TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

PODCHORĄŻACKIE LATO STUDENTÓW AMW

Czytaj więcej: PODCHORĄŻACKIE LATO STUDENTÓW AMWDwumiesięczny rejs żaglowcem szkoleniowym ORP „Iskra”, szkolenie żeglarskie na jachtach, praktyki na okrętach – tak studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej będą spędzać nadchodzące miesiące. Przed nimi żegluga po morskich i oceanicznych akwenach, wizyty w zagranicznych portach, przekucie teorii na praktykę, a przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rzemiosła.

 

Praktyka nawigacyjno – astronomiczna na ORP „Iskra”

Czytaj więcej: PODCHORĄŻACKIE LATO STUDENTÓW AMWRejs „Iskry” to kilka tysięcy mil morskich żeglugi, ponad 1000 godzin w morzu, 42 dni szkolenia oraz wizyty w Szczecinie, Portsmouth, Funchal, Barcelonie, St. Malo i Breście. Okręt przejdzie po trasie Morze Bałtyckie – Morze Północne – Ocean Atlantycki – Morze Śródziemne. Na pokładzie ORP „Iskra” zaokrętowano 25 podchorążych 2. roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) oraz 7 podchorążych 4. roku WNiUO (w charakterze instruktorów). W czasie rejsu wszyscy studenci wojskowi będą doskonalić umiejętności nabyte w czasie dotychczasowej nauki. Studenci zapoznają się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-meteorologicznymi na akwenach objętych trasą rejsu i będą pogłębiać wiedzę m.in. z astronomii, nawigacji, hydrometeorologii oraz z obsługi urządzeń nawigacyjnych. „Iskra” w rejs wyszła 4 czerwca, a powróci do kraju 3 września. W trakcie odbędzie się wymiana załóg – z okrętu zejdzie 2. rocznik, a zaokrętują się podchorążowie 1. roku studiów.

Praktyka żeglarska i marynarska

Czytaj więcej: PODCHORĄŻACKIE LATO STUDENTÓW AMWPodchorążowie 1. roku studiów od początku czerwca rozpoczęli praktykę żeglarską w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym AMW w Czernicy. Tam pod czujnym okiem instruktorów i wykładowców odbędą szkolenie na stopień żeglarza jachtowego. Następnie pod koniec czerwca wrócą do Gdyni i zaokrętują się jachtach Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW. Na morze wyjdą 25 czerwca i odbędą rejs po Morzu Bałtyckim, zapoznając się z portami polskiego wybrzeża. Do Gdyni wrócą 4 lipca i udadzą się na urlop. Jednakże już pod koniec lipca rozpoczną praktykę marynarską na ORP „Iskra”. Odbędą miesięczny rejs żeglując po akwenach Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Praktykę zakończą 3 września.

Praktyka specjalistyczna

Studenci wojskowi Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego zarówno drugiego, jak i trzeciego roku odbędą praktykę specjalistyczną. Drugi rocznik rozpoczął szkolenie praktyczne 4 czerwca i zakończy 3 sierpnia. Podchorążowie praktykują na okrętach 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Tam dokładnie zapoznają się z budową sprzętu okrętowego, rozmieszczeniem oraz obsługą urządzeń siłowni głównej i pomocniczej, a także poznają w praktyce procedury przygotowania okrętu do ruchu. Natomiast podchorążowie trzeciego roku czerwiec spędzą na okrętach 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Później udadzą się do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Dęblinie, gdzie odbędą praktykę zakładową i technologiczno-remontową.

Praktyka uzbrojeniowa

Natomiast z okrętowym uzbrojeniem, między innymi z minami, torpedami, armatami i rakietami będą mieli do czynienia podchorążowie 3. roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W trakcie dwumiesięcznej praktyki (od 4 czerwca do 27 lipca) będą musieli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach oraz uczelnianych trenażerach i symulatorach.  Na okrętach 3. FO i 8. FOW będą uczyć się przygotować armatę do strzelania, rzucać trały, poznają zasady przechowywania min morskich oraz proces przygotowania rakiet i uzbrojenia torpedowego do strzelania. Umiejętność wykorzystania uzbrojenia okrętowego to istota działań bojowych okrętów.

