TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Zmiany w zarządzie Związku Armatorów Polskich

Czytaj więcej: Zmiany w zarządzie Związku Armatorów Polskich

Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej stanął na czele Związku Armatorów Polskich. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Szynkaruka, byłego dyrektora naczelnego PŻM. Wiceprezesem Związku został Piotr Redmerski z Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. W zarządzie znalazł się także Marek Orent z Polskich Linii Oceanicznych.

Związek Armatorów Polskich skupia 16 firm żeglugowych. To prawie 90 % polskiej floty. Od dłuższego czasu na czele związku stoi osoba związana z Polską Żeglugą Morską ponieważ to ten armator dysponuje największą flotą i zatrudnia najwięcej marynarzy. W Komisji Rewizyjnej Związku Armatorów Polskich znalazł się także prezes Euroafrica, Jacek Wiśniewski. Kadencja szefa ZAP trwa dwa lata.

Związek Armatorów Polskich to organizacja pracodawców powołana jeszcze w 1929 roku. Jej celem jest aktywny udział w kreowaniu polityki morskiej państwa.

Źródło: Radio Szczecin

Awaria prądu przyczyną zatonięcia jachtu "Copernicus"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Awaria prądu przyczyną zatonięcia jachtu

Jacht "Copernicus", który osiadł na dnie w gdyńskiej marinie, został już podniesiony i znajduje się na lądzie. Przyczyną zatopienia była awaria prądu w marinie.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Aleksander Doba gotowy do wyprawy

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Aleksander Doba gotowy do wyprawy

Podróżnik, kajakarz Aleksander Doba jest gotowy do wznowienia samotnej wyprawy przez Atlantyk, którą zmuszony był przerwać. Jego kajak został już naprawiony.

W maju 2016, po wypłynięciu z Nowego Jorku w kierunku Europy, silny przeciwny wiatr i ciężkie warunki na morzu doprowadziły do uszkodzenie kajaka i zmusiły kajakarza z Polic do przerwania próby i powrotu do Polski. W chwili obecnej kajak został już przetransportowany do USA, gdzie czeka na Aleksandra Dobę. Do tej pory dwukrotnie pokonał on samotnie ocean. Życzymy powodzenia podczas następnej próby!

Źródło: 24kurier.pl

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”

W dniu 20 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”, organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Urząd Morski w Gdyni reprezentowany był przez Pana Dyrektora kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, który wystąpił w sesji „Efektywność procedur inspekcyjnych w kontekście przestrzegania prawa” z prezentacją pt. „Bezpieczny statek Morski w bezpiecznym porcie – kilka uwag o planach ochrony statku i obiektu portowego”.

Przemawia kpt. ż.w. Grzegorz SiemińskiDrugim prelegentem z naszego Urzędu był Pan kpt. ż.w. Grzegorz Siemiński z Inspektoratu Państwa Portu, który wystąpił w tej samej sesji z prezentacją pt. „Stosowanie procedur kontrolnych państwa portu (PSC) w praktyce” . Podczas oficjalnego otwarcia konferencji, głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Wojciech Zdanowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej. Przemawia przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Wojciech Zdanowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej.

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” była poświęcona zagadnieniom, które mają fundamentalne znaczenie dla zarządzania bezpieczną eksploatacją statków morskich i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, a także ochrony statków i portów morskich. Punkt wyjścia do dyskusji o bezpieczeństwie morskim stanowiła zdatność statku do żeglugi, będąca przejawem prewencji i przezorności. Bezpieczeństwo morskie rozumiane jako stan, w którym ryzyko wystąpienia wypadku morskiego jest ograniczone do akceptowalnego poziomu, wymaga kontroli i ciągłej poprawy procedur. Naruszenie norm i standardów bezpieczeństwa morskiego rodzi odpowiedzialność prawną. W trakcie konferencji poruszono wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa morskiego zogniskowane w układzie prewencja, kontrola i odpowiedzialność.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni

Straty największych spółek żeglugi kontenerowej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Straty największych spółek żeglugi kontenerowej

Aż dziesięciu spośród trzynastu największych morskich przewoźników kontenerowych zanotowało w 2016 straty.

Stało się tak pomimo wzrostu stawek frachtu w drugiej połowie roku, w związku z pewnym ożywieniem popytu i zmniejszeniem konkurencji, jako skutek upadłości spółki Hanjin Shipping latem ub. roku. Zadecydowało pierwsze półrocze i dekoniunktura na rynku, najgorsza od czasu kryzysu 2008 roku, informuje firma analityczna Alphaliner.

Największe straty w ub. roku zgłosił inny południowokoreański przewoźnik, Hyundai Merchant Marine (HMM) – deficyt na działalności operacyjnej wyniósł 692 mld KRW (oj. 595 milionów USD).

HMM został zmuszony do poddania się restrukturyzacji, szczególnie, że jego skumulowane z poprzednich lat długi sięgnęły 1,1 bln KRW, z czego 800 mln KRW stanowią obligacja o terminie zapadalności.

Wielkie straty operacyjne poniósł w 2016 roku tajwański przewoźnik kontenerowy Yang Ming - 15,1 mld TWD (470 mln USD). Rząd uruchomił w lutym br. pomoc Narodowego Funduszu Rozwoju (NDF) i sześciu inwestorów, aby pokryć te straty.

Przypomnijmy, o czym już informowaliśmy, że chińska spółka żeglugowa Yang Ming zgłosiła straty 453 mln USD, numer 1 na świecie, duńska spółka Maersk Line – w wysokości 396 mln USD, a japońska MOL – na kwotę 345 mln USD.

Francuski przewoźnik kontenerowy CMA CGM, trzeci na świecie pod względem wielkości floty, poniósł w 2016 roku stratę netto 325 mln dolarów, w porównaniu z 567 mln zysku w 2015 r.

Relatywnie niską stratę netto miała niemiecka spółka żeglugowa Hapag-Lloyd (piąty pod względem floty) - 93,1 mln euro, przy przychodach 7,7 mld euro, tj. o 12 proc. mniejszych niż w 2015 roku.

Źródło: wnp.pl