TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

BCT ma umowę z Bankiem Pekao S.A na kredyt; 46,5 mln USD

Czytaj więcej: BCT ma umowę z Bankiem Pekao S.A na kredyt; 46,5 mln USDBałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) zawarł umowę kredytu długoterminowego z Bankiem Pekao SA. Wartość umowy to 46,5 mln USD. Większość środków zostanie przeznaczona na inwestycje związane z projektem finansowanym z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni i polskiej gospodarki w zakresie transportu intermodalnego. .

Kredyt inwestycyjny będzie przeznaczony na uzupełnienie środków pochodzących z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) oraz realizację inwestycji w ramach Projektu „Modernizacja Terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych” opiewającej na łączną kwotę 153 mln złotych netto. Jej zakończenie planowane jest do końca 2015 roku. BCT zainwestuje w sprzęt przeładunkowy, infrastrukturę i systemy IT. Kredyt inwestycyjny z Pekao SA, gwarantuje pełne pokrycie finansowe realizowanej inwestycji. Kluczowym aspektem umowy kredytowej jest długi, aż 10 letni okres finansowania, co jest rzadko spotykane w Polsce po kryzysie finansowym. Taki okres umowy pozwoli zrealizować inwestycje do 2015 roku i spłacić kredyt w dłuższej perspektywie czasowej. Nowy kredyt BCT składa się z trzech transz: długoterminowego kredytu inwestycyjnego o wartości 36 ,3 mln USD, refinansowania dotychczasowego kredytu oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Ze względu na mocny standing finansowy BCT, kredyt jest oparty wyłącznie na zasadzie projektowej, czyli bez gwarancji finansowych ze strony Grupy ICTSI.

Źródło: BCT

Gdynia: Mamy nowe połączenie BCT i Balic Rail

Czytaj więcej: Gdynia: Mamy nowe połączenie BCT i Balic Rail11 maja po raz pierwszy na Bałtycki Terminal Kontenerowy przyjechał z Dąbrowy Górniczej pociąg z kontenerami należący do międzynarodowego operatora kolejowego Balic Rail. Jest to efekt podpisania przez Bałtycki Terminal Kontenerowy umowy z Baltic Rail na obsługę kontenerów transportowanych przez tego operatora. Kontrakt oznacza nie tylko pozyskanie nowego partnera, ale też kolejny krok w kierunku realizacji koncepcji intermodalnego korytarza europejskiego Bałtyk – Adriatyk. „Rozpoczęcie współpracy z Baltic Rail AS oznacza dla BCT nie tylko wprowadzenie kolejnego operatora kolejowego i zwiększenie liczby kontenerów przeładowywanych na naszym terminalu. Jest przede wszystkim pierwszym krokiem w kierunku realizacji koncepcji intermodalengo korytarza Bałtyk – Adriatyk. Dzięki dwóm kolejowym połączeniom w tygodniu, będziemy w stanie obsługiwać ładunki czeskie, słowackie, słoweńskie, austriackie i węgierskie. Po latach dominacji wielkich hubów zachodnioeuropejskich (Hamburga, Bremerhaven i Rotterdamu) na tych rynkach, Gdynia na powrót staję się dla nich realną i efektywną alternatywą do realizacji przewozów kontenerowych” – powiedział Piotr Frąckowiak, Intermodal Manager w BCT. Korytarz Bałtyk – Adriatyk wpisany w  program TEN-T Unii Europejskiej rozpoczynający się w portach polskich i kończący w portach Chorwacji, Słowenii i Włoch pozwala na szybki, tańszy i bardziej ekologiczny transport ładunków. Obecnie większość ładunków z północy na południe Europy musi jechać TIRami lądem albo morzem naokoło Europy. Baltic Rail to obecnie jedyny operator kolejowy w BCT nastawiony na ruch transgraniczny. Współpraca z nim zwiększa zasięg BCT, który może teraz sięgać po ładunki w głąb Europy. Pociągi z BCT będą jeździły do Dąbrowy Górniczej dwa razy w tygodniu dając połączenie z Austrią i Słowenią. Europejskie Korytarze Transportowe będą również jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Bałtycki Terminal Kontenerowy zaprasza szczególnie na sesję „Europejskie korytarze transportowe Północ-Południe”, której jest gospodarzem.  Sesja odbędzie się 15 maja, o godz. 11.30 w hotelu Qubus .Dodatkową atrakcją tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie też  przygotowany przez BCT, kontener z makietą kolejowych połączeń intermodalnych Gdynia – Rijeka. Kontener będzie można zobaczyć na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, od niedzieli wieczór do środy włącznie.

Iga Wilczyńska

Paweł Stępień Prezesem Portu Rybackiego "Gryf"

Czytaj więcej: Paweł Stępień Prezesem Portu Rybackiego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru prezesa Spółki Przedsiębiorstywo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" SP. z o.o. Nowym prezesem został wybrany Pan Paweł Stępień związany z Uniwersytetem Szczecińskim.


