TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Nowa jednostka dla słupskiego UM

Czytaj więcej: Nowa jednostka dla słupskiego UMKilka dni temu w porcie Ustka nastąpiło przekazanie dla Urzędu Morskiego w Słupsku łodzi hybrydowej do wykonywania pomiarów sondażowych, model S-10500/K, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem do prac hydrograficznych. Zamówienie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach inwestycji „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” . Łączny koszt zakupu to kwota 2.245.980,00 zł. „HYDROGRAF-1” ma długość 10,5m , szerokość 3,5m i wyposażony jest w 2 silniki typu YANMARR, o mocy 220 KM każdy. Łódź będzie służyła do brzegowych pomiarów batymetrycznych i wyposażona została nowoczesny osprzęt jak m.in. echosonda jednowiązkowa, echosonda wielowiązkowa z czujnikiem, sonar holowany oraz miernik prędkości dźwięku w wodzie. Sprzęt przeznaczony jest do monitoringu  parametrów realizowanej inwestycji. Po końcowym odbiorze portem bazowania łodzi będzie Darłowo.

Chińska środa w DCT

Czytaj więcej: Chińska środa w DCTJuż do tradycji należy, że w każdą środę tygodnia do gdańskiego DCT wpływają największe kontenerowce świata. I tak będzie dzisiaj. Chiński kolos spodziewany jest około godziny 17.00.  

- Co do ilości przywiezionych kontenerów  – ciężko podać konkretną liczbę, bo ta zmienia się na bieżąco, ale na tych największych mamy około 5000/ 5500 ruchów (ruch obejmuje kontener bez względu na jego wielkość oraz rozumiany jest jako załadunek lub wyładunek) – powiedziała nam Jadwiga Grabowska z DCT.

Studenci wybudują „suchy port”

