TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

„Testament RMS Titanic – 100 lat po tragedii”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdynia

Czytaj więcej: „Testament RMS Titanic – 100 lat po tragedii”W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 r. RMS (ang. Royal Mail Steamer) Titanic - brytyjski transatlantyk typu Olympic, należący do towarzystwa okrętowego White Star Line, podczas swojego dziewiczego rejsu na trasie Southampton – Cherbourg – Queenstown - Nowy Jork, zderzył się z górą lodową i zatonął. Jego katastrofa spowodowała nowelizację praw i zasad bezpieczeństwa morskiego.

W 100. rocznicę tych wydarzeń Urząd Morski w Gdyni, WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Akademia Morska w Gdyni wspólnie organizują 13 i 14 kwietnia br. konferencję naukową pt. „Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii".
Patronat nad konferencją objął Pan Sławomir Nowak, minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Przebieg wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu przypomni prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, światowej sławy ekspert w dziedzinie prawa morskiego, który miał okazję zapoznać się z aktami sądowymi procesu dotyczącego tragedii odbywającego się w Wielkiej Brytanii.
W wyniku katastrofy zginęły 1503 osoby. Uczestnicy oddadzą hołd tym, którzy stracili życie w mroźnych wodach Północnego Atlantyku feralnej kwietniowej nocy 1912 roku. Organizatorzy konferencji pragną pokazać, że poświęcenie pasażerów oraz załogi nie zostało zmarnowane.
Celem konferencji jest zbadanie czy zostały wyciągnięte wnioski z tej najtragiczniejszej pod względem ofiar ludzkich w ciągu ostatnich 100 lat katastrofy morskiej, a także pokazanie jej wpływu na rozwój żeglugi.
Uczestnicy przeanalizują proces poprawy bezpieczeństwa na morzu, jaki nastąpił w ciągu 100 lat od zatonięcia RMS Titanic oraz pokażą obszary, które uległy największej zmianie, ale także wskażą, te dziedziny związane z bezpieczeństwem morskim, które w nadchodzących latach powinny być uznane za priorytetowe.
Pierwsza część dwudniowej konferencji odbywać się będzie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7, druga na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, al. Jana Pawła II 3.
Sponsorem konferencji jest Grupa Energa a w grupie patronów medialnych są MorzaiOceany.pl   


Pokaz filmu "Gustloff. Ostatni rejs"

13 kwietnia 2012 r. o godz. 19.00 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się otwarty pokaz filmu „Gustloff. Ostatni rejs". Film w reżyserii Christiana Frey'a to dokument rzucający nowe światło na tę wielką tragedię w dziejach podróży morskich. W styczniu 1945 roku tysiące Niemców uciekały przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Dla większości z nich jedyną nadzieją była ucieczka drogą morską, a jednym z ostatnich statków wypływających z Gdyni był „Wilhelm Gustloff". Na pokład statku zdolnego zabrać około 2000 pasażerów wsiadło ich prawie 10 tys. Byli szczęśliwi, przekonani, że udało im się uniknąć śmierci. Większość z nich była jednak w błędzie. 30 stycznia 1945 roku radziecka torpeda zatopiła statek. Zginęło blisko 9500 osób. Twórcy filmu szukają odpowiedzi na pytania o przyczyny tej tragedii, odkrywając skrywane tajemnice.
Projekcja filmu odbywa się w ramach konferencji naukowej "Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii". Pokaz odbędzie się w auli WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (ul. Kielecka 7, I piętro) 13 kwietnia o godz. 19.00. Czas trwania filmu 50 min. Po projekcji odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi Piotr Wyszomirski z DKF Pomysłodalnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp bezpłatny.

„Mały nienormatyw” na panelu Business Center Club.

  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: „Mały nienormatyw” na panelu Business Center Club.Poseł Arkadiusz Litwiński uświetnił 03 kwietnia 2012 r. spotkanie podmiotów i instytucji skoncentrowanych wokół problemu przewozów nienormatywnych, które odbyło się w siedzibie Szczecińskiej Loży Business Center Club. Dyskusja rozpoczęta przez kanclerza Business Center Club Edwarda Osinę objęła wystąpienia przedstawicieli praktyków stykających się co dnia z przewozami nienormatywnymi, a w tym Prezydenta Zarządu Północnego Związku Pracodawców Jana Gackowskiego, Jerzego Wójtowicza reprezentującego Polską Izbę Spedycji i Logistyki oraz Józefy Miozgi występującej z ramienia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Głos zabrali również Stanisław Mroziński w imieniu Stowarzyszenia Importerów Ryb, przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz spedytorzy z CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. Analizę prawną zagadnienia przedstawił reprezentant Marek Czernis – Kancelarii Radcy Prawnego. Wystąpienia uczestników przyczyniły się do skrystalizowania głównych kierunków działania w celu ułatwienia przedsiębiorcom uzyskiwania zezwoleń na przewóz towarów pojazdami przekraczającymi dopuszczalne wymogi wagowe. Między innymi rozwinięta została koncepcja stworzenia pojęcia „małego nienormatywu” – pojazdu przekraczającego normy wagowe maksymalnie o 15%. Całość rozważań podsumował Poseł Arkadiusz Litwiński, który wyraził zainteresowanie problemami branży transportowej i zaproponował podjęcie wspólnych działań ukierunkowanych na wsparcie inicjatywy przedsiębiorców. Wobec szerokiego zainteresowania problemem przewozu nienormatywnego, uczestnicy spotkania wyznaczyli cele i zasady dalszej współpracy. Całość spotkania zakończył poczęstunek, któremu towarzyszyły rozmowy kuluarowe.

