TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Arkadiusz Świech z Finomaru: - Przeszkodą – zaniedbania prawne…

Morza i Oceany: - Jak upłynął 2011 rok dla firmy stoczniowej?

Czytaj więcej: Arkadiusz Świech z Finomaru: - Przeszkodą – zaniedbania prawne…Arkadiusz Świech, z-ca dyrektora ds. handlowych w stoczniowej firmie Finomar: - Rok 2011 upłynął pozytywnie dla grupy Finomaru pod względem realizacji kontraktów. Jest zysk, są obroty (wystarczające), rok 2012 zapowiada się pozytywnie, choć istnieje bardzo wiele zagrożeń, głównie ze strony przepisów prawnych, generowanych przez "Władzę".

Morza i Oceany: - A jaki zapowiada się 2012 rok?

Arkadiusz Świech: - Oddech i perspektywy zależą od pomysłów "Władzy", tak centralnej, jaki regionalnej. Póki co (a tematów jest bardzo wiele) przepisy te stawiają nas i Szczecin w końcówce konkurencyjności.

3. Czy Finomar planuje jakieś inwestycje?

Arkadiusz Świech: - Finomar planuje inwestycje, choć na przeszkodzie znów stoją zaniedbania prawne - posłów; wciąż przemysł stoczniowy jest dyskryminowany w zakresie dotacji i pomimo upadku państwowych stoczni, władz regionalnych; - wieczyste 3% zamiast 0,3 %, posłów; - w zakresie prawa polityki transgranicznej (bardzo ważne), - władz regionalnych: sztuczki z wprowadzaniem funkcji mieszkaniowych na tereny stoczniowe, brak podejmowania współdziałania klastrowego z firmami stoczniowymi.

Dziękujemy

Rozmawiał: B. T.

19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…

  • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: 19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…W siedzibie CUPT została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I.DB Port Szczecin Sp. z o.o. otrzymał ponad 19,5 mln zł dotacji ze środków Funduszu Spójności na budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego.Projektowany terminal zlokalizowany będzie w południowo-zachodniej części Ostrowa Grabowskiego oraz w środkowej części Łasztowni. Będzie on zdolny do obsługi 120 000 TEU rocznie.

Planowane rozwiązania przestrzenne oraz wyposażenie, jakie zostanie zlokalizowane na terenie terminalu, umożliwiać będą: przeładunek kontenerów dostarczanych do lub z terenu kraju w obrocie tranzyt (samochody, kolej) oraz import i eksport drogą morską, przeładunek kontenerów na nabrzeżu w technologii Lo-Lo, spedycję środkami transportu lądowego (samochody, kolej), wjazd i wyjazd masy towarowej oraz przemieszczanie jej pomiędzy nabrzeżem a terminalem kolejowym i zlokalizowanymi przy nim   placami.

W ramach I Fazy I Etapu wykonane zostaną następujące elementy: place składowe w rejonie Nabrzeża Fińskiego - w pierwszej fazie pierwszego etapu budowy terminalu zostaną wykonane dwa place - sektor 1A i 2A, budowa drogi wewnętrznej łączącej zewnętrzny układ komunikacyjny (ul. Logistyczna) z terminalem, zakończonej placem parkingowo-manewrowym.

Ponadto, terminal będzie wyposażony w sprzęt do przeładunku kontenerów (suwnice nabrzeżowe, suwnice placowe, ciągniki siodłowe, układarkę kontenerów pustych). Podłączenie projektowanego terminalu do lokalnej infrastruktury wymagać będzie wykonania przyłączy elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

Silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw PCC Intermodal S.A. postawiła kolejny ważny krok naprzód. Spółka uzyskała Certyfikat Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. PCC Intermodal S.A. od kilku lat udowadnia klientom, że intermodal to silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Przyznanie spółce, przez Izbę Celną w Gdyni, certyfikatu AEOS jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa oferowanych przez firmę usług.Spółka w ramach certyfikacji spełniła szereg rygorystycznych wymagań proceduralnych takich jak: poprawa organizacji wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, zabezpieczenie dostępu do systemów operacyjnych, fizyczną ochronę biur i terminali, udowodniła rzeczywiste dążenie do optymalizacjipodejmowanych procesów logistycznych. PCC Intermodal S.A. rozwija sieć międzynarodowych połączeń intermodalnych z zachodu na wschód i w korytarzu północ-południe, łącząc najważniejsze porty morskie Europy z najlepiej rozwiniętymi gospodarczo regionami (Zagłębie Ruhry,okolice Berlina, Polska Centralna, Dolny i Górny Śląsk, Moskwa). Certyfikat AEOS to waŜny atut w kontaktach z organami celnymi, jak i partnerami biznesowymi.Uznawany jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory w Polsce tylko 12 przedsiębiorców uzyskało certyfikat AEOS, w tym PCC Intermodal S.A

Silniki dla statków ze Stargardu Szczecińskiego

  • Kategoria: Szczecin

Czytaj więcej: Silniki dla statków ze Stargardu SzczecińskiegoNiemiecka firma Tognum, pośrednio kontrolowany przez Daimlera i Rolls-Royce'a, zbuduje fabrykę silników pod Stargardem Szczecińskim, dokładnie na terenach objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Oficjalny komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek na specjalnej konferencji prasowej, organizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z udziałem Waldemara Pawlaka, wicepremiera RP i przedstawicieli niemieckiego koncernu.