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”PCC Intermodal. Obecnie Spółka świadczy pełen zakres usług logistycznych w oparciu o lądowe terminale przeładunkowe, zlokalizowane: w Polsce Centralnej (Terminal PCC Kutno), na Górnym Śląsku (Terminal PCC Gliwice), na Dolnym Śląsku (Terminal PCC Brzeg Dolny), na granicy PL/DE (KV Terminal Frankfurt/Oder), w Rejonie Zagłębia Ruhry (Terminal Herne) oraz w stolicy Rosji – Moskwie (Terminal Wostoktrans), oferując regularne połączenia pomiędzy tymi terminalami, a portami morskimi w: Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie/Antwerpii. Obecnie PCC Intermodal S.A. uruchamia ponad 50 pociągów kontenerowych tygodniowo. Terminale PCC zlokalizowane są w strategicznych dla rozwoju gospodarczego regionach, na skrzyżowaniu dróg krajowych i głównych linii kolejowych, dzięki czemu stanowią silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Transport intermodalny Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”Intermodal Container Yard (suchy port) to potężne zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe, które umożliwi sprawną i efektywną obsługę ładunków oraz optymalizację łańcucha dostaw zarówno od strony morza w głąb lądu (i odwrotnie) jak i w relacjach wewnątrz europejskich z zachodu na wschód i z północy na południe. Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Pomorza, umożliwi skuteczne konkurowanie portów Gdańska i Gdyni z portami międzynarodowymi. Projekt ma odciążyć obwodnicę Trójmiasta od ruchu ciężkich samochodów z kontenerami i przenieść ruch ładunków podróżujących dziś po drogach Gdańska, Gdyni i Sopotu na tory. Korzyści dla regionu: powstawanie nowoczesnej infrastruktury, odciążenie obwodnicy Trójmiasta od ruchu ciężkich samochodów,  poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa na drogach Trójmiasta, wsparcie rozwoju portów morskich Trójmiasta, promocja na skalę ogólnopolską: region przyjazny inwestycjom, region wspierający rozwój młodych ludzi, region w którym aktywnie tworzy się miejsca pracy… ICY – logistyczna brama Pomorza Intermodal Container Yard Inwestycja 2015-2020! ICY Tczew - podstawowe parametry operacyjne: teren do zagospodarowania pod działalność, logistyczno-dystrybucyjną: 63 ha, powierzchnia operacyjna: ponad 20 ha, zdolności przeładunkowe: ponad 1 mln TEU, powierzchnia składowa: ponad 20.000 TEU, 8 x 600 m tory kolejowe; 3 suwnice kolejowe + reachstackery, warsztaty do napraw i renowacji kontenerów, przyłącza prądu; powierzchnie magazynowe i produkcyjne, usługi agencyjne, celne, fito-sanitarne, spedycyjne Transport intermodalny Idea projektu „Studenci budują suchy port na Pomorzu” PCC Intermodal S.A. - lider transportu intermodalnego w Polsce, inwestor budujący sieć nowoczesnych terminali przeładunkowych zaprasza studentów trójmiejskich uczelni do realizacji swojej kluczowej inwestycji infrastrukturalnej na terenie województwa Pomorskiego - Intermodal Czytaj więcej: Studenci wybudują „suchy port”Container Yard Tczew (ICYT). Spółka rozpoczyna kilkuletni program praktyk, konkursów i staży zawodowych dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej, umożliwiając im zetknięcie się z rzeczywistością gospodarczą jeszcze w czasie studiów. Młodzi ludzie uczestniczący w fazie projektowej oraz biorący czynny udział we wszystkich fazach realizacji inwestycji ICYT mogą wykazać się wszelkimi umiejętnościami niezbędnymi do analizy i prowadzenia biznesu. To jaka inwestycja powstanie zależy od inwencji, pomysłowości, wiedzy i zaangażowania młodych ludzi. Współtworzą oni inwestycję, która docelowo może stać się miejscem pracy dla nich lub ich rówieśników. Studenci, pod czujnym okiem grona pedagogicznego, doktorów i profesorów UG, PG i AM, a także przy wsparciu PCC Intermodal S.A. tworzą grupy robocze, specjalizujące się w różnych dziedzinach. Zespół kilkudziesięciu osób, wybranych do realizacji projektu, przygotowuje projekt inwestycji, analizy rynkowe, przeprowadza badania, operaty wodne i środowiskowe oraz wykonuje szereg zadań przygotowawczych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji od A do Z. W ten sposób ICYT będzie pierwszą, tego typu inwestycją, w naszej części Europy, w której przez cały proces realizacji od koncepcji po gotowy projekt partycypowali studenci. Synergia pracy, dynamika działania, pomysłowość i zaangażowanie, a przy tym ścisła współpraca środowiska naukowego z biznesem, to początek sukcesu projektu infrastrukturalnego, którym wszyscy będziemy mogli się szczycić. Korzyści dla studentów: - zdobycie bezcennej praktyki zawodowej i doświadczenia w wielu aspektach operacyjnych - możliwość weryfikacji wiedzy zdobywanej na uczelni z rzeczywistością biznesowo-gospodarczą - praktyki zawodowe, staże i konkursy z nagrodami finansowymi - możliwość realizacji ciekawych prac magisterskich i doktorskich na przykładzie realizowanej inwestycji - nowe miejsca pracy na terenie inwestycji – możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów Korzyści dla uczelni: Promocja trójmiejskich szkół wyższych jako te które: - zabiegają o wszechstronną edukacje i rozwój swoich studentów - doskonale przygotowują studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej - zapewniają i organizują praktyki, płatne staże - wspierają rozwój zainteresowań i pomagają znaleźć ciekawe obszary do głębszej analizy (pod doktorat, habilitację) - są otwarte na bliską i bezpośrednią współpracę ze środowiskiem biznesu, uczą nie tylko teorii - aktywnie wspierają rozwój regionu - mają swój wkład w tworzenie nowych miejsc pracy dla studentów Ponadto Uczelnie w trakcie zaangażowania w projekt zdobywają cenne materiały, przykłady i opracowania przydatne do prowadzenia wykładów i ćwiczeń dla kolejnych roczników studentów.

