TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

M/S Cracovia – nowy prom z Polski do Szwecji

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: M/S Cracovia – nowy prom z Polski do Szwecji

W związku z szybko rosnącą liczbą pasażerów oraz ilością transportowanych towarów na trasie Ystad – Świnoujście, firma Polferries wprowadziła do swojej floty nowy prom: M/S Cracovia. W tym tygodniu w Ystad miała miejsce prezentacja promu, podczas której gościom imprezy przedstawiono nową jednostkę i podkreślono jej znaczenie dla obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego pomiędzy Polską a Szwecją. 

W ubiegłym roku na trasie Ystad – Świnoujście odnotowano rekord natężenia ruchu towarowego i pasażerskiego, a z prognoz na rok bieżący wynika, że rekord ten zostanie ponownie pobity. Aby sprostać szybko rosnącym wymaganiom klientów, jeden z polskich przewoźników obsługujących to połączenie – Polferries – kupił nowy prom do obsługi tej trasy. Jednostka M/S Cracovia jest tym samym siódmym promem kursującym na co dzień pomiędzy Ystad i Świnoujściem. Nowy prom oficjalnie zaprezentowano podczas poniedziałkowej inauguracji, zorganizowanej w Ystad przez władze tamtejszego portu oraz Polferries. W imprezie uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz polskiej ambasady, którzy mieli okazję zwiedzić nowy prom. 

Prom M/S Cracovia powstał jako M/S Murillo w Hiszpanii w 2002 r. i wcześniej pływał po Morzu Śródziemnym, Atlantyku oraz Morzu Czarnym. Statek został przejęty przez Polferries w bieżącym roku i w związku ze zmianą właściciela przebudowano go oraz zmieniono nazwę. M/S Cracovia ma 180 metrów długości, 24 metry szerokości i 2 200 metrów przestrzeni ładunkowej dla ciężarówek oraz miejsca dla 650 pasażerów.

Podczas imprezy, zorganizowanej na pokładzie M/S Cracovia, przemawiali m.in. Henrik Fritzon, przewodniczący komitetu wykonawczego rady regionalnej Skanii oraz Wiesław Tarka, ambasador RP w Szwecji. Wszyscy mówcy podkreślali, jak duże znaczenie dla lokalnego handlu, turystyki oraz wymiany kulturalnej ma połączenie promowe Polska-Szwecja.

”Wzrost ruchu na trasie Polska-Szwecja jest czymś zupełnie unikalnym – oczekujemy, że w przyszłości ten trend będzie się utrzymywał. Obecnie przygotowujemy Port w Ystad do obsługi zwiększonego ruchu i budujemy nowe stanowiska cumowania, które pozwolą na obsługę nowoczesnych, większych jednostek” – wyjaśnia Björn Boström, CEO Port of Ystad.

Port w Ystad jest największym szwedzkim portem obsługującym codzienne połączenia z i do Polski. Port jest intensywnie modernizowany, aby sprawnie obsługiwać rosnący ruch z Polski. Modernizacje wprowadzane są również w infrastrukturze całego nabrzeża – pozwoli to na efektywną wykorzystanie potencjału, jakie niesie rosnąca wymiana pasażerska i towarowa. 

 

Port Gdańsk pomoże rozwijać polską żeglugę śródlądową

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Port Gdańsk pomoże rozwijać polską żeglugę śródlądową

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk powołał wewnętrzny zespół roboczy, którego zadaniem będzie koordynacja procesu tworzenia studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej, łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany z systemem rzek Białorusi. Ten dalekosiężny projekt ma na celu połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym siecią kanałów żeglugi śródlądowej. W perspektywie najbliższych lat pozwoli to na znaczące umocnienie się pozycji Polski jako jednego z kluczowych krajów tranzytowych na mapie Europy.

Planowane studium wykonalności obejmie modernizację drogi wodnej E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i E-40 na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz drogi wodnej E 70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga). Do zadań nowego wewnętrznego zespołu ZMPG należeć będzie opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę studium.

Użeglowienie Wisły i stworzenie systemu dróg wodnych, który połączy Gdańsk i Warszawę z Morzem Czarnym, to dla nas jeden z priorytetów rozwojowych. Aktualnie Port Gdańsk bije kolejne rekordy wielkości przeładunków. Chcąc swobodnie obsługiwać w przyszłości rosnący wolumen, musimy zapewnić odpowiednią infrastrukturę dostępową od strony lądu, także w postaci wodnych szlaków śródlądowych. Jesteśmy też przekonani, że inwestycja ta na przestrzeni kilkunastu lat będzie jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego dla całego kraju - mówi Marcin Osowski, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. Infrastruktury.

Kluczowym odbiorcą studium wykonalności będzie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Skala wpływu, jaki wywrze użeglowienie Wisły na cały kraj, wymaga szczególnie szerokiego podejścia do realizacji projektu.

Rewitalizacja Wisły i Bugu na odcinkach, którymi zostanie poprowadzony szlak transportowy, to nie tylko przywrócenie efektywnej żeglugi. Musimy brać pod uwagę także takie obszary jak m.in. ochrona przed powodziami, hydroenergetyka, retencja wód czy turystyka. Dlatego jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na studium wykonalności, planowanym na przełomie lat 2017 i 2018, ZMPG przeprowadzi dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami - mówi Edward Atanasiu, Dyrektor Działu Projektów Inwestycyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

W celu zapewnienia kompleksowości oraz jakości w realizacji projektu, ZMPG zaprosił też do konsultacji interdyscyplinarny zespół najwyższej klasy ekspertów. W jego skład weszli m.in. naukowcy z Akademii Morskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Prace zespołu będą opierać się na szczegółowych analizach - począwszy od prognozy kosztów i korzyści, popytu na transport śródlądowy, skończywszy na wpływie na środowisko naturalne.

