TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

DB Port Szczecin: Unikalny port

  • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port    DB Port Szczecin jest bramą na Bałtyk i świat dla krajów Europy Środkowej, znakomicie zlokalizowaną na głównej trasie transportowej ze Skandynawii na południe Europy. Jako nowy członek rodziny DB, DB Port Szczecin wykorzystuje swoje znakomite położenie geograficzne jeszcze bardziej efektywnie i konsekwentnie.

Dzięki najkrótszej odległości Portu w Szczecinie od 5 stolic: Berlina, Pragi, Wiednia, Budapesztu i Bratysławy oraz temu, że ze wszystkich portów północnoeuropejskich i bałtyckich leży najbliżej portów adriatyckich: Triestu i Kopru, DB Port Szczecin jest Państwa terminalem w Polsce. Port Szczecin jest głównym portem przedpola Berlina. Oferuje połączenia liniowe ze Skandynawią i Afryką Zachodnią oraz 5 zawinięć feederów (serwisów dowozowych) kontenerowych tygodniowo,  łączących nas z portami północnoeuropejskimi: Rotterdamem, Hamburgiem, Bremerhaven, Kłajpedą, St. Petersburgiem, Gdynią, Gdańskiem, Kopenhagą i Malmö. Celem firmy jest stać się wiodącym przeładowcą portowym w Polsce. Port chce czerpać korzyści z międzynarodowego przepływu towarów. W porcie obsługiwane są wszystkie typy ładunków, włączając w to kontenery oraz  drobnicę zjednostkowaną, tj. papier i celulozę, granity, wyroby stalowe, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe itd. Firma wykonuje operacje przeładunkowe swoim sprzętem, do którego należą: suwnice nabrzeżowe STS, 6 suwnic placowych RTG o udźwigu od 35 do 50 ton, dwa samojezdne dźwigi Gottwald o udźwigu do 100 ton, układarki o udźwigu od 15 do 25 ton, reachstackery o udźwigu do 45 t oraz inny sprzęt. Co warto wiedzieć o DB Port Szczecin? - ma ponad 4 km nabrzeży, 40 dźwigów, 330 osób wysoko wykwalifikowanego personelu, łącznie 55 ha powierzchni, dzięki funduszom grupy DB i UE rozbudowujemy nowy terminal kontenerowy, mający zdolność 120 000 TEUjesteśmy tylko 200 m od nowego Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego o powierzchni 14 ha, zgodność z komputerowymi systemami armatorskimi: swobodny przepływ informacji, możliwość przeładunku towarów niebezpiecznych Oprócz tego, DB Port Szczecin jako jedyny w Polsce ma certyfikat NATO. Umożliwia to przeładunki sprzętu wojskowego, transportowanego do i z wojskowego poligonu i misji wojskowych.

DB Port jest również jednym z pierwszych na świecie portów dowozowo-odwozowych, który spełnia standardy Container Security Initiative (CSI). Oznacza to, że kontenery, które przypływają z DB Port Szczecin nie muszą przechodzić dalszej inspekcji podczas podróży do Stanów Zjednoczonych. To zapewnia niższe koszty frachtowe. DB Port Szczecin to nowoczesny i ciągle rozwijający się terminal, gdzie doświadczona i  zaangażowana załoga oferuje usługi najlepszej jakości. Jest to jedyny Port w Polsce który ma połączenie z siecią żeglugi śródlądowej w Polsce i Europie Zachodniej. DB Port Szczecin, obsługujący jednostki intermodalne w tym kontenery i wiele innych ładunków, ma przewagę optymalnego położenia na ważnych szlakach transportowych.

Tak jest dzisiaj a jak było wcześniej. Kilkadziesiąt lat temu na tych terenach, właściwie wyspie, mieszkali ludzi i prowadzili „wiejskie” życie, hodując np. krowy i inne zwierzęta potrzebne do normalnego życia. Pokazuje to znany i ceniony fotograf Marek Czasnojć. Poniżej jego zdjęcia Ostrowa Grabowskiego, gdzie w najbliższy poniedziałek odbędzie się uroczyste otwarcie nowego Terminalu przeładunków kontenerów. Relacja i fotoreportaż z otwarcia w poniedziałkowym wydaniu Mórz i Oceanów. Zapraszamy. (bt)

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

 

 

 

 

 Zdjęcia: Marek Czasnojć 

 

 

Portowcy z Ystad w Portach Szczecina i Świnoujścia

Czytaj więcej: Portowcy z Ystad w Portach Szczecina i ŚwinoujściaW tym tygodniu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA gościł przedstawicieli portu w Ystad, którzy przybyli do stolicy Pomorza Zachodniego w ramach studyjnej trasy po portach Morza Bałtyckiego. W składzie szwedzkiej delegacji pod kierownictwem Dyrektora Zarządzającego spółki Ystad Hamn Logistik AB, Björna Boströma znaleźli się jego zastępcy. Rangę delegacji podniosła obecność Prezesa Zarządu Portu Henrika Plantin i jego zastępcy Kaja Jönssona, którzy pełnią również wysokie stanowiska w Zarządzie Rady Miasta Ystad, oraz towarzyszących im pozostałych członków Zarządu.