„STUDENCI BUDUJĄ SUCHY PORT NA POMORZU” Projekt pod honorowym patronatem: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struk Prezydentów Gdańska – Pawła Adamowicza Gdyni – Wojciecha Szczurka Tczewa – Mirosława Pobłockiego Transport intermodalny PCC Intermodal S.A. – lider wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego w Polsce, spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2009. Firma powstała w 2004 roku, obecnie zatrudnia ponad 180 osób. Główny obszar działalności PCC Intermodal S.A. obejmuje organizację transportu kontenerów na bazie regularnych połączeń kolejowych (na długich dystansach), skorelowanych z odwozami samochodowymi bezpośrednio do drzwi klienta (do 150-200 kilometrów od terminali lądowych). Potwierdzeniem jakości łańcucha dostaw zapewnianego przez PCC Intermodal jest uzyskanie w marcu 2012 Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. Spółka zapewnia codzienne regularne połaczenia kolejowe pomiędzy polskimi i zagranicznymi portami morskimi: Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpia, a lądowymi terminalami przeładunkowymi: Kutno, Gliwice, Brzeg Dolny, Frankfurt nad Odrą, Herne. W grudniu 2011 roku PCC Intermodal uruchomiła dodatkowy pociąg: PCC Moscow Express. W 2005 roku spółka rozpoczynała działalność uruchamiając jeden pociąg tygodniowo, obecnie spółka organizuje ponad 60 pociągów tygodniowo. 141 199 TEU przewiozła PCC Intermodal S.A. w 2011 roku. To ponad 23% więcej, niż rok wcześniej. Spółka zakończyła rok 2011 przychodem netto ze sprzedaż na poziomie 165 152 tys. PLN (39% wyższy niż w roku 2010) i osiągając zysk netto na poziomie 4 171 tys. PLN. Zysk ze sprzedaż za 2011 wyniósł 3 389 tys. PLN (w 2010 odnotowano stratę); osiągając rentowności na sprzedaży w wysokości 2,1%. Rok 2011 był dla PCC Intermodal S.A. rokiem bardzo dynamicznego rozwoju: w sierpniu PCC Intermodal rozpoczęła działalność terminalową na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach; we wrześniu spółka uruchomiła hub dla rejonu centralnej Polski, nowoczesny terminal kontenerowy w Kutnie; w listopadzie spółka przeprowadziła emisję 10 mln akcji w ramach transakcji ‘reverse SPO’; w grudniu wyruszył pierwszy pociąg PCC Moscow Express. PCC Intermodal S.A. konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, inwestując w infrastrukturę punktową (terminale) oraz rozwijając nowe kierunki serwisów intermodalnych. W 2012 roku planowane jest uruchomienie połączenia na południe Europy, w korytarzu transportowym Baltic-Adrtiatic. W latach 2012-2013 spółka planuje rozbudowę Terminalu w Kutnie oraz inwestycje modernizacji terminali na Górnym i Dolnym Śląsku. Zwieńczeniem procesu inwestycyjnego spółki będzie budowa suchego portu w Zajączkowie Tczewskim – Intermodal Container Yard.

Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEO

Czytaj więcej: Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEODCT Gdańsk, jako pierwszy operator terminalowy w Polsce, otrzymał certyfikat AEO (Authorized Economic Operator). AEO to międzynarodowy certyfikat ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską dla zabezpieczenia płynnego przepływu towarów. Certyfikat akceptowany jest przez służby celne na całym świecie. Firmy i instytucje zaangażowane w międzynarodową wymianę dóbr, m.in. importerzy, eksporterzy, przewoźnicy, porty, lotniska, operatorzy terminalowi, którzy zostali uhonorowani certyfikatem AEO, jako niezawodni partnerzy, czerpią korzyści z uproszczonych procedur celnych. Terminal DCT Gdańsk rozpoczął starania o przyznanie certyfikatu pod koniec 2010 r. Rozległe przygotowania objęły wszystklie działy w firmie i były nakierowane na sprostanie wymaganiom stawianym przez Urząd Celny i inne instytucje, takie jak Ministerstwo Finansów. Ich zwieńczeniem był dogłębny audyt zewnętrzny. - Jesteśmy przekonani, że nasi klienci docenią otrzymanie przez DCT Gdańsk certyfikatu AEO – mówi Jean-Jacque Moyson, Starszy Dyrektor Handlowy w DCT.