Bardzo się cieszę, że Port Gdańsk wziął na siebie ciężar bycia liderem w rozwiązywaniu problemów ogólnopolskich. Wiemy, że projekt jest absolutnie osiągalny finansowo. Biorąc pod uwagę korzyści, które z niego popłyną, można śmiało powiedzieć, że będzie również bardzo korzystny pod względem ekonomicznym - mówi Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski.

Wsparcie projektu, oprócz władz województwa pomorskiego, deklarują także samorządy województw kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. W zależności od zaistniałych potrzeb ich przedstawicielstwa będą angażować się w prace projektowe, przygotowawcze czy administracyjne.

 

Port Gdańsk 

 

Zgoda w UE na limity połowowe na Bałtyku. Sprzeciw Polski

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Zgoda w UE na limity połowowe na Bałtyku. Sprzeciw Polski

Większością głosów, przy sprzeciwie między innymi Polski, unijne kraje uzgodniły limity połowowe na Bałtyku w przyszłym roku.

Decyzję podjęli unijni ministrowie do spraw rybołówstwa po ponad 20-godzinnych, całonocnych negocjacjach w Luksemburgu.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powiedział, że nie pomogą one w odbudowie populacji dorszy w Bałtyku, której stan jest katastrofalny.

- Propozycja, która została przyjęta absolutnie nas nie satysfakcjonuje. Przede wszystkim nie zabezpiecza przyszłości i rozwoju gatunków na Morzu Bałtyckim. Dziwię się tym decyzjom przy tak fatalnej kondycji Bałtyku, przy złym stanie zasobów, przy tak chudym i niedożywionym dorszu, w ten sposób realizowanie polityki nie będzie służyło odbudowie Bałtyku - powiedział Polskiemu Radiu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Uzgodniono, że połowy dorszy na wschodnim Bałtyku, gdzie łowią głównie polscy rybacy, w przyszłym roku zostaną ograniczone tylko o 8 procent w porównaniu z obecnymi limitami. Komisja proponowała redukcję o 28 procent, co popierała Polska. Domagała się też wprowadzenia dwumiesięcznego okresu ochronnego tarlisk, ale nie było na to zgody większości krajów. Ponadto ustalono, że połowy śledzi zostaną zwiększone o 20 procent. Polska uważała, że też powinny być one ograniczone.

- Skoro mamy spadek połowów dorszy, które muszą mieć pożywienie, nie może za tym iść wzrost połowów śledzi - dodał minister.

Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że oprócz naszego kraju ustaleniom sprzeciwiły się Litwa, Łotwa, Dania, a poważne zastrzeżenia zgłosiły także Niemcy.

 

Źródło: radioszczecin.pl 

Trwają prace nad utworzeniem Morskiego Funduszu Inwestycyjnego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Trwają prace nad utworzeniem Morskiego Funduszu Inwestycyjnego

Minister Marek Gróbarczyk oraz wiceminister Anna Moskwa uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Komitetu sterującego do Spraw Utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, które odbyło się  w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Członkami Komitetu są również wiceministrowie finansów oraz rozwoju, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz przedstawiciel Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Tematem dzisiejszej prezentacji oraz dyskusji był wstępny zarys koncepcji Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, jako instytucji finansowej wyspecjalizowanej we wspieraniu podmiotów gospodarki morskiej, w tym w szczególności stoczni i armatorów.

Podczas posiedzenia omówiono podjęte dotychczas przez MGMiŻŚ działania na rzecz aktywizacji polskiego przemysłu stoczniowego, a także cele, plany i możliwości w tym zakresie.

 

Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻŚ

 

Trwają prace przygotowawcze do przebudowy szczecińskich nabrzeży

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Trwają prace przygotowawcze do przebudowy szczecińskich nabrzeży

Ponad 600 milionów złotych za dwa nowe nabrzeża i przebudowanie innych, aby do Szczecina zawinęły większe statki. To oznacza przystosowanie portu w Szczecinie na czas, gdy tor wodny będzie miał 12,5 metra głębokości.

Prace przygotowawcze się już toczą - mówi Marek Trojnar, szef biura strategii i rozwoju portu.

- Do tej pory wykonaliśmy całą dokumentację przedprojektową. Wszystkie opracowania koncepcyjne, badania geologiczne, analizy nawigacyjne. W tej chwili zakończone są przetargi na wykonanie projektów technicznych. Są wybrani wykonawcy i rozpoczynamy prace związane z dokumentacją techniczną - mówi Trojnar.

Najwięcej będzie się działo w tak zwanym basenie górnośląskim.

- Nabrzeże jak czeskie, słowackie, a na Basenie Górniczym katowickie i chorzowskie, będziemy przystosowywać do głębokości 12,5 metra. To jest sprawa nie tylko głębokości, ale również wytrzymałości nawierzchni nabrzeża i nowych rozwiązań na jego bezpośrednim zapleczu - mówi szef biura strategii i rozwoju portu.

Wszystkie inwestycje mają zostać zakończone do 2020 roku. Wtedy też ma być pogłębiony tor wodny Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra.

 

Źródło: radioszczecin.pl