TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Minister Marek Gróbarczyk: jesteśmy przeciwni zakupowi australijskich fregat, który zablokuje budowę polskich okrętów

Czytaj więcej: Minister Marek Gróbarczyk: jesteśmy przeciwni zakupowi australijskich fregat, który zablokuje...

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej krytykuje plan zakupu od Australii używanych fregat typu Adelajda dla polskiej marynarki wojennej.

– Nie zgadzamy się z tym, aby pozyskiwać stare jednostki australijskie i w ten sposób hamować proces budowy w polskich stoczniach nowych okrętów obronnych typu korweta w ramach programów „Czapla” i „Miecznik” – mówi Marek Gróbarczyk.

– My stoimy na niezmiennym i jednoznacznym stanowisku, że okręty wojenne powinny być budowane w Polsce. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby polskie stocznie budowały okręty dla polskiej marynarki wojennej – zaznacza minister.

Szef resortu gospodarki morskiej podkreśla, że zapowiedzi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz prezydenta są dla niego niezrozumiałe.

– W szczególności zostaną zablokowane programy „Miecznik” i „Czapla”. My chcemy przede wszystkim budować w polskich stoczniach okręty dla polskiej marynarki wojennej. Zgodnie z przyjętym programem elementem odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego ma być budowa okrętów dla marynarki wojennej w polskich stoczniach – podkreśla Marek Gróbarczyk.

W ocenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej budowa nowych okrętów dla marynarki wojennej to jeden z filarów rozwoju całego przemysłu okrętowego w Polsce.

 

https://www.gov.pl/gospodarkamorska

Poradnik dla kapitanów statków

Czytaj więcej: Poradnik dla kapitanów statków

W związku z wprowadzonymi ostatnio w zarządzeniach Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmianami modyfikującymi zasady pilotażu obowiązkowego, przygotowaliśmy specjalny poradnik dla kapitanów statków nawigujących bez pilota morskiego na torze wodnym Świnoujście – Szczecin.

Poradnik, w polskiej i angielskiej wersji językowej, znajdują Państwo tutaj - http://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/pilotaz.html

 

Urząd Morski w Szczecinie

 

 

 

Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym

Czytaj więcej: Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym

Raport „Polski przemysł stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym” stanowi podsumowanie projektu o tej samej nazwie prowadzonego przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) w pierwszej połowie 2018 roku.

W ramach projektu odbyły się jednodniowe warsztaty eksperckie poświęcone charakterystyce segmentów branży stoczniowej w Polsce oraz technologiom podwójnego zastosowania w tym sektorze oraz konferencja podejmująca problematykę inicjatyw mających zapewnić stabilne finansowanie projektów stoczniowych, a także szeroko rozumianej innowacyjności technologicznej i organizacyjnej.

Branżę stoczniową w Polsce trzeba zaliczyć do sektorów o znaczeniu strategicznym, ale potrzebne jest nadanie impulsu do jej rozwoju – powinien on pochodzić ze strony administracji państwowej. Jak zaznaczył Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Maciej Styczyński: jest to branża, gdzie powstawać mogą produkty najbardziej zaawansowane technologicznie. Stocznie w Polsce muszą przejść (już rozpoczętą) transformację z konkurowania niskimi kosztami na konkurowanie jakością wyrobów (nie ma powrotu do modelu sprzed zapaści lat 2008-2009), ale w tym celu konieczne jest podjęcie szeregu działań nakierowanych na realizację tego zamierzenia. Jak zaznaczył w prezentacji raportu Dyrektor Działu Analiz WIIS Antoni Pieńkos, aby to osiągnąć: ważne jest też złagodzenie negatywnych stereotypów, które zdążyły urosnąć wokół tego sektora od lat 90. i 00.

