TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

PŻM z certyfikatem legalności oprogramowania

  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: PŻM z certyfikatem legalności oprogramowaniaPolska Żegluga Morska pozytywnie przeszła audyt legalności oprogramowania wszystkich działających w firmie komputerów osobistych oraz serwerów. W poniedziałek, na ręce dyrektora naczelnego PŻM Pawła Szynkaruka wręczono Certyfikat Zarządzania Oprogramowaniem, będący zwieńczeniem procesu audytowego.

Certyfikat potwierdza, że PŻM spełniła wymogi, mówiące o tym, że korzysta wyłącznie z legalnego oprogramowania, wykorzystuje je w sposób optymalny i korzystny dla firmy oraz przestrzega procedur i zasad, związanych z zarządzaniem oprogramowaniem. Sam proces przeglądu całego środowiska informatycznego PŻM trwał dwa miesiące. W tym czasie prowadzono badanie pod kątem zainstalowanego oprogramowania na komputerach, badania te skonfrontowano następnie z posiadanymi licencjami.

Łącznie przejrzano 378 komputerów oraz 19 serwerów. Ceryfikat Zarządzania Oprogramowaniem został wystawiony przez firmę Microsoft, a wręczony przez Marcina Wojnę, dyrektora zarządzającego firmy Auditoria, która dokonała audytu legalności oprogramowania w PŻM.

Krzysztof Gogol

(Na zdjęciu : od lewej, dyrektor zarządzający firmy Auditoria Marcin Wojna, pełnomocnik ds. informatyki w PŻM Andrzej Oskólski, dyrektor naczelny PŻM Paweł Szynkaruk.)

OT Logistics zainteresowana spółką Port Gdański Eksploatacja

Czytaj więcej: OT Logistics zainteresowana spółką Port Gdański EksploatacjaSpółka OT Logistics ze Szczecina jest w gronie podmiotów zainteresowanych przejęciem operatora Port Gdański Eksploatacja. Jednym ze strategicznych celów szczecińskiej spółki jest rozbudowa połączeń śródlądowych. W tym celu chce uruchomić nowe relacje na linii Kaliningrad - Gdańsk - Elbląg.

 

OT Logistics to nowa nazwa grupy logistycznej Odratrans. Spółka zajmuje się logistyką, transportem i spedycją. Jest także liderem rynku śródlądowego transportu rzecznego w Polsce, ale działa przede wszystkim na rynku niemieckim. OT Logistics dysponuje 800 jednostkami pływającymi o ładowności 325 tys. ton. Przewozi ok. 10 mln ton ładunków rocznie. Właścicielami spółki są dwa fundusze typu private equity: I Fundusz Mistral (75 proc. akcji) oraz Krokus PE (25 proc. akcji).

Spółka ma zamiar zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na jesieni 2012 roku. Kapitał pozyskany z giełdy chce przeznaczyć na inwestycje w portach w Szczecinie i Trójmieście. Chodzi o inwestycje na poziomie 200 mln zł. W najbliższych latach spółka ma zamiar skupić się na transporcie drobnicy i ładunków masowych. Ma zamiar przewozić węgiel, stal, złom, biomasę, a nawet ładunki kontenerowe.

- Rozmawiamy obecnie z wieloma podmiotami na temat spółki Port Gdański Eksploatacja - mówi Janusz Kasprowicz, rzecznik Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. - Na tym etapie nie mogę jednak ujawnić żadnych szczegółów negocjacji.

Szczegółów inwestycji nie chce ujawniać także OT Logistics. Władze spółki zapowiadają jednak, że więcej informacji będą mogły podać we wrześniu. Według harmonogramu sprzedaży spółki Port Gdański Eksploatacja do 30 września powinien zostać wyłoniony inwestor, a do końca roku powinna zostać podpisana z nim umowa.

