powstaną dla Polskiej Żeglugi Morskiej. Prom ma mieć trzy kilometry linii ładunkowej.

- Na dziś na prom wejdzie 400 osób, to będzie około 170 samochodów ciężarowych. To jest coś, co powinno być wystarczające na dziś na tym rynku, z możliwością przebudowy. Z napędem ekologicznym i gazowym. Analizy rynkowe energetyczności tego paliwa są na tyle ciekawe, że będziemy z tego korzystać - mówi Piotr Redmerski.

Rynek dla nowego promu będzie tworzyć Baltivia, druga jednostka wejdzie na linię jako dodatkowy prom. Wartość jednego statku to 100 milionów dolarów.

 

Radioszczecin.pl