TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

APodlasinski214 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego  Klastra Morskiego. Powołano nowy zarząd w składzie: Andrzej Podlasiński, prezes, (na zdjęciu od lewej) Arkadiusz Świech, wiceprezes i Romuald Wieczorek, wiceprezes. Natomiast członkami Zarządu zostali: Andrzej Niecko, Edward Nastalczyk, Krzysztof Olszewski, Stanisław Szybiak.  - Obecnie Zachodniopomorski Klaster Morski liczy 62.członków i jest wspierany przez 43 firmy głównie związane z działalnością stoczniową i produkcją konstrukcji stalowych - informuje Krzysztof Olszewski, sekretarz ZKM.