TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Pilne! Polska Żegluga Bałtycka w rękach Polen Line

  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: Pilne! Polska Żegluga Bałtycka w rękach Polen Line Ministerstwo Skarbu Państwa: "Wczoraj dostaliśmy informację od przewodniczącego związków zawodowych w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, że pakiet socjalny został podpisany. Ten najważniejszy pakiet otwiera drogę do pozyskania przez Polen Line kołobrzeskiego armatora".

Magdalena Kobos rzeczniczka z-ca dyrektora Biuro Ministra

Ministerstwo Skarbu Państwa / Ministryof Treasury ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa

P.S. Dzisiaj zamieścimy szczegóły, dotyczące podpisanego pakietu socjalnego i dalsze kroki Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie pozyskania przez Polen Line - PŻB.

Rozwój przemysłu przyportowego w Szczecinie

Czytaj więcej: Rozwój przemysłu przyportowego w SzczecinieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA ma nowego kontrahenta. W dniu 27.03.2012 podpisano umowę dzierżawy z brytyjskim inwestorem, który na terenie portu w Szczecinie rozpocznie budowę zakładu produkcji paliw. Negocjacje ZMPSiŚSA z Euroeco Fuels Polska sp. z o.o. trwały blisko dwa lata. Nowy inwestor dzierżawić będzie działki portowe w rejonie ul. Kujota o łącznej powierzchni 6 ha. Przewiduje się, że po zbudowaniu zakładu, obroty portowe wzrosną o 120 tys. ton w skali roku. Jednocześnie przyczyni się to do stworzenia 90 nowych miejsc pracy. Pomyślne zakończenie rozmów i podpisanie umowy dzierżawy to wkład w rozwój przemysłu przyportowego, wykorzystującego nabrzeża do importu surowców lub eksportu produktów. W przypadku Euroeco Fuels Polska sp. z o.o. paliwo będzie eksportowane poprzez terminal portowy zakładów chemicznych Baltchem SA. Proces przetwórczy będzie zgodny ze standardami ochrony środowiska.

Nowa jednostka dla słupskiego UM

Czytaj więcej: Nowa jednostka dla słupskiego UMKilka dni temu w porcie Ustka nastąpiło przekazanie dla Urzędu Morskiego w Słupsku łodzi hybrydowej do wykonywania pomiarów sondażowych, model S-10500/K, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem do prac hydrograficznych. Zamówienie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach inwestycji „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” . Łączny koszt zakupu to kwota 2.245.980,00 zł. „HYDROGRAF-1” ma długość 10,5m , szerokość 3,5m i wyposażony jest w 2 silniki typu YANMARR, o mocy 220 KM każdy. Łódź będzie służyła do brzegowych pomiarów batymetrycznych i wyposażona została nowoczesny osprzęt jak m.in. echosonda jednowiązkowa, echosonda wielowiązkowa z czujnikiem, sonar holowany oraz miernik prędkości dźwięku w wodzie. Sprzęt przeznaczony jest do monitoringu  parametrów realizowanej inwestycji. Po końcowym odbiorze portem bazowania łodzi będzie Darłowo.

Chińska środa w DCT

Czytaj więcej: Chińska środa w DCTJuż do tradycji należy, że w każdą środę tygodnia do gdańskiego DCT wpływają największe kontenerowce świata. I tak będzie dzisiaj. Chiński kolos spodziewany jest około godziny 17.00.  

- Co do ilości przywiezionych kontenerów  – ciężko podać konkretną liczbę, bo ta zmienia się na bieżąco, ale na tych największych mamy około 5000/ 5500 ruchów (ruch obejmuje kontener bez względu na jego wielkość oraz rozumiany jest jako załadunek lub wyładunek) – powiedziała nam Jadwiga Grabowska z DCT.