Port Gdański Eksploatacja jest spółką operatorską, zajmującą się obsługą ładunków na obszarze wewnętrznego portu gdańskiego. Port Gdański Eksploatacja zatrudnia prawie 600 osób i prowadzi obsługę wszystkich ładunków występujących w obrocie portowym w polskich portach. Spółka powstała w 1991 roku w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstwa państwowego Morski Port Handlowy Gdańsk. Spółka jest głównym operatorem przeładunkowym na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego, umiejscowionego wzdłuż odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego i wyłącznym przeładowcą na Gdańskim Terminalu Kontenerowym i Wolnym Obszarze Celnym.

Operacje przeładunkowe wykonuje na 8 nabrzeżach: WOC I, WOC II, Oliwskie, Wiślane, Szczecińskie, Węglowe, Rudowe i Administracyjne. W wyniku uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników o przekształceniu spółki, w dniu 15 września 2010 roku spółka Port Gdański Eksploatacja została zarejestrowana jako spółka akcyjna.

Robert Kiewlicz

Trójmiasto.pl

Inspektor Nadzoru Robót Hydrotechnicznych

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Oferty Pracy

Czytaj więcej: Inspektor Nadzoru Robót HydrotechnicznychZarząd Morskiego Portu Gdańsk SA poszukuje pracownika na stanowisko:
Inspektor Nadzoru Robót Hydrotechnicznych

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe w specjalności budowle morskie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,
praktyka zawodowa min. 3 lata,
praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet OFFICE, Autocad).
Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.

Podstawowe zadania: przygotowywanie tematów remontowych i inwestycyjnych do realizacji, nadzór nad realizacją tych prac oraz działania związane z utrzymaniem infrastruktury.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny, kserokopie: dyplomu ukończenia uczelni i posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych) z załączonym oświadczeniem o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)"

w terminie do dnia 20.07.2012 r. na adres:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Dział Zasobów Personalnych
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Robót Hydrotechnicznych

 

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe w specjalności budowle morskie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,

praktyka zawodowa min. 3 lata,

praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet OFFICE, Autocad).

Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.

 

Podstawowe zadania: przygotowywanie tematów remontowych i inwestycyjnych do realizacji, nadzór nad realizacją tych prac oraz działania związane z utrzymaniem infrastruktury.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny, kserokopie: dyplomu ukończenia uczelni i posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych) z załączonym oświadczeniem o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)"

 

w terminie do dnia 20.07.2012 r. na adres:

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Dział Zasobów Personalnych

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje o łącznej wartości 700 mln zł.

Morza i Oceany: - Jakimi wynikami przeładunkowymi zamknie się półrocze dla Portu Szczecin?

Czytaj więcej: Inwestycje o łącznej wartości 700 mln zł.Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A - Pierwsze półrocze 2012 w portach w Szczecinie i Świnoujściu zamknęło się wynikiem niemal identycznym, porównując do tego samego okresu roku ubiegłego. W ciągu sześciu miesięcy tego roku przeładowano w obu portach ponad 10 mln ton (10 060,9 tys. ton). Jest to wynik zgodny z naszymi prognozami na I półrocze, a nawet lekko je przekraczający.

