TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

"Gryf": Może jeszcze dziś poznamy nowego Prezesa...

Czytaj więcej: Może jeszcze dziś poznamy nowego prezesa Portu Rybackiego "Gryf". Do konkursu naszefa Portu Rybackiego "Gryf" zgłosiło się aż 9 osób. Obecnie trwają przesłuchania kandydatow. Istnieje taka możliwość, że jeszcze dziś Rada Nadzorcza szczecińskiej firmy dokona wyboru nowego Prezesa Portu Rybackiego "Gryf".

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w efekcie podziału byłego Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "GRYF" w Szczecinie na trzy oddzielne przedsiębiorstwa. Po czterech latach zmian i restrukturyzacji, w 1996 roku osiągnęło zysk bilansowy. Lata 1997-1999 to znaczny wzrost salda bilansowego sięgający 15-18% rocznie, głównie dzięki intensyfikacji przeładunków i wykorzystaniu powierzchni chłodni składowej oraz powierzchni składowej placów i magazynów portowych. P.P.U. "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. zlokalizowany jest na terenach półwyspu "Łasztownia" w centrum miasta Szczecina. Funkcjonuje na 22 ha terenów portowych z nabrzeżami, placami składowymi oraz obiektami z zapleczem technicznym, magazynowo-składowym i biurowym. Teren przedsiębiorstwa to pokaźny poligon logistyczny z dogodnymi połączeniami: - kolejowym - własne bocznice kolejowe na terenie, wzdłuż nabrzeży i budynków magazynowych; - wodnym - 1500 mb. nabrzeży. W ramach majątku Spółka posiada również kompleks obiektów zabytkowych po byłych Zakładach mięsnych, wpisanych Decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 16.12.1999 r. pod Nr A-1358 do Rejestru Zabytków. Podstawowa działalność Spółki to usługi chłodnicze (chłodnia składowa na 10.000 Ton), usługi przeładunkowe, usługi składowe i magazynowe oraz wynajem powierzchni: składowych, magazynowych, warsztatowych, produkcyjnych i biurowych.

Na terenie "PORTU RYBACKIEGO GRYF" Sp. z o.o. mieści się ok. 60 firm współpracujących i kooperujących z przedsiębiorstwem. Są to głównie firmy handlowe, spedycyjne, przeładunkowe, obsługa techniczna statków oraz transportu kołowego. Świadczymy usługi dla kilkudziesięciu kontrahentów importujących rybę mrożoną z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii oraz eksportujących do Europy Wschodniej, a także Przedsiębiorstwom Połowów Dalekomorskich.

 

W gościnnych progach Zarządu Portu

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: W gościnnych progach Zarządu PortuPodstawowym statutowym obowiązkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. jest dbałość o stan i rozwój infrastruktury portowej - co od wielu lat udaje się z sukcesem realizować.  Nie jest to jednak jedyne „oczko w głowie” ZMPG-a S.A.

Dbałość o środowisko naturalne oraz obiekty zabytkowe  usytuowane w obszarze administrowanym przez spółkę równie  wyraziście wpisuje się w codzienną działalność spółki. Służby Zarządu Portu starają się również,  w miarę skromnych możliwości,  wychodzić naprzeciw oczekiwaniom  wychowawców i młodzieży szkół  średnich i wyższych, przyjmując  w progach Zarządu Portu  tych niezwykle ważnych gości. Odwiedziny te służą przybliżaniu młodzieży wiedzy o porcie – jego historii i  funkcjonowaniu, nowoczesnych technologiach przeładunku i osiągnięciach najmłodszego z polskich portów, obchodzącego w tym roku swój jubileusz – 90-lecia powstania. W czasie spotkań z kierownictwem Zarządu Portu, goście mają szansę uzyskać wiedzę teoretyczną , weryfikowaną następnie w czasie zwiedzania obszarów gdyńskiego portu niedostępnych na co dzień dla każdego.