Odwiedziny Szwedów rozpoczęły się od wizyty na terminalu promowym w Świnoujściu. Następnie goście przybyli do siedziby ZMPSiŚ SA w Szczecinie, gdzie spotkali się z przedstawicielami Zarządu. Podczas spotkania zaprezentowano gościom ofertę usługową i inwestycyjną portów w Szczecinie i Świnoujściu. Przedstawione zostały także działania na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu - zarówno te, które leżą w gestii ZMPSiŚ SA, jak i inwestycje operatorów portowych, związane z uruchomieniem nowych terminali do obsługi różnorodnych towarów na terenach przeznaczonych pod inwestycje. Wśród najważniejszych inwestycji ZMPSiŚ SA wskazano te, które są współfinansowane z funduszy unijnych, czyli budowę nabrzeża  w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, przebudowę infrastruktury drogowej i kolejowej w obu portach, rozbudowę infrastruktury portowej w północnej części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie oraz rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. W głównej części spotkania skupiono się na omówieniu platformy współpracy pomiędzy portami oraz sposobów funkcjonowania w obecnych warunkach konkurencji. Z uwagi na dotychczasową współpracę, dużą część spotkania poświęcono jednej z planowanych inwestycji ZMPSiŚ SA, czyli budowie nowego stanowiska nr 1 na terminalu promowym w Świnoujściu. Port Ystad jest głównym partnerem w połączeniach promowych ze Świnoujściem. Codziennie z każdego z portów oferowanych jest 5 odejść promami pasażersko-towarowymi. Terminal promowy w Świnoujściu, jako jedyny w Polsce morski terminal promowy, oferuje codzienne połączenie kolejowe właśnie z portem Ystad. Budowa nowego stanowiska promowego nr 1 ma na celu wyjście naprzeciw tendencjom rynkowym związanym z obsługą większych promów. Nowo wybudowane stanowisko promowe umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o max. dł. 220m.

To owocne spotkanie zakończyło się wizytą gości na szczecińskich nabrzeżach oraz wspólnymi deklaracjami kolejnych odwiedzin.

(bat)

Ropax na wodę!

  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Ropax na wodę! Prom samochodowo - pasażerski - „Stavanger Fjord” jest już na wodzie! Dzisiaj o godzinie 12 został zwodowany z pochylni B1 w Stoczni Gdańsk. Podobnie jak przy ceremoniach palenia blach i położenia stępki, tak i tym razem wodowanie uświetnili swoją obecnością goście z Norwegii. Ze strony Fjord Line - armatora jednostki oraz Bergen Group Fosen, dla której  Stocznia Gdańsk jest podwykonawcą. Stavanger Fjord to bardzo nowoczesna, przygotowana na zaimplementowanie ekologicznych rozwiązań, jednostka. - Na śródokręciu znajduje się specjalne pomieszczenie. Dzięki temu można na jednostce  zainstalować napęd gazowy. Użycie takiego paliwa w istotny sposób ogranicza zanieczyszczenie środowiska. - tłumaczy Project manager Przemysław Kaszubowski.

 