Agnieszka Kowalska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

– Przyznam szczerze, że ten wybór był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale cieszę się z decyzji Rady Nadzorczej. Gdzieś za miesiąc przejmę obowiązki Prezesa, zapoznam się ze spółką, pracownikami i będziemy kontynuować, przede wszystkim budowę nowoczesnej chłodni – stwierdził  Paweł Stępień

(bt)

Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG

Czytaj więcej: Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNGDoświadczenie w sektorze gazowym zdobywał pracując od 2008 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa gdzie, jako zastępca dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych, nadzorował najważniejsze spółki z sektora ropy i gazu. W przeszłości pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: Grupa LOTOS S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie Rafał Wardziński jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Od 2008 r. Rafał Wardziński zajmował się projektem budowy gazoportu w Świnoujściu. Uczestniczył m.in. w działaniach związanych z wyznaczeniem docelowej lokalizacji pod budowę tej kluczowej inwestycji energetycznej. Brał także czynny udział w przygotowaniu regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia, w tym ustawy o inwestycjach w zakresie budowy terminalu LNG.   Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. Jean Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia). Jest także stypendystą Komisji Europejskiej. W latach 2003-2004 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej. Następnie w latach 2004-2007 był doradcą parlamentarnym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. W latach 2007-2008 pełnił funkcję dyrektora Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.

Taniej i bezpieczniej, czyli transport intermodalny według Maersk Polska

  • Kategoria: Maersk

Czytaj więcej: Taniej i bezpieczniej, czyli transport intermodalny według Maersk PolskaBezpieczeństwo, terminowość, optymalizacja kosztów oraz troska o środowisko to tylko niektóre z zalet transportu intermodalnego. Jest on jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu, ale jego udział w polskim rynku jest w dalszym ciągu niedostateczny. Firma Maersk Polska, oddział globalnego lidera morskich usług transportowych, podjęła decyzję o uruchomieniu w Polsce dwóch intermodalnych połączeń kolejowych na przestrzeni pół roku. Z perspektywy kilku miesięcy, funkcjonowanie obu serwisów oceniono pozytywnie.

Transport lądowy w Polsce opiera się przede wszystkim na przewozach samochodowych, które w 2010 roku miały blisko 74% udziału w rynku. Dla porównania, transport koleją stanowił w tym samym czasie niecałe 17%. Wyniki te rzutują również na całą branżę transportu. Przewóz kontenerów, pomimo ostatnich tendencji wzrostowych, to nadal niespełna 1% ogólnego wolumenu transportowych ładunków w Polsce.  Za taki stan odpowiedzialne są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji oraz niska jakość infrastruktury drogowej i kolejowej. Sukcesywne zwiększenie wykorzystania transportu intermodalnego w gospodarce jest według specjalistów szansą przedsiębiorstw na utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej.

Czytaj więcej: Taniej i bezpieczniej, czyli transport intermodalny według Maersk PolskaKryzys ekonomiczny w 2009 roku wymusił na firmach konieczność dokładnego przyglądania się kosztom związanym z transportem towarów. W tej sytuacji kluczowe było stworzenie oferty skrojonej na miarę potrzeb klientów, pozwalającej jednocześnie zoptymalizować ponoszone przez nich koszty – wyjaśnia Thomas Bagge, Prezes Maersk Polska.

Maersk Line, jako jedyny armator w Polsce, zdecydował się na uruchomienie w ramach transportu intermodalnego dwóch połączeń kolejowych w ciągu kilku miesięcy. Do otwarcia drugiej linii kolejowej przekonała firmę rosnąca popularność usługi i pozytywne opinie otrzymane z rynku. Rozkłady jazdy pociągów Maersk Amber Express i Maersk Baltic Express są zsynchronizowane z  wpłynięciami kontenerowców Maersk Line do Gdańska. Pierwszy z nich przewozi kontenery na linii Gdańsk-Kąty Wrocławskie, drugi z kolei pokonuje trasę do Sławkowa na Śląsku. Obie linie obsługują kontenery rozładowywane z serwisu AE10, łączącego Gdańsk z portami Dalekiego Wschodu oraz z połączeń feederowych. 

Transport intermodalny umożliwia powierzenie całego łańcucha dostaw jednemu operatorowi oraz zmniejsza ponoszone koszty bez konieczności obniżania jakości usług. Kluczowy jest również aspekt bezpieczeństwa i dywersyfikacja ryzyka transportowego. Wykorzystanie jednej jednostki ładunkowej w całym łańcuchu dostaw wiąże się z brakiem konieczności wielokrotnego przeładunku. Klientowi korzystającemu z usługi ułatwia to optymalizację kosztów prowadzonej działalności, przy zachowaniu gwarancji terminowości i minimalizacji ryzyka uszkodzenia towaru. Istotny jest również aspekt ekologiczny. Dzięki sprawnej organizacji i optymalizacji łańcucha dostaw możliwe jest mniejsze jednostkowe zużycie energii, a tym samym poziomu obciążenia naturalnego środowiska.

Współczesna firma buduje swoją pozycję poprzez wprowadzanie korzystnych finansowo rozwiązań oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług, skrojonych na miarę potrzeb klientów. Ważne jest, by przy realizacji tych celów uwzględniać również proekologiczne aspekty. Transport intermodalny pozwala firmie pozycjonować się jako nowoczesny kontrahent, który potrafi wprowadzać rozwiązania korzystne zarówno dla rozwoju biznesu, jak również przyjazne dla środowiska naturalnego.

Joanna Hadyś

***

Maersk Polska

Maersk Line jest reprezentowana w Polsce przez Maersk Polska. Od dwudziestu lat firma przyczynia się do rozwoju polskiego handlu międzynarodowego, otwierając kolejne połączenia z największymi europejskimi i światowymi portami. Biura Maersk Polska, obecne w trzech miastach – Warszawie, Gdyni i Krakowie, w których zatrudnionych jest 80 osób, stanowią filar sektora handlu żeglugowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od stycznia 2010 roku do portfolio wszedł serwis AE10, który jest pierwszym bezpośrednim połączeniem z Dalekiego Wschodu do Polski i krajów bałtyckich, a także stanowi dużą korzyść dla rodzimych importerów i eksporterów.