 

 

 

Czytaj więcej: Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEO– Dzieki niemu będą mogli korzystać z uproszczonych procedur celnych oraz wielu usprawnień związanych z bezpieczeństwem. Oficjalna ceremonia wręczenia Certyfikatu odbyła się w poniedziałek, 26 marca 2012 r., w siedzibie Izby Celnej w Gdyni.

Mv Johannes Brahms rozpoczyna sezon 2012

  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Mv Johannes Brahms rozpoczyna sezon 2012Wczoraj około godziny 18.30 przypłynął do Szczecina śródlądowy statek pasażerski Mv Johannes Brahms. Statek cumuje przy nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego do dzisiaj 27 marca, do godziny 11.30.

Na pokładzie jednostki przypłynęło 68 pasażerów oraz 23 członków załogi. Jest to pierwsze zawinięcie statku wycieczkowego do Szczecina w sezonie 2012. Łącznie spodziewanych jest blisko 90 zawinięć realizowanych przez 9 jednostek. Sezon zakończy wizyta Mv Johanessa Brahmsa w dniu 10 października. Szczecin jest jednym z portów odwiedzanych przez statek w trakcie jego siedmiodniowego rejsu z Berlina do Stralsundu. Statek został zbudowany w 1998 roku i pływa pod banderą niemiecką. Maksymalnie może zabrać 84 pasażerów w 42 kabinach. Każda kabina wyposażona jest w dwa łóżka, pełen węzeł sanitarny, telefon, telewizor, barek, sejf oraz klimatyzację. Jednostka ma długość 82 metry, szerokość 9,5 metra oraz zanurzenie około 1,30 metra. wymiary te umożliwiają skorzystanie z podnośni statków w niemieckim Niederfinow i przepłynięcie z kanału Odra-Havela dalej w kierunku rzeki Odra. Jednostka typu Mv Johaness Brahms jest obecnie największą jaka może skorzystać z podnośni, ale już od 2014 roku powinna być dostępna nowa podnośnia, która będzie mogła obsługiwać jeszcze większe jednostki. Porty ujścia Odry, jak np. Szczecin, to jedyne porty morskie w Polsce, które dzięki połączeniu z drogami śródlądowymi Niemiec umożliwiają transport ładunków oraz przewóz pasażerów do/z Zachodniej Europy. W trakcie zawinięć sródlądowych statków pasażerskich do Szczecina spodziewamy się wizyty ponad 8000 osób. Będą to obywatele głównie z Niemiec, Szwajcarii, Francji, Wielkie Brytanii.

Czytaj więcej: Mv Johannes Brahms rozpoczyna sezon 2012Do naszego miasta przypłyną również pełnomorskie wycieczkowce. Spodziewamy się pięciu zawinięć do Szczecina oraz jednego zawinięcia do Świnoujścia. W sumie wycieczkowcami pełnomorskimi przypłynie ponad 5000 osób. Turystyka cruisowa, bo tak nazywa się korzystanie z oferty statków pasażerskich pełnomorskich oraz śródlądowych, jest bardzo popularna i rozwija się dynamicznie. Dość stwierdzić, że takie porty/miasta jak Hamburg, Copenhaga, Stockholm czy Sankt Petersburg inwestują olbrzymie pieniądze w rozwój portów dzięki czemu szczycą się coraz większą ilością zawinięć statków i ilością przypływających turystów, dzięki którym rozwijają się zarabiając olbrzymie pieniądze. Stąd tak ważne dla Szczecina jest powstanie reprezentacyjnego nabrzeża dla obsługi statków pasażerskich, ale również żaglowców czy okrętów oraz jak najszybsza realizacja programu "12,5m dla Szczecina", aby mogły przypływać coraz większe jednostki. W załączeniu przesyłamy i proponujemy do wykorzystania dwa zdjęcia statku z naszej kolekcji. Jedno to zdjęcie statku cumującego przy nabrzeżu przy Wałach Chrobrego, a drugie to zdjęcie zrobione z pokładu Johanessa Brahmsa pokazujące piękny wschód słońca na Zalewie Szczecińskim.

Grzegorz Włoch POLSTEAM SHIPPING AGENCY Sp. z o.o.


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34