Tak imponująco będzie wyglądał

Fot. Fjord Line

Oceana: Słabości europejskiego rybołówstwa

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polityka Morska

Czytaj więcej: Oceana: Słabości europejskiego rybołówstwaNowy raport Oceany ujawnia słabość europejskiego rybołówstwa. Dla 80% pozyskiwanych komercyjnie gatunków brakuje planów zarządzania.
Oceana opublikowała dziś raport na temat niezadowalającego stanu zarządzania rybołówstwem w Morzu Bałtyckim. Dokument ujawnia wiele szkodliwych praktyk rybackich, zarówno legelnych jak i nielegalnych, które ciągle jeszcze mają miejsce pomimo wieloletniej walki na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Organizacja  podkreśla, że obecnie istniejące środki są niewystarczające by zapewnić długoterminową stabilność zasobów i dobrobyt sektora rybackiego. Obecnie, dla 80% pozyskiwanych na cele handlowe gatunków ryb brakuje planów zarządzania.
"To irracjonalne, że spośród ponad 50 gatunków łowionych komercyjnie w Morzu Bałtyckim, tylko dla 10 dostępna jest opinia naukowa, a dla jedynie pięciu określono kwoty całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC)", powiedział Xavier Pastor, dyrektor wykonawczy organizacji Oceana w Europie. "Ponadto, rady naukowców są konsekwentnie ignorowane. Kwoty połowowe łososia na przykład, który jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, są dwa razy wyższe od zalecanych przez naukowców poziomów."
Kraje nadbałtyckie zobowiązały się do realizacji szeregu działań na rzecz poprawy stanu Bałtyku, w tym do odbudowania zasobów rybnych do poziomu zapewniającego uzyskanie maksymalnego zrównoważonego odłowu dla wszystkich pozyskiwanych gatunków. Oznacza to, odłów ustalany jest na poziomie, dzięki któremu zasoby mogą się odtwarzać, tak że ich potencjał produkcyjny jest trwale maksymalnie wysoki. Kolejne zobowiązanie wymaga osiągnięcia „dobrego stanu środowiska” wszystkich ekosystemów morskich do 2020 roku.
"W obecnej sytuacji, mało prawdopodobnym jest, by kraje nadbałtyckie osiągnęły te ambitne cele zgodnie z ustalonym harmonogramem", powiedziała Hanna Paulomäki, Kierownik Projektu Bałtyckiego w organizacji Oceana.
"Po pierwsze musimy znać stan zasobów i mieć plany zarządzania dla wszystkich komercyjnie odławianych gatunków. Zarządzanie zasobami morskimi oparte na podejściu ekosystemowym i ostrożnościowym (w odniesieniu do zasobów dla których brak jest danych naukowych), powinno stanowić podstawę polityki rybołówstwa.”
Wśród wielu niepokojących problemów, nielegalne połowy (połowy NNN) nadal stanowią wyzwanie. Są one szczególnie częste w przypadku łososia i troci w Morzu Bałtyckim, czy dorsza w cieśninie Kattegat. Mimo, że nielegalne połowy dorsza w Bałtyku wschodnim uległy zmniejszeniu w ostatnich latach, problem nadal istnieje.
Oceana proponuje szereg zaleceń w celu poprawy zarządzania w Morzu Bałtyckim, w tym: Bardziej rygorystyczny monitoring, kontrolę i nadzór we wszystkich krajach nadbałtyckich; Poprawa selektywności narzędzi połowowych i zaprzestanie destrukcyjnych praktyk rybackich, jak trałowanie denne, aby zapobiec niszczeniu ekosystemów dna morskiego, oraz zminimalizować zjawiska przyłowu i odrzutów; Włączenie połowów rybołówstwa rekreacyjnego do planów zarządzania (wspólna kwota) i wymogów raportowania połowu; Wprowadzenie rygorystycznych metod zarządzania rybołówstwem w obrębie jak i na zewnątrz morskich obszarów chronionych, w celu zachowania zasobów ryb oraz całego ekosystemu Morza Bałtyckiego, ale także przemysłu, społeczności rybackich i samych rybaków.
Reforma wspólnej polityki rybołówstwa ma kluczową rolę w ustanowieniu równowagi ekologicznej jako głównego celu unijnej polityki rybołówstwa. Jedynie osiągnięcie równowagi ekologicznej może doprowadzić do dobrej kondycji sektora rybołówstwa.
Raport został sfinansowany ze środków fundacji: Arcadia, Zennström Philantropies oraz Robertson Foundation.
Raport do pobrania: Zarządzanie Rybołówstwem w Morzu Bałtyckim

Andrzej Białaś, Baltic Sea Project Policy Advisor
Nyhavn 16, 4 sal; 1051 Copenhagen, Denmark
Tel: +45 30 46 36 26 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Madina, Director of Communications
Plaza España - Leganitos 47. 28013 Madrid, Spain
Ph.: + 34 911 440 880  Mobile: +34 687 598 531 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Facebook: www.facebook.com/oceana.europe Twitter: @oceana_europe

Oceana to największa międzynarodowa grupa wsparcia działająca na rzecz ochrony światowych zasobów morskich i oceanicznych. Stawiamy sobie za cel promowanie w tym zakresie polityki ekologicznej w oparciu o kampanie naukowe. W okresie od 2001 roku objęliśmy ochroną 1,2 miliony mil kwadratowych mórz i oceanów, włącznie z niezliczonymi żółwiami, rekinami, delfinami i innymi morskimi stworzeniami. Wspiera nas już przeszło 500 000 naszych zwolenników. Oceana, jako organizacja o zasięgu globalnym, posiada swoje biura w Europie oraz w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę internetową www.oceana.org.

Janusz Jarosiński: Zgodnie z oczekiwaniami

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Janusz Jarosiński: Zgodnie z oczekiwaniami- Przeładunki osiągnięte w gdyńskim porcie w pierwszym kwartale 2012 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami i osiągnęły poziom zbliżony do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Nasze plany przeładunkowe na rok bieżący zakładają osiągnięcie pozycji zbliżonej do roku ubiegłego, czyli wyniku ok 16 mln ton. Cieszy nas wzrost osiągany w przeładunkach towarów drobnicowych, szczególnie obrotów kontenerowych, które w przypadku BCT osiągnęły wzrost o 23%. – powiedział Janusz Jarosiński, Prezes Zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.Czytaj więcej: Janusz Jarosiński: Zgodnie z oczekiwaniami