TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Dominik Landa: Nie będziemy mogli narzekać

Czytaj więcej: Dominik Landa: Nie będziemy mogli narzekaćMorza i Oceany: - Jakie plany rozwoju ma DCT na najbliższe lata?

Dominik Landa, Dyrektor Rozwoju Biznesu (na zdjęciu po prawej stronie): - DCT Gdańsk planuje rozwijać się w kierunku bałtyckiego hub’u kontenerowego. Obecne zdolności przeładunkowe terminalu wynoszą około 1 mil TEU rocznie. Wciąż będziemy rozbudowywać istniejące nabrzeże oraz planujemy budowę kolejnej fazy, która około 2015 roku pozwoli osiągnąć nam łączne zdolności przeładunkowe na poziomie sięgającym nawet 4 mln TEU rocznie.

Morza i Oceany: Czy nowe inwestycje, związane są z dynamicznymi przeładunkami kontenerów?

Dominik Landa: - Zapotrzebowanie na usługi oferowane przez DCT Gdańsk wciąż rośnie i przewyższa nasze zdolności, dlatego musimy stale inwestować. W najbliższym czasie planujemy rozbudowę naszej bocznicy kolejowej, a także zakup nowego sprzętu do obsługi kontenerów oraz adaptację nowych placów składowych.

Morza i Oceany: - Czy w tym roku ruszą zapowiadane inwestycje?

Dominik Landa: - Oczywiście – już rozpoczęliśmy rozbudowę bocznicy kolejowej tak samo jak adaptację nowych placów składowych. Lada dzien otrzymamy zamówione 3 nowe suwnice RTG, których w sumie z końcem maja br. będziemy mieć 16.

Morza i Oceany: - Czy jesteście zadowoleni z I kwartału w przeładunkach kontenerów?

Dominik Landa: - I kwartał 2012 r. pokazuje dobre tendencje rynku (osiągnęliśmy wzrost o ponad 28% w porównaniu do I kwartału 2011 r.). Jeśli te tendencje utrzymają się na dotychczasowym poziomie, nie będziemy mogli narzekać na 2012 rok.

Rozmawiał: Bogdan Tychowski

Umowa Sprzedaży PŻB w kwietniu

  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: Umowa Sprzedaży PŻB w kwietniu Dziś mija termin wyłączności negocjacyjnej przyznany Konsorcjum Polen Line, a nie termin zakończenia procesu prywatyzacyjnego PŻB. Jako, że parafowanie wstępnego projektu umowy miało miejsce 31 stycznia 2012 r., a związki zawodowe uzgodniły z inwestorem tzw. pakiet socjalny, nic nie stoi na przeszkodzie, by ewentualne podpisanie umowy sprzedaży akcji PŻB miało miejsce po tym terminie.    Aktualnie redagujemy zapisy projektu umowy sprzedaży akcji PŻB. Następnie, po skompletowaniu wszystkich załączników do projektu umowy, będziemy oczekiwali na wpłatę przez inwestora kwoty za zbywany pakiet akcji Skarbu Państwa na konto MSP. Po dokonaniu wpłaty będzie możliwość podpisania przez strony umowy sprzedaży. Chcielibyśmy podpisać umowę sprzedaży z inwestorem jeszcze w kwietniu.

Magdalena Kobos rzeczniczka z-ca dyrektora Biuro Ministra Ministerstwo Skarbu Państwa

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji "Gazeli Biznesu"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji Komisja konkursowa XII Edycji rankingu "Gazele Biznesu 2011" doceniła efekty ostatnich trzech lat pracy Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W kategorii małych i średnich firm, gdańska spółka portowa - zarządzająca obszarem ponad 5 tysięcy hektarów terenu między Wisłą Śmiałą i Martwą Wisłą - wykazała się dynamiką rozwoju, jak oceniła obiektywna kapituła, zasługującą na wyróżnienie. Weryfikację wyników finansowych, realizowaną przez dzienniki ekonomiczne szwedzkiej "Bonnier Press Group", prowadził w Polsce "PULS BIZNESU". Partnerem strategicznym rankingu był oferujący Finanse z zasadami "Kredyt Bank".

Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG SA

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji

 

   
 

 
 
  

Pojazdy nienormatywne tylko nocą…

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Pojazdy nienormatywne tylko nocą…Mając na uwadze wszystkie aspekty dotyczące zachowania szczególnego bezpieczeństwa przy przejeździe pojazdów nienormatywnych (tj. uwzględnienie lokalnych inwestycji związanych ze zmianą infrastruktury drogowej np. "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie, polegająca na przebudowie ul. Struga, od ul. Jasnej do ul. Pomorskiej, która powoduje zwiększenie natężenia ruchu drogowego – generowanie ruchu przez osiedla Czytaj więcej: Pojazdy nienormatywne tylko nocą…mieszkaniowe i obiekty handlowo - usługowe, komunikację zbiorową oraz tworzenie się zatorów na obiektach inżynierskich) jak i zmniejszenie degradacji dróg i obiektów inżynierskich podaje jako jeden z warunków koniecznych, że przejazd pojazdu nienormatywnego musi być wykonany w godzinach nocnych tj. od 2300 do 500 (przejazd w godzinach dziennych stwarzałby dodatkowe niebezpieczeństwo dla ruchu Czytaj więcej: Pojazdy nienormatywne tylko nocą…pojazdów i pieszych - bez względu na wielkość przekroczonych norm) – czytamy w piśmie przesłanym przez Mariusza Kądziołka, wiceprezydenta Szczecina do Jana Gackowskiego. Prezydenta Zarządu Północnego Związku Pracodawców ul. Kolumba 86 70-035 Szczecin w sprawie przeszkód w rozwoju branży transportowej.
Na ten temat odbywa się w Szczecinie specjalna konferencja.

Pojazdy nienormatywne tylko nocą…

Mając na uwadze wszystkie aspekty dotyczące zachowania szczególnego bezpieczeństwa przy przejeździe pojazdów nienormatywnych (tj. uwzględnienie lokalnych inwestycji związanych ze zmianą infrastruktury drogowej np. "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie, polegająca na przebudowie ul. Struga, od ul. Jasnej do ul. Pomorskiej, która powoduje zwiększenie natężenia ruchu drogowego – generowanie ruchu przez osiedla mieszkaniowe i obiekty handlowo - usługowe, komunikację zbiorową oraz tworzenie się zatorów na obiektach inżynierskich) jak i zmniejszenie degradacji dróg i obiektów inżynierskich podaje jako jeden z warunków koniecznych, że przejazd pojazdu nienormatywnego musi być wykonany w godzinach nocnych tj. od 2300 do 500 (przejazd w godzinach dziennych stwarzałby dodatkowe niebezpieczeństwo dla ruchu pojazdów i pieszych - bez względu na wielkość przekroczonych norm) – czytamy w piśmie przesłanym przez Mariusza Kądziołka, wiceprezydenta Szczecina do Jana Gackowskiego. Prezydenta Zarządu Północnego Związku Pracodawców ul. Kolumba 86 70-035 Szczecin w sprawie przeszkód w rozwoju branży transportowej.
Na ten temat odbywa się w Szczecinie specjalna konferencja.

Prezydent Wojciech Szczurek Menedżerem Regionu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdynia

Czytaj więcej: Prezydent Wojciech Szczurek Menedżerem RegionuPrezydent Gdyni Wojciech Szczurek zajął 1 miejsce w rankingu „Samorządowy Menedżer Regionu 2011” w województwie pomorskim.
Plebiscyt był częścią VII edycji rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2011”, prowadzonego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i agencję badawczą TNS Pentor. Liderów spośród gmin w danym województwie wskazali samorządowcy. Pod uwagę brano m.in. takie kryteria, jak: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców działających na terenie danej gminy, konsolidacja społeczności lokalnej.