Kompetencje branży obecnie są bardzo rozproszone – dużo małych i wąsko wyspecjalizowanych podmiotów – a zatem jedną z rekomendowanych zmian jest dobrze zaplanowana i przeprowadzona konsolidacja, w której nowa centrala będzie faktycznie odpowiedzialna za rozwój i strategię dla całej grupy. Przy czym jak wskazał Dyrektor Pieńkos: pełna konsolidacja jest w stanie przynosić efekty (…), niepełna może spowodować zniknięcie podmiotów mniejszych. Ożywienie sektora stoczniowego nie uda się bez przywrócenia zaufania ze strony banków komercyjnych, które stanowią kluczowy element finansowego zabezpieczenia produkcji stoczniowej oraz bez uruchomienia inicjatyw łagodzących skutki cykli koniunkturalnych, takich jak planowany Morski Fundusz Rozwoju.

Stocznie w Europie coraz rzadziej działają jedynie na rynku cywilnym lub wojskowym i również w polskim przypadku takie rozdzielanie nie ma uzasadnienia finansowego, ani operacyjnego. Rosną rynki złomowania jednostek oraz budowy nowych statków spełniających wyśrubowane normy środowiskowe (w tym np. z napędem LNG), co można określić jako wartościowy kierunek specjalizacji polskich zakładów – warto rozważyć uruchomienie projektów, które wsparłyby inicjatywy z tego zakresu (jak dzieje się w przypadku branży offshore, gdzie ruszyć ma projekt I-Offshore).

Programy modernizacyjne Marynarki Wojennej RP, jeżeli zostaną uruchomione, mogą stanowić istotny impuls do rozwoju polskich stoczni, ale nie należy zakładać, że ten element (bez całej gamy innych instrumentów) pozwoli na przejście polskich stoczni na wyższy poziom technologiczny i na zajęcie trwałej pozycji na rynku – zwłaszcza, że szanse na równoległe prowadzenie wszystkich założonych programów wydają się niewielkie. Najbardziej perspektywiczne obszary transferu technologii w ramach procesu modernizacji MW RP to: zarządzanie projektami, systemy zarządzania platformą pływającą, integracja systemów na platformie, czy obsługa jednostki pływającej w całym cyklu życia.

Ważnym elementem rozwoju innowacyjności jest zachowanie odpowiednich kadr, które potrzebują odpowiedniego systemu zachęt – nie tylko finansowych, ale także zapewnienia odpowiednich warunków pracy czy możliwości rozwoju osobistego. Trzeba mieć na uwadze, że koszty innowacyjnych technologii rosną (zwłaszcza tych militarnych), a zatem prawdopodobnie dalej będzie postępował proces internacjonalizacji procesów ich rozwijania.

Projekty prowadzone w ramach Unii Europejskiej mogą stanowić istotne wsparcie innowacyjności, ale przy wejściu w przedsięwzięcia o charakterze wojskowym trzeba pamiętać, że są one mocno zdominowane przez potentatów europejskiego przemysłu obronnego. Dlatego należy szukać takich projektów w ramach PESCO, PADR i EDRP, które dadzą szansę zagospodarowania przez polski przemysł i naukę istotnej niszy kompetencyjnej. Przy uruchamianiu wszystkich inicjatyw wspierających innowacyjność przemysłów morskich trzeba pamiętać, że produkt finalny prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych powinien być sprzedawalny lub użyteczny z wojskowego punktu widzenia bądź prowadzić do takich efektów w przyszłości.

Wymienione wyżej elementy, jak wiele innych cennych inicjatyw zgłaszanych w ostatnim czasie w celu aktywizacji branży stoczniowej w Polsce, powinny zostać zgrupowane w strategii sektorowej, której horyzont czasowy oraz założenia będą spójne z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu (Średnio- i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz Strategia Bezpieczeństwa Narodowego). Taka strategia powinna natomiast stanowić bazę wyjściową dla planów biznesowych przyjmowanych przez skonsolidowaną grupę stoczniową, a także stanowić inspirację i drogowskaz dla innych podmiotów działających na tym rynku w Polsce. Jak wskazał Naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Maciej Styczyński: w interesie całej gospodarki jest sprawne funkcjonowanie branży stoczniowej.

WIIS jest niezależnym ośrodkiem analitycznym powołanym do życia jako platforma wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Misją Instytutu jest wspieranie procesu kształtowania polityki bezpieczeństwa RP i planowania strategicznego. Cele swoje Instytut realizuje poprzez działalność analityczną, badawczą oraz uczestnictwo w debacie publicznej, starając się rozwijać świadomość polskich obywateli w tym obszarze.

