TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

PIERWSZY REJS

Czytaj więcej: PIERWSZY REJSDziś, we wtorek, 18 września, przyszli studenci wojskowi pierwszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej zakończyli praktykę kandydacką na fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. Był to ich pierwszy rejs na pokładzie okrętu, pierwsze wachty morskie, alarmy i ćwiczenia okrętowe. Wcześniej przechodzili okres szkolenia podstawowego, gdzie uczyli się regulaminów, musztry i posługiwania sprzętem wojskowym.

Po odbyciu szkolenia podstawowego, przyszli studenci wojskowi zawsze biorą udział w rejsie kandydackim. To jest ich pierwsze zetknięcie z faktyczną służbą na morzu i ostatni test jaki muszą przejść, aby zostać podchorążymi – studentami wojskowymi. Ich marzeniem jest być w przyszłości oficerami Marynarki Wojennej RP. Przeszli już selekcję podczas rekrutacji oraz szkolenie podstawowe. Teraz doświadczyli z czym wiąże się służba na okrętach polskiej Marynarki Wojennej w trudnych warunkach morskich. W czasie rejsu kandydackiego przeszli szkolenie marynarskie w systemie wacht morskich. Przyszli studenci wojskowi zapoznali się z Regulaminem Służby Okrętowej (RSO), pełnili wachty morskie na stanowiskach marynarskich oraz poznali podstawy obsługi urządzeń okrętowych. Uczestniczyli w alarmach okrętowych, w tym brali udział w alarmie przeciwpożarowym zakładając kombinezony i butle do oddychania w warunkach silnie zadymionych. W czasie rejsu zobaczyli także jak wygląda współpraca okrętu ze śmigłowcem. Podczas praktyki przekonali się między innymi o sile odrzutu pistoletu sygnałowego, musieli nauczyć się zasad ich użycia. Ważnym elementem pierwszych morskich doświadczeń było wejście do portu w Świnoujściu i udział w alarmie manewrowym.

Czytaj więcej: PIERWSZY REJSRejs rozpoczął się 10 września, a zakończył tydzień później. Mimo krótkiego wyjścia na morze mogli już zdobyć swoje pierwsze morskie doświadczenia i zweryfikować swoje poglądy na temat służby na morzu. Wszystkie zajęcia odbywały się pod czujnym okiem załogi okrętu. Kierownikiem praktyki był kmdr por. Arkadiusz Teska, kierownik Ośrodka Szkolenia Ratowniczego AMW.

Rejsy kandydackie organizowane są co roku w ramach szkolenia przygotowawczego do studiów w Akademii Marynarki Wojennej. Poprzez złożenie przysięgi wojskowej podchorążowie kończą tzw. „unitarny” okres szkolenia i za kilka dni rozpoczną już profesjonalne studia w Akademii Marynarki Wojennej. W tym roku przysięga odbędzie się 21 września, po raz pierwszy na rynku w Pucku.

kmdr ppor. Wojciech Mundt

Rzecznik Prasowy

Akademia Marynarki Wojennej

Zdjęcia: Arkadiusz Teska

NOWI „Morscy” OFICEROWIE

Czytaj więcej: NOWI „Morscy” OFICEROWIEW sobotę, 8 września, odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski czterdziestu jeden absolwentów i absolwentek Akademii Marynarki Wojennej.
W gronie nowych podporuczników marynarki 27 (w tym 7 kobiet) studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 14 (w tym 4 kobiety) na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Promocja oficerska jest dla nich zwieńczeniem pięcioletnich studiów wojskowych. Ten dzień to ukoronowanie pracy i nauki, a jednocześnie pierwszy krok w życiu żołnierza zawodowego. Pierwszym promowanym będzie bosm. pchor. Macie Rulko, który ze średnią 4,80 został prymusem uczelni. Drugą lokatę zajął bosm. pchor.  Wojciech Kuryło ze średnią 4,77, który nieznacznie wyprzedził bosm. pchor. Justynę Kasjaniuk – średnia 4,76. Warto zaznaczyć, iż średnia wyliczana jest nie tylko z ocen otrzymywanych za naukę, gdyż na końcową średnią wchodzi kilka składowych. Student wojskowy otrzymuje oceny z egzaminu oficerskiego, od przełożonych i od środowiska, czyli swoich kolegów i koleżanek, a także oceniana jest jego aktywność społeczna. Po akcie promocji trzech najlepszych studentów otrzyma wyróżnienia. Prymusowi zostanie wręczona nagroda Prezydenta RP – honorowa broń biała – Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej. Natomiast absolwenci, którzy ukończyli z II i III lokatą otrzymają nagrody rzeczowe odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej i od Dowódcy Marynarki Wojennej. W uroczystości udział wezmą: Kompania Reprezentacyjna MW RP, Orkiestra Reprezentacyjna MW RP oraz kompania honorowa AMW w ubiorach historycznych. Całość zakończy defilada wszystkich pododdziałów, wraz z absolwentami już jako podporucznikami marynarki wojennej.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów wszystkich sfer sztuki wojenno-morskiej. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku nawigacja oraz na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn. Od 1996 roku uczelnia kształci również studentów cywilnych, którzy mają do wyboru 11 kierunków studiów. Misją Akademii Marynarki Wojennej jest tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu poprzez: szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej.

kmdr ppor. Wojciech Mundt
Rzecznik Prasowy
Akademia Marynarki Wojennej
Autor zdjęcia Krzysztof Miłosz.

AMW: Studia doktoranckie III stopnia

Czytaj więcej: AMW: Studia doktoranckie III stopniaW poniedziałek, 25 czerwca, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Uprawnienia przyznała Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. W związku z uzyskaniem wyższych uprawnień wydział będzie mógł prowadzić studia doktoranckie (III stopnia). Obecnie kształci studentów cywilnych na I i II stopniu oraz oficerów MW na różnego typu kursach.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich powstał w 1979 roku jako Wydział Dowódczo-Sztabowy, którego zadaniem było kształcenie kadry dowódczej w zakresie sztuki operacyjnej i dowodzenia. Do czasów obecnych wydział przeszedł szereg zmian organizacyjnych. Obecnie w jego skład wchodzą: Instytut Operacji Morskich, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. W roku akademickim 2011/2012 na wydziale kształciło się ponad 1500 studentów cywilnych oraz ponad 170 oficerów Marynarki Wojennej. Aktualnie WDiOM oferuje dwa kierunki studiów na I i II stopniu: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Obydwa można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Na pierwszym kierunku są trzy specjalności: bezpieczeństwo morskie państwa, edukacja dla bezpieczeństwa i bezpieczeństwo publiczne. Natomiast w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego studenci mają do wyboru dwie specjalności: zarządzanie kryzysowe oraz administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego. Umowa pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Komenda Główną Policji umożliwia absolwentom specjalności: administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego wstąpienie do Policji i jednocześnie powoduje o połowę krótsze szkolenie podstawowe. Wydział dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 zaoferował 600 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 480 miejsc na studiach niestacjonarnych.

 kmdr ppor. Wojciech Mundt

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Ratownicy Marynarki Wojennej w akcji

Czytaj więcej: Ratownicy Marynarki Wojennej w akcjiW najbliższą sobotę, 23 czerwca, w rejonie Basenu Prezydenta w Gdyni (naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego), będzie można zobaczyć pokaz ratownictwa w wykonaniu załogi śmigłowca Marynarki Wojennej W-3RM „Anakonda”. Kolejny pokaz ratownictwa odbędzie się już w czwartek, 28 czerwca.

Podjęcie rozbitka z wody zaprezentuje w sobotę, 23 czerwca, załoga śmigłowca ratowniczego W-3RM „Anakonda” z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach. Pokaz inaugurujący koncert galowy Festiwalu Orkiestr Wojskowych odbędzie się w rejonie Basenu Prezydenckiego (naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego) około godziny 21.00. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Marynarki Wojennej.

W czwartek, 28 czerwca, w rejonie Basenu Prezydenta w Gdyni kolejny raz będzie można zobaczyć ratowników Marynarki Wojennej w akcji. Tym razem będzie to element pokazu działań antyterrorystycznych i ratowniczych organizowanego w ramach XII Bałtyckich Targów Militarnych Balt-Military-Expo 2012. Załoga „Anakondy” zaprezentuje w nich elementy ewakuacji poszkodowanego z pokładu jednostki za pomocą noszy oraz podjęcia rozbitka z wody. W pokazie będą również uczestniczyć wydzielone siły i środki Wojsk Specjalnych, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Izby Celnej, Urzędu Morskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia.  Więcej informacji na temat pokazu na stronie internetowej Balt-Military-Expo 2012.

Śmigłowiec W-3RM "Anakonda" przeznaczony jest do wykonywania zdań poszukiwawczo - ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Na pokład może zabrać do 8 rozbitków ( w pozycji leżącej 2). Obecnie lotnictwo Marynarki Wojennej eksploatuje siedem tego typu maszyn. Cztery z nich wyposażono w system obserwacji termowizyjnej, który zwiększa efektywność poszukiwania rozbitków w nocy. W-3RM wyposażony jest w dźwig burtowy z wciągarką elektryczną przeznaczoną do podnoszenia lub opuszczania ludzi i ładunków za pomocą pasa ratowniczego, chusty (tzw. trójkąta ratowniczego), dwuosobowego kosza lub noszy. Dzięki rozmieszczonym wokół kadłuba nadmuchiwanym pływakom „Anakonda” ma możliwość awaryjnego wodowania. W skład załogi wchodzi do 5 osób – dowódca załogi, drugi pilot, technik-operator dźwigu, lekarz i ratownik.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną formacją lotniczą w kraju utrzymującą ciągłą gotowość do prowadzenia akcji ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. W systemie ratownictwa morskiego i lotniczego dyżury pełnią załogi śmigłowców typu W-3RM "Anakonda" i Mi-14PŁ/R na lotniskach w Gdyni Babich Dołach i Darłowie. System ratownictwa wspiera również załoga samolotu patrolowego Bryza dyżurująca na lotnisku w Siemirowicach. W ciągu ostatnich dwóch dekad lotnicy morscy uczestniczyli w 525 akcjach ratowniczych udzielając pomocy 272 osobom.

Trenażer z AMW osiągnięciem technicznym 2011 r.

Czytaj więcej: Trenażer z  AMW osiągnięciem technicznym 2011 r.Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Najlepsze osiągnięcia techniczne 2011 roku”. Była to V edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Uroczystość rozstrzygnięcia i rozdania nagród odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania Targów Innowacje -Technologie – Maszyny. Trenażer z Akademii Marynarki Wojennej do konkursu zgłosił Oddział Gdański SIMP.

Targi Innowacje – Technologie – Maszyny w Poznaniu byłym doskonałym miejscem i okazję do rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu SIMP ,,Najlepsze osiągnięcia techniczne 2011 roku”. Konkurs zorganizowany został pod Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Ogłoszenia wyników i wręczenia statuetek oraz dyplomów dokonał prezes Zarządu Głównego SIMP dr inż. Andrzej Ciszewski.

Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR wygrał w kategorii prac naukowo-badawczych. Zrealizowany został przez konsorcjum Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdańska. Natomiast sfinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nad projektem pracował zespół w składzie: kierownik projektu dr hab. inż. Jan Wacław Kobierski, prof. nadzw. AMW oraz kmdr por. dr inż. Stanisław Milewski (AMW), kmdr por. mgr inż. Mirosław Chmieliński (AMW), mgr Krzysztof Bielawski (AREX) i mgr inż. Dariusz Szagała (AREX).

Trenażer ZU-23-2MR jest wysokiej jakości urządzeniem treningowym, odznacza się innowacyjnością i oryginalnością zastosowanych rozwiązań technicznych. Posiada wysokie parametry techniczne, które zabezpieczają efektywne ich zastosowanie. Już dziś z powodzeniem wykorzystywany w Akademii Marynarki Wojennej w procesie kształcenia podchorążych, jako narzędzie szkolenia i doskonalenia czynności operatora (celowniczego) obsługującego morski zestaw artyleryjsko-rakietowy  ZU-23-2MR. Doskonale odzwierciedla realizm strzelań artyleryjskich na okręcie, symuluje przechyły zarówno wzdłużne, jak i burtowe, a dodatkowo posiada możliwość dalszego rozbudowywania.

Z marynarskim pozdrowieniem !!!

kmdr ppor. Wojciech Mundt

Rzecznik Prasowy Akademia Marynarki Wojennej