Tognum specjalizuje się w produkowaniu wielkich przemysłowych silników diesla głównie na potrzeby statków, straży przybrzeżnej i do czołgów. Produkcja obejmuje również silniki do generatorów prądotwórczych używanych na platformach wiertniczych.

Stargard Szczeciński wygrał rywalizację z dwiema innymi miejscowościami: Zieloną Górą i Schwedt (Niemcy). Niemiecka firma zatrudni docelowo 500 osób.

Koniec przełowienia możliwy już w 2015 roku!

Czytaj więcej: Koniec przełowienia możliwy już w 2015 roku!Koalicja OCEAN2012 wraz z Zespołem Parlamentarnym ds. Gospodarki Morskiej organizuje seminarium naukowe prezentujące rolę zachowania równowagi ekologicznej ekosystemów morskich w odbudowie europejskiego sektora rybołówstwa. Rok 2012 jest rokiem ostatnich prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Jest to tym samym ostatni moment, kiedy obywatele i decydenci mogą wpłynąć na finalny kształt reformy, od której zależy stan morskich ekosystemów, sektora rybołówstwa i w konsekwencji stan gospodarki wszystkich państw Unii.

Data i miejsce wydarzenia: 13 marca, godz. 11.00 – 14.00,

Sala Konferencyjna Nowego Domu Poselskiego, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa.

Seminarium pt."Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa" jest jednym z serii wydarzeń organizowanych w tym roku przez OCEAN2012 w wybranych krajach Europy. Celem tegorocznej kampanii koalicji jest pokazanie konsekwencji nadmiernej eksploatacji zasobów morskich oraz wskazanie korzyści ekonomicznych jakie mogą płynąć dla gospodarki z wprowadzenia zrównoważonego podejścia do zarządzania sektorem rybołówstwa. W polskiej odsłonie wydarzenia udział wezmą znani specjaliści z dziedziny oceanografii dr Rainer Froese z Helmholth Centre for Ocean Research (GEOMAR) oraz prof. Krzysztof Skóra z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa „Ryby mają głos” Klubu Gaja przybliżająca problematykę przełowienia w skali Polski i świata poprzez prezentację fotografii autorstwa belgijskiego artysty Dosa Winkela.

"To w tej chwili - podczas toczącego się procesu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa - ważą się losy przyszłego stanu zasobów ryb w wodach UE. Od decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE zależy, czy uda się rozwiązać dręczący sektor problem przełowienia. Przywrócenie i utrzymanie populacji poławianych gatunków powyżej poziomu zdolnego wyprodukować maksymalny zrównoważony odłów (MSY) tam gdzie jest to biologicznie możliwe, najpóźniej do roku 2015, to cel który zapewni zdrowe zasoby ryb dla tego i przyszłych pokoleń"– mówi Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, krajowy koordynator koalicji OCEAN2012.

Zdrowe, zasobne w ryby morza - niezbędny warunek dobrej kondycji sektora rybołówstwa – od dziesięcioleci są eksploatowane w sposób zbyt intensywny, co nie pozostaje bez konsekwencji zarówno dla ekosystemów jak i gospodarki.

· Od roku 1993 połowy jednostek Unii Europejskiej spadają średnio o 2 procent rocznie, prowadząc do

stopniowego obniżania przychodów (25% od początku lat 90)*.

· W ostatnich latach znacznie obniżyła się liczebność wielu popularnych w Europie gatunków ryb (jak dorsz czy żabnica), ale nadal są one eksploatowane w sposób niezrównoważony.

· Badania pokazują, że nieprawidłowe zarządzanie zasobami rybnymi prowadzi do wzrostu poziomu bezrobocia i obniżenia dochodów pochodzących z tego sektora gospodarki. W raporcie “Jobs lost at Sea” specjaliści New Economics Foundation oszacowali potencjalne korzyści płynące z odbudowy 43

europejskich stad (na ponad 150 istniejących). Wyniki badania wykazały, że przywrócenie jedynie 43 stad do poziomu odpowiadającemu MSY (Maksymalny Zrównoważony Odłów) wygenerowałoby dodatkowe 3,53 milona ton wyładunku, który byłyby odpowiedzią na zapotrzebowanie na produkty z ryb dla nawet 160 milionów Europejczyków**. W samej tylko Polsce dodatkowe wyładunki, które mogłyby być wynikiem połowów na poziomie MSY, pozwoliłyby zapewnić dostęp do produktów z ryb dla prawie sześciu milionów obywateli (5,8mln) I zmniejszyłyby zapotrzebowanie na import ryb o 1/3***.


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34