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Port Gdynia przebudowuje kolejne nabrzeże

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia przebudowuje kolejne nabrzeże

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  3 sierpnia br. ogłoszony został przetarg na prace budowlane związane z przebudową Nabrzeża Słowackiego.

Przetarg ten  jest już drugim, po wcześniej ogłoszonym przetargu na przebudowę Nabrzeża Włoskiego, z pośród zapowiadanych trzech przetargów. Na przestrzeni najbliższego miesiąca należy oczekiwać rozpisania kolejnego przetargu na przebudowę nabrzeża w Porcie Gdynia tym razem Nabrzeże Norweskiego.

Przebudowa Nabrzeża Słowackiego polegać będzie na wykonaniu, na całej jego długości – 186 m, nowej ściany nabrzeża, w postaci zakotwionej palościanki. Zwieńczona ona będzie nowym oczepem żelbetowym, a nabrzeże zostanie wyposażone w urządzenia odbojowe, polery cumownicze i drabinki wyjściowe – mówi Grzegorz Dyrmo wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Dzięki nowej konstrukcji nabrzeża, możliwym stanie się uzyskanie nawet do 16m głębokości w bezpośrednim jego sąsiedztwie, bez konieczności umacniania dna. Zabezpieczenie Nabrzeża Słowackiego i Nabrzeża Włoskiego jak również Nabrzeża Norweskiego związane jest z realizacją przez Zarząd ZMPG przyjętej koncepcji rozwoju Portu. Koncepcja ta zakłada  stworzenie warunków przyjmowania  w Porcie dużo większych statków niż ma to miejsce obecnie. Czas realizacji to 12 miesięcy, natomiast prace na nabrzeżach będą dofinansowane z funduszy unijnych.

 

Port Gdynia 

Rozpoczyna się budowa parkingu buforowego w Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Rozpoczyna się budowa parkingu buforowego w Porcie Gdańsk

Już niedługo u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej powstanie parking dla samochodów ciężarowych. Inwestycja spowoduje poprawę płynności i lepszą koordynację ruchu w Porcie.

Długo wyczekiwany przez kierowców ciężarówek oraz spedytorów parking buforowy w Porcie Gdańsk otrzymał właśnie pozwolenie na budowę. To pierwszy parking na terenie Portu przeznaczony wyłącznie do użytku dla ciężarówek. Będzie zlokalizowany blisko terminali zbożowych, co ułatwi pracę zarówno kierowcom dostarczającym i wywożącym ładunki z Portu, jak i pracownikom samych terminali.

- Budowa parkingu pozwoli na lepszą kontrolę ruchu oraz oszczędność czasu spedytorów i gestorów ładunków. Zyskamy możliwość realnego zarządzania ruchem kołowym na terenie Portu Wewnętrznego. Rozwiąże się także problem korków na ul. Marynarki Polskiej – mówi Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

Realizacja inwestycji odbywa się w trybie zaprojektuj-zbuduj, co oznacza, że wykonawca – firma MTM – odpowiada za kompleksową realizację prac.

Na parkingu o powierzchni 1 ha będą 63 miejsca dla samochodów ciężarowych. Stanie tam także dwukondygnacyjny budynek z pomieszczeniami dozoru oraz przestrzenią gospodarczo-magazynową.

- Chcemy stworzyć kierowcom ciężarówek cywilizowane warunki oczekiwania na przeładunek. Dlatego powstanie również poczekalnia oraz budynek sanitarny z prysznicami i toaletami, dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych – tłumaczy Marcin Osowski.

Teren zostanie ogrodzony i oświetlony, a wjazd będzie wyposażony w szlabany sterowane przez dozorców.

Koszt budowy parkingu to ok. 5,5 mln zł. Prace mają zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Parking buforowy przy ul. Śnieżnej i Handlowej jest pierwszym z czterech, które powstaną na terenie Portu. Kolejne zlokalizowane będą przy ulicach: Ku Ujściu, Sucharskiego i Budowniczych Portu Północnego.

 

Port Gdańsk