Jednakże w perspektywie całego roku prognozujemy, że w stosunku do poprzedniego roku przeładunki spadną o 3 do 4 %. Wpływ na to będą miały odnotowane już spadki przeładunków na naszych nabrzeżach w grupach węgiel i zboże. Sytuacja ta dotyczy ogólnej tendencji w polskich portach i została ujęta w naszych prognozach na ten okres. Biorąc pod uwagę poszczególne grupy towarowe, po sześciu miesiącach zauważyć można mniejsze przeładunki węgla, które wyniosły 1 mln 850 tys. ton (stanowiło to 74% przeładunku ubiegłorocznego pierwszego półrocza) oraz zboża, którego obroty w pierwszym półroczu wyniosły 490 tys. ton. Stanowiło to 97,6% wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo mniejszych przeładunków w tych dwóch grupach towarowych, w obu portach udało się utrzymać ubiegłoroczny wynik dzięki znacznym wzrostom przeładunku rudy, obsługiwanej w porcie w Świnoujściu, a także towarów z grupy inne masowe (udział w tej grupie miały przede wszystkim: biomasa i kruszywa wykorzystywane przy budowie terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, a ponadto nawozy i chemikalia). W pierwszym półroczu przeładowano 300 tys. ton rudy (wzrost przeładunku rudy w stosunku do ubiegłorocznego okresu sześciu miesięcy wyniósł 39,5%) oraz 2 mln 110 tys. ton innych masowych (wzrost obrotów tej grupy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniósł 48,1%). W 2012 roku w dalszym ciągu notowany jest wzrost obrotów drobnicy promowej, jednak tym razem charakteryzował się on mniejszą dynamiką niż dotychczas i wyniósł niecałe 3%, dając wynik 3 mln 231 tys. ton. Podobnie przeładunki kontenerów w pierwszych 6 miesiącach tego roku były na zbliżonym poziomie, co w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 26 900 TEU. Łącznie przeładunki drobnicy w ciągu 6 miesięcy tego roku wyniosły 4 mln 600 tys. ton, co stanowiło 97,4% obrotów tej grupy towarowej w okresie 6 miesięcy roku 2011. Przeładunki ropy i przetworów w pierwszym półroczu 2012r. utrzymały się na stałym wysokim poziomie i wyniosły 700 tys. ton (wzrost o niecałe 3% w stosunku do półrocza 2011r.). Zakładamy że plan przeładunków założony na koniec 2012 roku zostanie nieznacznie przekroczony. Prognoza przeładunków na ten rok wynosi 20 mln 360 tys. ton.

Morza i Oceany: - Czy inwestycje przebiegają bez zakłóceń. Które są na ukończeniu i jakie rozpoczną się w tym roku?

Jarosław Siergiej: - W najbliższych latach planujemy inwestycje o łącznej wartości prawie 700 mln zł. Znaczna część środków pochodzić będzie z UE. Na obecnym etapie, zadania inwestycyjne realizowane są bez zakłóceń mających wpływ na ich przebieg czy terminowość. W tym roku kontynuowana jest współfinansowana ze środków unijnych rozpoczęta w roku ubiegłym kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej w obu portach. Do 2013 roku zmodernizowanych zostanie prawie 36 kilometrów torów i ponad 8 kilometrów dróg. Na ostatnim etapie realizacji jest także budowa nabrzeża w tworzonym porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Do końca tego roku planuje się zakończenie tych prac, za które odpowiada ZMPSiŚ SA. Inwestycja ta jest jednym z czterech projektów składowych największego realizowanego obecnie przedsięwzięcia energetycznego w historii Polski – Programu budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Projekt realizowany przez ZMPSiŚ SA uzyskał wsparcie finansowe ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej w wysokości 25 mln EUR. Zakres inwestycji, realizowanej przez ZMPSiŚ SA obejmuje budowę stanowiska statkowego z systemem bezpiecznego cumowania jednostki LNG, budowę estakady dla infrastruktury przesyłu gazu z części morskiej do części lądowej terminala, budowę platformy technologicznej oraz niezbędne roboty czerpalne pogłębienia akwenu przy nabrzeżu. Przy wybudowanym stanowisku statkowym obsługiwane będą jednostki o maksymalnej długości 315 m, szerokości 50 m, dopuszczalnym zanurzeniu 12,5 m oraz pojemności od 120 do 216 tys. m³. Pierwszy statek spodziewany jest w terminalu LNG w połowie 2014 roku. Obecnie kontynuowana jest także rozbudowa infrastruktury portowej na nabrzeżu Górnośląskim w szczecińskim porcie, a także przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie bazy przy ul. Hryniewieckiego. Trwają także prace związane z budową terminalu kontenerowego w Szczecinie. Chodzi o inwestycję realizowaną wspólnie z operatorem terminalu, spółką DB Port Szczecin i mającą na celu dostosowanie przygotowanej infrastruktury do potrzeb funkcjonowania otwartego niedawno terminalu kontenerowego na nb. Fińskim. Inwestycja ta dofinansowana jest z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ten rok to także rozpoczęcie czterech nowych inwestycji. Jedną z nich są roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury portowej w północnej części półwyspu EWA. Projektowana rozbudowa, dofinansowana z funduszy unijnych, polegać będzie na budowie nowego nabrzeża Niemieckiego oraz modernizacji istniejącego nabrzeża Zbożowego (m. in. wydłużenie nabrzeża w kierunku północnym), co w efekcie pozwoli na zwiększenie wydajności przeładunkowej przy elewatorze oraz stworzy komfortowe warunki postoju statków. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy nasze porty stają się ważnymi centrami przeładunkowymi towarów rolno-spożywczych na Bałtyku. Kolejna rozpoczynana w tym roku inwestycja to rozbudowa infrastruktury w południowej części portu w Świnoujściu. Inwestycja ta jest związana z potrzebą dostosowania stanowisk statkowych  do obsługi coraz większych promów i również będzie realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. W 2012 planuje się także rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją czterech sztuk odbojnic na stanowisku promowym nr 3 w terminalu promowym w Świnoujściu oraz prac związanych z modernizacją odbojnic na nabrzeżu Katowickim w Szczecinie.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski

"Znosimy kolejne bariery i utrudnienia"

Czytaj więcej: W szczecińskim porcie odbyło się kolejne z cyklu zainicjowanych w 2010 roku spotkań z firmami obrotu portowego. Poświęcone zostało ono koncepcji elektronicznej ewidencji magazynów czasowego składowania, składów celnych i WOC, a zorganizowane zostało przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Izbę Celną w Szczecinie.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 przedstawicieli w głównej mierze przeładowców, spedytorów, agentów działających w granicach portu w Szczecinie. Organizatorzy wspólnie postawili sobie za cel zainicjowanie działań zmierzających do unowocześnienia formy prowadzonych ewidencji poprzez dostosowanie formuły do standardów przewidzianych w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE, w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu, bowiem stanowią one barierę i utrudnienie dla przedsiębiorców.

Spotkanie ma się przyczynić do wdrożenia elektronicznej formy obiegu dokumentów dotyczących wprowadzenia i wyprowadzania towarów z portu w Szczecinie oraz elektronicznych ewidencji składowania towarów w magazynach czasowego składowania, składach celnych i w WOC przez przedsiębiorców operujących na terenie portu w Szczecinie Wprowadzenie elektronicznej formy  prowadzenia ewidencji  przez wszystkich zainteresowanych wpłynie z pewnością na zmniejszenie kosztów obsługi towarów,  usprawni i przyspieszy operacje logistyczne jak i  pozwoli wesprzeć konkurencyjność obsługi towarowej w porcie w Szczecinie  co jest zgodne z dokumentem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów pt. Komunikat  i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier

Czytaj więcej: W koncepcję przedstawioną na spotkaniu wpisuje się ze swoimi działaniami Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., który wdraża program „Brama”, ewidencjonujący wszystkie wjazdy i wyjazdy pojazdów poprzez bramy (Gate) portu w Szczecinie. Odpowiednie skorelowanie nowej informatycznej ewidencji magazynu czasowego składowania z tym programem, pozwoli w sposób zdalny – elektroniczny sterować zezwoleniami na wjazd i wyjazd ładunków składowanych w magazynach czasowego składowania i składach celnych oraz zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów i nadzór nad tym ruchem przez zainteresowane osoby, w tym organy celne. Ponadto zapewni właściwą ochronę portu i towarów oraz udrożni bramy (Gate) portu.

MiO