TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Rola klastrów w obszarach transgranicznych

Czytaj więcej: Rola klastrów w obszarach transgranicznych31 maja 2012 roku w Szczecinie odbędzie bardzo ciekawa konferencja na temat roli klastrów w obszarach transgranicznych. W pierwszej części konferencji ekspert zagraniczny, Peter Keler, Dyrektor Zarządzający Węgierskiego Centrum Rozwoju Ekonomicznego, zaprezentuje tematykę związaną z rolą i funkcjonowaniem klastrów w obszarach transgranicznych. Przedstawi narzędzia dedykowane poszukiwaniu partnerów zagranicznych jak i narzędzia oceniające jakość i postęp prac w ramach nowych inicjatyw. Poruszona zostanie również specyfika zarządzania klastrami funkcjonującymi w obszarach transgranicznych. Następnie przedstawiciele klastrów z Niemiec, Dani i Szwecji wezmą udział w sesji dobrych praktyk, podczas której zaprezentują swoje klastry, omówią możliwe ścieżki rozwoju i przedstawią własne doświadczenia związane ze współpracą w ramach międzynarodowych projektów. Zaprezentują także oferty współpracy skierowane do klastrów z województwa zachodniopomorskiego. Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przybliży możliwości uzyskania wsparcia dla klastrów w regionie, jak i instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie. W trakcie dyskusji panelowej przedstawiciele klastrów i instytucji zaangażowanych w tematykę rozwoju klastrów z obszaru województwa zachodniopomorskiego przedstawią doświadczenia krajowe i regionalne związane z tworzeniem partnerstw między przedstawicielami świata nauki, biznesu i administracji. Wskażą dobre praktyki w realizacji projektów międzynarodowych oraz przedstawią opinie na temat specyfiki zarządzania klastrami transgranicznymi. Klastry działające na terenie województwa zachodniopomorskiego przedstawią swoje oferty na towarzyszącej konferencji wystawie. Będą to: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny ‘Zielona Chemia’, Zachodniopomorski Klaster Morski, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Klaster Metalowy Metalika, Transgraniczny Klaster Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Klaster Stowarzyszenia Przetwórców Szkła Budowlanego oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Podczas konferencji dystrybuowane będą katalogi promujące produkty i usługi klastrów z województwa zachodniopomorskiego oraz innych regionów. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Konferencja poświęcona będzie omówieniu zagadnieniu funkcjonowania klastrów w obszarach transgranicznych.

Zbigniew Zbroja

Na początek - najważniejszym celem strona internetowa

Czytaj więcej: Na początek - najważniejszym celem strona internetowaPrzyjęcie sprawozdania z działalności Klastra oraz przedstawienie koncepcji funkcjonowania strony internetowej, to jedne z najważniejszych punktów posiedzenia Rady Klastra, które odbyło się 30 marca 2012 r.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały działania podjęte w ostatnich tygodniach przez Sekretariat Techniczny, które przedstawił Arkadiusz Marchewka – Manager Inicjatywy Klastrowej.
– Patronat honorowy nad naszym Klastrem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowaliśmy też logo Klastra i intensywnie pracujemy na stworzeniem strony www, która będzie gotowa już w połowie kwietnia. Ponadto udało się nawiązać współpracę z nowymi podmiotami – Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zarządem Morskiego Portu Police i Grupą Remontowo-Inwestycyjna Remech. – mówił Marchewka.
Zdaniem Jarosława Siergieja - Przewodniczącego Rady, Klaster stał się ważnym głosem w dyskusji na temat bieżących spraw i problemów gospodarki morskiej w naszym regionie, czego dowodem są apele o pogłębienie toru wodnego i dostosowania warunków zagospodarowania przestrzennego do potrzeb działalności firm związanych z branżą morską.
Już 17 maja 2012 r. odbędzie się X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Transport Morski 2012 pod hasłem Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, której współorganizatorem jest Klaster. Celem spotkania jest analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich  w międzynarodowych procesach logistycznych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy zajmujący się procesami logistycznymi w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Udział w konferencji dla Partnerów Klastra i podmiotów wspierających jest bezpłatny.
Rada Klastra, wyznaczyła również termin Zgromadzenia Partnerów Klastra na dzień 11 maja 2012 r., na godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Radę Klastra, której zadaniem jest m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju Klastra, tworzą: Jarosław Siergiej (Prezes ZMPSiŚ), prof. Krzysztof Chwesiuk (Akademia Morska), dr hab. prof. ZUT Tadeusz Jastrzębski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Arkadiusz Świech (Finomar Sp. z o.o.), Bartłomiej Pachis (Polskie Terminale S.A.)
AM