Studenci wybudują „suchy port”

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”PCC Intermodal. Obecnie Spółka świadczy pełen zakres usług logistycznych w oparciu o lądowe terminale przeładunkowe, zlokalizowane: w Polsce Centralnej (Terminal PCC Kutno), na Górnym Śląsku (Terminal PCC Gliwice), na Dolnym Śląsku (Terminal PCC Brzeg Dolny), na granicy PL/DE (KV Terminal Frankfurt/Oder), w Rejonie Zagłębia Ruhry (Terminal Herne) oraz w stolicy Rosji – Moskwie (Terminal Wostoktrans), oferując regularne połączenia pomiędzy tymi terminalami, a portami morskimi w: Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie/Antwerpii. Obecnie PCC Intermodal S.A. uruchamia ponad 50 pociągów kontenerowych tygodniowo. Terminale PCC zlokalizowane są w strategicznych dla rozwoju gospodarczego regionach, na skrzyżowaniu dróg krajowych i głównych linii kolejowych, dzięki czemu stanowią silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Transport intermodalny Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”Intermodal Container Yard (suchy port) to potężne zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe, które umożliwi sprawną i efektywną obsługę ładunków oraz optymalizację łańcucha dostaw zarówno od strony morza w głąb lądu (i odwrotnie) jak i w relacjach wewnątrz europejskich z zachodu na wschód i z północy na południe. Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Pomorza, umożliwi skuteczne konkurowanie portów Gdańska i Gdyni z portami międzynarodowymi. Projekt ma odciążyć obwodnicę Trójmiasta od ruchu ciężkich samochodów z kontenerami i przenieść ruch ładunków podróżujących dziś po drogach Gdańska, Gdyni i Sopotu na tory. Korzyści dla regionu: powstawanie nowoczesnej infrastruktury, odciążenie obwodnicy Trójmiasta od ruchu ciężkich samochodów,  poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa na drogach Trójmiasta, wsparcie rozwoju portów morskich Trójmiasta, promocja na skalę ogólnopolską: region przyjazny inwestycjom, region wspierający rozwój młodych ludzi, region w którym aktywnie tworzy się miejsca pracy… ICY – logistyczna brama Pomorza Intermodal Container Yard Inwestycja 2015-2020! ICY Tczew - podstawowe parametry operacyjne: teren do zagospodarowania pod działalność, logistyczno-dystrybucyjną: 63 ha, powierzchnia operacyjna: ponad 20 ha, zdolności przeładunkowe: ponad 1 mln TEU, powierzchnia składowa: ponad 20.000 TEU, 8 x 600 m tory kolejowe; 3 suwnice kolejowe + reachstackery, warsztaty do napraw i renowacji kontenerów, przyłącza prądu; powierzchnie magazynowe i produkcyjne, usługi agencyjne, celne, fito-sanitarne, spedycyjne Transport intermodalny Idea projektu „Studenci budują suchy port na Pomorzu” PCC Intermodal S.A. - lider transportu intermodalnego w Polsce, inwestor budujący sieć nowoczesnych terminali przeładunkowych zaprasza studentów trójmiejskich uczelni do realizacji swojej kluczowej inwestycji infrastrukturalnej na terenie województwa Pomorskiego - Intermodal Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”Container Yard Tczew (ICYT). Spółka rozpoczyna kilkuletni program praktyk, konkursów i staży zawodowych dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej, umożliwiając im zetknięcie się z rzeczywistością gospodarczą jeszcze w czasie studiów. Młodzi ludzie uczestniczący w fazie projektowej oraz biorący czynny udział we wszystkich fazach realizacji inwestycji ICYT mogą wykazać się wszelkimi umiejętnościami niezbędnymi do analizy i prowadzenia biznesu. To jaka inwestycja powstanie zależy od inwencji, pomysłowości, wiedzy i zaangażowania młodych ludzi. Współtworzą oni inwestycję, która docelowo może stać się miejscem pracy dla nich lub ich rówieśników. Studenci, pod czujnym okiem grona pedagogicznego, doktorów i profesorów UG, PG i AM, a także przy wsparciu PCC Intermodal S.A. tworzą grupy robocze, specjalizujące się w różnych dziedzinach. Zespół kilkudziesięciu osób, wybranych do realizacji projektu, przygotowuje projekt inwestycji, analizy rynkowe, przeprowadza badania, operaty wodne i środowiskowe oraz wykonuje szereg zadań przygotowawczych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji od A do Z. W ten sposób ICYT będzie pierwszą, tego typu inwestycją, w naszej części Europy, w której przez cały proces realizacji od koncepcji po gotowy projekt partycypowali studenci. Synergia pracy, dynamika działania, pomysłowość i zaangażowanie, a przy tym ścisła współpraca środowiska naukowego z biznesem, to początek sukcesu projektu infrastrukturalnego, którym wszyscy będziemy mogli się szczycić. Korzyści dla studentów: - zdobycie bezcennej praktyki zawodowej i doświadczenia w wielu aspektach operacyjnych - możliwość weryfikacji wiedzy zdobywanej na uczelni z rzeczywistością biznesowo-gospodarczą - praktyki zawodowe, staże i konkursy z nagrodami finansowymi - możliwość realizacji ciekawych prac magisterskich i doktorskich na przykładzie realizowanej inwestycji - nowe miejsca pracy na terenie inwestycji – możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów Korzyści dla uczelni: Promocja trójmiejskich szkół wyższych jako te które: - zabiegają o wszechstronną edukacje i rozwój swoich studentów - doskonale przygotowują studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej - zapewniają i organizują praktyki, płatne staże - wspierają rozwój zainteresowań i pomagają znaleźć ciekawe obszary do głębszej analizy (pod doktorat, habilitację) - są otwarte na bliską i bezpośrednią współpracę ze środowiskiem biznesu, uczą nie tylko teorii - aktywnie wspierają rozwój regionu - mają swój wkład w tworzenie nowych miejsc pracy dla studentów Ponadto Uczelnie w trakcie zaangażowania w projekt zdobywają cenne materiały, przykłady i opracowania przydatne do prowadzenia wykładów i ćwiczeń dla kolejnych roczników studentów.

„STUDENCI BUDUJĄ SUCHY PORT NA POMORZU” Projekt pod honorowym patronatem: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struk Prezydentów Gdańska – Pawła Adamowicza Gdyni – Wojciecha Szczurka Tczewa – Mirosława Pobłockiego Transport intermodalny PCC Intermodal S.A. – lider wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego w Polsce, spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2009. Firma powstała w 2004 roku, obecnie zatrudnia ponad 180 osób. Główny obszar działalności PCC Intermodal S.A. obejmuje organizację transportu kontenerów na bazie regularnych połączeń kolejowych (na długich dystansach), skorelowanych z odwozami samochodowymi bezpośrednio do drzwi klienta (do 150-200 kilometrów od terminali lądowych). Potwierdzeniem jakości łańcucha dostaw zapewnianego przez PCC Intermodal jest uzyskanie w marcu 2012 Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. Spółka zapewnia codzienne regularne połaczenia kolejowe pomiędzy polskimi i zagranicznymi portami morskimi: Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpia, a lądowymi terminalami przeładunkowymi: Kutno, Gliwice, Brzeg Dolny, Frankfurt nad Odrą, Herne. W grudniu 2011 roku PCC Intermodal uruchomiła dodatkowy pociąg: PCC Moscow Express. W 2005 roku spółka rozpoczynała działalność uruchamiając jeden pociąg tygodniowo, obecnie spółka organizuje ponad 60 pociągów tygodniowo. 141 199 TEU przewiozła PCC Intermodal S.A. w 2011 roku. To ponad 23% więcej, niż rok wcześniej. Spółka zakończyła rok 2011 przychodem netto ze sprzedaż na poziomie 165 152 tys. PLN (39% wyższy niż w roku 2010) i osiągając zysk netto na poziomie 4 171 tys. PLN. Zysk ze sprzedaż za 2011 wyniósł 3 389 tys. PLN (w 2010 odnotowano stratę); osiągając rentowności na sprzedaży w wysokości 2,1%. Rok 2011 był dla PCC Intermodal S.A. rokiem bardzo dynamicznego rozwoju: w sierpniu PCC Intermodal rozpoczęła działalność terminalową na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach; we wrześniu spółka uruchomiła hub dla rejonu centralnej Polski, nowoczesny terminal kontenerowy w Kutnie; w listopadzie spółka przeprowadziła emisję 10 mln akcji w ramach transakcji ‘reverse SPO’; w grudniu wyruszył pierwszy pociąg PCC Moscow Express. PCC Intermodal S.A. konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, inwestując w infrastrukturę punktową (terminale) oraz rozwijając nowe kierunki serwisów intermodalnych. W 2012 roku planowane jest uruchomienie połączenia na południe Europy, w korytarzu transportowym Baltic-Adrtiatic. W latach 2012-2013 spółka planuje rozbudowę Terminalu w Kutnie oraz inwestycje modernizacji terminali na Górnym i Dolnym Śląsku. Zwieńczeniem procesu inwestycyjnego spółki będzie budowa suchego portu w Zajączkowie Tczewskim – Intermodal Container Yard.