Tegoroczna wiosna okazała się być okresem szczególnej gościnności Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Kwiecień zaobfitował wieloma spotkaniami o charakterze edukacyjnym: 18 kwietnia do Zarządu Portu przyjechali uczniowie technikum o profilu logistycznym z Sokołowa Podlaskiego, 19 kwietnia gdyński port odwiedzili członkowie Koła Naukowego "Logistikon" Wyższej Szkoły  Bankowej w Gdańsku, zaś dzisiaj port gości studentów kierunku logistyka, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Ponadto 19 kwietnia przedstawiciele  ZMPG-a S.A. uczestniczyli w jury IV edycji międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Sprawności Morskiej „90 lat Portu Gdynia”, służącego  propagowaniu tematyki morskiej wśród uczniów gdyńskich szkół.

PG

Gdańsk: Europejska Konferencja Nawigacyjna

  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Gdańsk: Europejska Konferencja NawigacyjnaPrawie 200 uczestników, z 36 krajów, z 4 kontynentów, weźmie udział w Europejskiej Konferencji Nawigacyjnej. To największa w Europie konferencja naukowo-techniczna, a w Polsce organizowana po raz pierwszy. Hasłem przewodnim spotkania będzie „Nawigacja dla ludzi”. Naukowcy spotkają się Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w dniach 25-27 kwietnia. Organizatorem jest Europejska Grupa Instytutów Nawigacyjnych (EUGIN). Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP i rozpocznie się o godz. 10:00. Rozwój technologii doprowadził do zmarginalizowania tradycyjnej nawigacji i astronawigacji na rzecz nawigacji elektronicznej, co stało się podstawą tworzenia nowych rozwiązań, które niejako „przeniosły” nawigację na ląd, a systemy satelitarne stały się niezbędnymi narzędziami pracy nie tylko marynarzy, pilotów czy wojskowych ale także przeciętnych obywateli, stąd też hasłem przewodnim konferencji jest „Nawigacja dla Ludzi”. Bez wątpienia wydarzenie to będzie wspaniałą okazją do wymiany poglądów europejskich środowisk naukowych i technicznych oraz prezentacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu nawigacji podczas sesji plenarnych i tematycznych, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Polski w Europie i na świecie. Obecnie działalność naukowa cywilnych i wojskowych środowisk nawigacyjnych, tak morskich jak i lotniczych, skupiona jest w Polskim Forum Nawigacyjnym (PNF).  Znaczenie PNF w Europie zostało potwierdzone poproszeniem zorganizowania tej jedynej w swoim rodzaju konferencji. Konferencji największej i najważniejszej dla europejskich środowisk nawigacyjnych. Europejska Konferencja Nawigacyjna organizowana jest od 1994 roku przez Europejską Grupę Instytutów Nawigacyjnych (EUGIN), każdego roku w innym państwie, jednak dotychczas nigdy w krajach „nowej Unii”. Po raz pierwszy Polskie Forum Nawigacyjne, jako narodowy członek EUGIN zostało poproszone o organizację tej największej europejskiej konferencji naukowo-technicznej właśnie w Polsce. W wystawie zorganizowanej przy konferencji weźmie udział 12 firm z Polski i Europy. Będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt nawigacyjny i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Stowarzyszenie Polskie Forum Nawigacyjne zrzesza osoby zajmujące się rozwojem nawigacji, jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej. Powstało w drugiej połowie lat osiemdziesiątych początkowo, jako Sekcja Nawigacji przy Komitecie Geodezji PAN, a od 2007 roku  funkcjonuje jako stowarzyszenie. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Forum należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych (International Association of Institutes of Navigation – IAIN) oraz Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych (European Group of Institutes of Navigation – EUGIN), w ramach którego, wraz z kilkoma innymi członkami EUGIN jest między innymi sponsorem pisma European Journal of Navigation oraz współorganizatorem corocznych konferencji europejskich w cyklu European Navigational Conference. Publikuje również własne czasopismo, naukowe  w języku angielskim (o zasięgu ogólnoświatowym) „Annual of Navigation”, które jest platformą wymiany poglądów naukowych.

Jarosław Siergiej, Prezes ZMPSiŚ S.A: Szanowni Państwo,

  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Jarosław Siergiej, Prezes ZMPSiŚ S.A: Szanowni Państwo, Rozwój portów  w Szczecinie i Świnoujściu wymaga działań, których celem będzie przystosowanie ich do oczekiwań i rosnących wymagań kontrahentów. Jednym z takich działań, istotnych także z punktu widzenia atrakcyjności gospodarczej regionu zachodniopomorskiego, jest pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m. Dbając o rozwój obu portów oraz mając na uwadze potrzebę podnoszenia ich pozycji konkurencyjnej, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujściu SA podjął się zadania zapoznania szerszego grona interesariuszy z argumentacją przemawiającą za koniecznością pogłębienia toru wodnego do Szczecina do głębokości 12,5m.

W tym celu, na przestrzeni lat 2010-2012, zlecone zostało grupie szczecińskich naukowców wykonanie analiz, które w sposób wielowymiarowy mogłyby przedstawić aspekty pogłębienia toru wodnego. W ten sposób powstały prace pt. „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5m” oraz „Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenie”.

 

Czytaj więcej: Jarosław Siergiej, Prezes ZMPSiŚ S.A: Szanowni Państwo,

Na ich podstawie dokonano streszczenia wyników badań, dzięki czemu powstał materiał pt. „Efektywność inwestycji  i efekty społeczno-ekonomiczne pogłębienia toru wodnego Szczecin- Świnoujście do 12,5m”. Prace te prezentują szereg efektów, które wystąpią zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej oddaniu do eksploatacji. Efekty te zostały zidentyfikowane zarówno dla portu w Szczecinie i regionu zachodniopomorskiego, jak i dla morsko-lądowego łańcucha transportowego obsługującego wymianę handlową dokonywaną z wykorzystaniem portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Czytaj więcej: Jarosław Siergiej, Prezes ZMPSiŚ S.A: Szanowni Państwo,

 

Niniejszym, mam przyjemność przedstawić efekt prac zespołu naukowców oraz ZMPSiŚ SA i złożyć na Państwa ręce materiał, który swoją wartością merytoryczną przyczyni się do zrozumienia konieczności pogłębienia toru wodnego do Szczecina, tak istotnej z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej portu w Szczecinie. Życząc owocnej lektury, Pozostaję z wyrazami szacunku.

Jarosław Siergiej Prezes Zarządu

 

 

ZAP: Paweł Szynkaruk ponownie prezesem

  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: ZAP: Paweł Szynkaruk ponownie prezesemW siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich. W trakcie obrad, Władzom Statutowym Stowarzyszenia udzielono absolutorium za rok 2011 oraz przedłużono mandat na kolejną, 2-letnią kadencję zarządowi ZAP -  w składzie: Paweł Szynkaruk Prezes Zarządu (PŻM), Jacek Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu (Euroafrica), Roman Woźniak, Wiceprezes Zarządu (PLO).

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele armatorów zwrócili uwagę na rosnące koszty w transporcie morskim. Dotyczy to zwłaszcza kosztów paliw okrętowych, co wiąże się  z planowanym na 2015 rok wejściem w życie nowych przepisów, odnośnie stosowania na Bałtyku i Morzu Północnym paliw o niskiej zawartości siarki. Paliwa takie są nawet o 80 proc. droższe od tradycyjnych. W trakcie obrad, dyskutowano także nad inicjatywami legislacyjnymi Rządu RP. Do 14 maja br. trwa przegląd ,,Wytycznych Wspólnotowych pomocy publicznej dla transportu morskiego”. Oczekuje się przedłużenia wytycznych na kolejnych 7 lat, a w związku z tym, wznowienia w Polsce prac nad pakietem pomocy publicznej dla transportu morskiego. Rozmawiano również o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego nad nowelizacją kodeksu morskiego z roku 2001, Reguł Rotterdamskich oraz zasad współpracy uczestników obrotu portowo-morskiego w polskich portach morskich.

Związek Armatorów Polskich założony został w Gdyni w 1929 r. natomiast pod obecną nazwą funkcjonuje od września 1993 r. Aktualnie, ZAP liczy 19 Członków - armatorów zarządzających flotą transportową, liczącą ponad 120 statków o tonażu ok. 3 mln DWT oraz kilkudziesięcioma jednostkami floty usługowej. ZAP jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego, reprezentując pracodawców morskich w Zespole Trójstronnym ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.

Sekretariat Związku Armatorów Polskich