M. Bartoszek

Dominik Landa: Nie będziemy mogli narzekać

Czytaj więcej: Dominik Landa: Nie będziemy mogli narzekaćMorza i Oceany: - Jakie plany rozwoju ma DCT na najbliższe lata?

Dominik Landa, Dyrektor Rozwoju Biznesu (na zdjęciu po prawej stronie): - DCT Gdańsk planuje rozwijać się w kierunku bałtyckiego hub’u kontenerowego. Obecne zdolności przeładunkowe terminalu wynoszą około 1 mil TEU rocznie. Wciąż będziemy rozbudowywać istniejące nabrzeże oraz planujemy budowę kolejnej fazy, która około 2015 roku pozwoli osiągnąć nam łączne zdolności przeładunkowe na poziomie sięgającym nawet 4 mln TEU rocznie.

Morza i Oceany: Czy nowe inwestycje, związane są z dynamicznymi przeładunkami kontenerów?

Dominik Landa: - Zapotrzebowanie na usługi oferowane przez DCT Gdańsk wciąż rośnie i przewyższa nasze zdolności, dlatego musimy stale inwestować. W najbliższym czasie planujemy rozbudowę naszej bocznicy kolejowej, a także zakup nowego sprzętu do obsługi kontenerów oraz adaptację nowych placów składowych.

Morza i Oceany: - Czy w tym roku ruszą zapowiadane inwestycje?

Dominik Landa: - Oczywiście – już rozpoczęliśmy rozbudowę bocznicy kolejowej tak samo jak adaptację nowych placów składowych. Lada dzien otrzymamy zamówione 3 nowe suwnice RTG, których w sumie z końcem maja br. będziemy mieć 16.

Morza i Oceany: - Czy jesteście zadowoleni z I kwartału w przeładunkach kontenerów?

Dominik Landa: - I kwartał 2012 r. pokazuje dobre tendencje rynku (osiągnęliśmy wzrost o ponad 28% w porównaniu do I kwartału 2011 r.). Jeśli te tendencje utrzymają się na dotychczasowym poziomie, nie będziemy mogli narzekać na 2012 rok.

Rozmawiał: Bogdan Tychowski

Umowa Sprzedaży PŻB w kwietniu

  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: Umowa Sprzedaży PŻB w kwietniu Dziś mija termin wyłączności negocjacyjnej przyznany Konsorcjum Polen Line, a nie termin zakończenia procesu prywatyzacyjnego PŻB. Jako, że parafowanie wstępnego projektu umowy miało miejsce 31 stycznia 2012 r., a związki zawodowe uzgodniły z inwestorem tzw. pakiet socjalny, nic nie stoi na przeszkodzie, by ewentualne podpisanie umowy sprzedaży akcji PŻB miało miejsce po tym terminie.    Aktualnie redagujemy zapisy projektu umowy sprzedaży akcji PŻB. Następnie, po skompletowaniu wszystkich załączników do projektu umowy, będziemy oczekiwali na wpłatę przez inwestora kwoty za zbywany pakiet akcji Skarbu Państwa na konto MSP. Po dokonaniu wpłaty będzie możliwość podpisania przez strony umowy sprzedaży. Chcielibyśmy podpisać umowę sprzedaży z inwestorem jeszcze w kwietniu.

Magdalena Kobos rzeczniczka z-ca dyrektora Biuro Ministra Ministerstwo Skarbu Państwa

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji "Gazeli Biznesu"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji Komisja konkursowa XII Edycji rankingu "Gazele Biznesu 2011" doceniła efekty ostatnich trzech lat pracy Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W kategorii małych i średnich firm, gdańska spółka portowa - zarządzająca obszarem ponad 5 tysięcy hektarów terenu między Wisłą Śmiałą i Martwą Wisłą - wykazała się dynamiką rozwoju, jak oceniła obiektywna kapituła, zasługującą na wyróżnienie. Weryfikację wyników finansowych, realizowaną przez dzienniki ekonomiczne szwedzkiej "Bonnier Press Group", prowadził w Polsce "PULS BIZNESU". Partnerem strategicznym rankingu był oferujący Finanse z zasadami "Kredyt Bank".

Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG SA

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji