TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Szczecin: Morskie animacje

  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Szczecin: Morskie animacjeJuż po raz siódmy w Szczecinie odbędzie się transgraniczne spotkanie służące edukacji morskiej i żeglarskiej, którego uczestnikami będą osoby niepełnosprawne. Uczestnicy z Niemiec i Polski wezmą udział w projekcie „Morskie animacje”, którego głównym celem jest praca nad animacją filmową.

Projekt potrwa do końca tego tygodnia i weźmie w nim udział 38 osób,  w tym 19 ze szkoły DRK Schule z Patzig na Rugii oraz 19 osób z Zespołu Szkół Specjalnych w Szczecinie. Spotkania odbywać się będą w Camping Marina PTTK przy ul. Przestrzennej 23. W załączniku program warsztatów.

Głównym celem projektu jest pokonywanie barier, stwarzanie szans i możliwości do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie. Projekt „Morskie animacje” stanowi kontynuację transgranicznych polsko-niemieckich  spotkań w ramach projektów „Poczuć wiatr w żaglach” oraz „Poczuć wiatr w skrzydłach” związanych z tematyką morską. Spotkania są organizowane odkwietnia 2011 r.

Celem rozpoczynającego się spotkania będzie wspólna praca nad animacją filmową., pod kierunkiem doświadczonych realizatorów filmów animowanych tj. Studio Miniatur Filmowych z Warszawy. Temat filmu nie jest narzucany, nie jest on także wymyślony i przekazany w celu odtwórczego przygotowania postaci etc. Tematyka filmu jest prawdziwa, opiera się na przeżyciach i doświadczeniach młodzieży w trakcie poprzednich projektów,  m.in. warsztatów marynistycznych, rejsów na jachtach i żaglowcach.  Realizację filmu uwieńczy jego uroczysta premiera w sali kinowej DK Delta w Szczecin - Dąbiu.

Uczestnicy spotkania będą poszukiwać inspiracji do filmu także podczas rejsów, zwiedzeniastatku badawczego Akademii Morskiej „Nawigator XXI”, wyprawy do „Bałtyckiego Parku Dinozaurów” itd.

Doświadczenie zebrane podczas realizacji poprzednich projektów potwierdzają, że tego typudziałania to duża szansa na rozwój, przełamywanie lęków, zawieranie znajomości, poznawanie świata, a przez to wszystko zdobywania umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Tomasz Klek/UM Szczecin

Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast TerminalsW ostatni piątek hala Międzynarodowych Tragów Szczecińskich gościła ponad 2 tysięcy osób związanych ze światową, europejską a przede wszystkim polską gospodarką morską na tradycyjnym, 17 już spotkaniu pod hasłem Herring - Szczecin 2012.

Patronat Honorowy nad na tym ciekawym spotkaniem ludzi mórz i oceanów objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomir Nowak, w imieniu którego była w Szczecinie Anna Wypych - Namiotko, podsekretarz Stanu w ministerstwie oraz Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.

Spotkanie, oprócz charakteru integracyjnego miało na celu dofinansowanie fundacji "Ludziom Morza" 

 

Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

Podczas uroczystej Galii wręczono „Laur Bałtyku”. Kapituła złożona z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego przyznała Nagrodę Honorową „Laur Bałtyku” Pawłowi Szynkarukowi, dyrektorowi naczelnemu Polskiej Żeglugi Morskiej za zainicjowany w 2005 roku program odnowy tonażu PŻM, czyli budowę  38 statków i tworzący nowe miejsca pracy dla setek polskich marynarzy.

Postanowiono również kontynuować formułę przyznawania wyróżnienia „Bursztynowy Laur Bałtyku”, które za ubiegły rok otrzymała firma Fast Terminals Sp. z. o. o. Nagroda stanowi podziękowanie i wyróżnienie za zrealizowaną 20 lat temu ważną inwestycję – budowę nowoczesnego terminalu drobnicowego w szczecińskim porcie oraz zorganizowanie i konsekwentną kontynuację regularnych połączeń żeglugowych ze Szczecina do portów Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

 Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

 

 

 

Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

 

 Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

 

 

Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

 

 

 

 

Czytaj więcej: Herring 2012: Wyróżniono - Pawła Szynkaruka i Fast Terminals

Szczecin: Będą dwie szybkie jednostki dla UM

  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Szczecin: Będą dwie szybkie jednostki dla UMUmowę na dostawę dwóch pływających jednostek inspekcyjnych z wyposażeniem podpisali dziś, tj. 18 maja,Andrzej Borowiec,Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie i Sebastian Majewski, Prezes Zarządu Techno Marine Sp. z o. o. z Malborka. Dwie szybkie jednostki, przeznaczone dokontroli i monitorowania akwenów, administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie, a w szczególności do przeprowadzania inspekcji na wodzie, kontrolii monitorowania basenów portowych, torów podejściowych oraz koordynacji akcji przeciwrozlewowych i ratowniczych, zostaną zbudowane i dostarczone do marca 2013 roku. Łodzie będą także wyposażone w specjalistyczne urządzenia nawigacyjne i pomiarowe, m. in. dwukanałową echosondę jednowiązkową czy sondę pomiaru prędkości dźwięku.

Zakup jednostek jest jednym z elementów projektu „Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawajakości infrastruktury szansą na rozwój”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 „Rozwójinfrastruktury transportowej i energetycznej”, działanie 2.1„Zintegrowany system transportowy województwa”, poddziałanie 2.1.5„Wzmocnienie portów morskich i rzecznych".

Koszt zakupu jednostekto ok. 6,8 miliona złotych, z czego połowa to dofinansowanie unijne.

Ewa Wieczorek

Rzecznik UMS

Dar Młodzieży w Szczecinie

  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Dar Młodzieży w SzczeciniePo raz kolejny będziemy gościć w Szczecinie Dar Młodzieży. Żaglowiec przypłynie jutro o godz. 10.00. Pokład żaglowca będzie można zwiedzać przez dwa dni. 

Dar Młodzieży zacumuje przy nabrzeżu naprzeciwko Wałów Chrobrego w piątek (18 maja) o godz. 10.00. Zostanie przywitany przez orkiestrę. Jednostkę będzie można zwiedzać w piątek od godz. 13.00 do 20.00, natomiast w sobotę pokład będzie otwarty w godz. 9.00 – 12.00. Żaglowiec wypłynie ze Szczecina w sobotę (19 maja) o godz. 14.00. Dar Młodzieży ponownie zawita do Szczecina podczas Dni Morza (7-10 czerwca b.r.).

Dane techniczne żaglowca: - długość całkowita z bukszprytem: 108,82 m, - szerokość na wręgach: 14,0 m, - zanurzenie: 6,6 m, - wysokość do pokładu głównego: 7,82 m, - wysokość do pokładu górnego: 10,05 m, - powierzchnia ożaglowania: 3.015 m2, - wysokość masztów: 49,5 m, 49,5 m, 46,5 m.

TRANSPORT MORSKI W MIĘDZYNARODOWYCH PROCESACH LOGISTYCZNYCH

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: TRANSPORT MORSKI W MIĘDZYNARODOWYCH PROCESACH LOGISTYCZNYCHWczoraj w Radissonie Blu odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod hasłem "Transport morski w procesach logistycznych", którą otworzył Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Powiedział, że dzisiaj transport morski odgrywa bardzo ważą rolę na świecie. Nie mniejszą w Polsce, gdzie gospodarka morska zaczyna piąć się w górę. Dlatego każda analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich w międzynarodowych procesów logistycznych stanowi ważne ogniowo budowania naszej morskiej przyszłości".

Konferencja to ważne przedsięwzięcie środowiska naukowego Szczecina i innych ośrodków naukowych Wybrzeża oraz czołowych przedsiębiorstw gospodarki morskiej już od lat stanowi doskonałe forum wymiany myśli ekonomicznej, jest miejscem prezentacji aktualnych wyników prac badawczych i merytorycznej dyskusji nad problemami polskiej gospodarki morskiej, a szczególnie żeglugi i portów morskich.

 

 

 

Czytaj więcej: TRANSPORT MORSKI W MIĘDZYNARODOWYCH PROCESACH LOGISTYCZNYCH- Celem tegorocznej konferencji jest analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich w międzynarodowych procesach logistycznych w świetle przemian handlu światowego oraz postępu organizacyjnego, technicznego, technologicznego i prawnego w usługach logistycznych. Analizowane też będą m.in. problemy rynku TSL, przemiany w infrastrukturze logistycznej portów morskich, problemy ekonomiki logistyki morskiej i wpływu procesów logistycznych na przemiany rynku usług portowych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych związanych z problematyką logistyki morskiej oraz praktycy zainteresowani współpracą z ośrodkami naukowymi w zakresie funkcjonowania i przemian procesów logistycznych w lądowo-morskich łańcuchach transportowych - powiedział Koordynator merytoryczny Konferencji prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

Czytaj więcej: TRANSPORT MORSKI W MIĘDZYNARODOWYCH PROCESACH LOGISTYCZNYCHPrzed rozpoczęciem części merytorycznej za szczególy wkład przy organizacji konferencji wręczonme Złote Kotwiczki

 

 

 

1. prof. H. Salmonowicz

2. prof. K. Chwesiuk

3. prof. M. Grzybowski

4. dr.D. Bernacki

5. J. Wójtowicz

6. prof K. Luks

Dodatkowo wyrózniono statuetkami portowymi:

1. A. Jatczak

2. P. Waszczenko

3. dr. A. Wysocki

4. D. Sałata