Praktyka oficerska

Natomiast czerwiec i lipiec podchorążowie czwartego i piątego roku spędzą na praktykach oficerskich. W tym czasie poznają zasady dowodzenia działem okrętowym, dokumentację okrętową, a także zapoznają się z obowiązkami oficerów wachtowych. Praktyka dowódcza to końcowy etap przygotowań do objęcia stanowisk na okrętach oraz w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej. Tu muszą już nauczyć się wykorzystywać całą wiedzę zdobytą podczas zajęć w uczelni i na wcześniejszych praktykach.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Są one jakby podsumowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas ćwiczeń i wykładów. Studenci wojskowi w sumie spędzają w czasie 5 lat studiów 12 miesięcy na zajęciach praktycznych. W odróżnieniu od studentów cywilnych nie mają dwu czy trzymiesięcznych wakacji, a tylko 30 dni urlopu, którego termin jest im narzucany. Cały swój czas i energię muszą przeznaczyć na naukę, aby w przyszłości stać się oficerem Marynarki Wojennej.

Tekst: Wojciech Mundt

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

„PRZYSZŁOŚĆ MARYNARKI WOJENNEJ”

Czytaj więcej: „PRZYSZŁOŚĆ MARYNARKI WOJENNEJ”W poniedziałek, 2 kwietnia, o godz. 13:00 w Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się debata na temat „Przyszłość Marynarki Wojennej”. W dyskusji wezmą udział admirałowie w stanie spoczynku, którzy pełnili stanowiska: Dowódcy Marynarki Wojennej, Szefów Sztabu MW, a także Rektora-Komendanta AMW. Debatę, która odbędzie się w Sali Kolumnowej, zorganizowało Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego. W debacie udział wezmą: adm. floty w st. spocz. Ryszard Łukasik, wiceadm. w st. spocz. dr Henryk Sołkiewicz, kontradm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni Komorowski, kontradm. w st. spocz. dr Zbigniew Badeński. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego zaprasza wszystkich studentów i pracowników AMW do wzięcia udziału w dyskusji i zadawania pytań zaproszonym gościom.

Hutnicy ze Stalowej Woli gościli w Akademii MW

Czytaj więcej: Hutnicy ze Stalowej Woli gościli w Akademii MWNiedawno gośćmi Akademii Marynarki Wojennej była delegacja Huty Stalowa Wola S.A. Delegacja zapoznała się z bazą dydaktyczną Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz zwiedziła wystawę plenerową uzbrojenia okrętowego w  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i okręt - muzeum ORP „Błyskawica”. Przedstawiciele HSW S.A. wrazili gotowość do współpracy z Marynarką Wojenną i Akademią Marynarki Wojennej w dziedzinie opracowania (adaptacji), produkcji i dostaw oraz eksploatacji uzbrojenia okrętowego. Huta Stalowa Wola reprezentowana była przez: Krzysztofa Trofiniaka - Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Huty Stalowa Wola S.A., Edwarda Hajdukiewicza - Dyrektora Biura Techniczno-Handlowego HSW S.A. w Warszawie, ppłk Tomasza Grochowskiego - Szefa Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego nr 6 w Stalowej Woli. W wizycie brał udział również Krzysztof Bielawski - Dyrektor Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. w Gdańsku. Huta Stalowa Wola S.A. specjalizujeCzytaj więcej: Hutnicy ze Stalowej Woli gościli w Akademii MW się w projektowaniu,  produkcji i sprzedaży wyrobów wojskowych m.in. w pełni autonomicznego i zautomatyzowanego sprzętu artyleryjskiego, przystosowanego do montażu na lądowych, a w perspektywie także na morskich platformach, zintegrowanego z cyfrowymi systemami dowodzenia i zarządzania polem walki.

kmdr ppor. Wojciech Mundt

JUŻ TYLKO DWA TYGODNIE!

Czytaj więcej: JUŻ TYLKO DWA TYGODNIE!Pozostały już tylko dwa tygodnie na złożenie wniosków na studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. Tyle czasu zostało na decyzję, aby zostać oficerem Marynarki Wojennej! AMW to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer sztuki wojennej na morzu.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na dwóch kierunkach: nawigacji na Czytaj więcej: JUŻ TYLKO DWA TYGODNIE!Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) oraz mechanice i budowie maszyn na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). Absolwenci tych kierunków to nawigatorzy, przyszli dowódcy okrętów, a także mechanicy okrętowi. Proces rejestracji w terminie do 31 marca obejmuje wypełnienie elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie internetowej Uczelni oraz dostarczenie do AMW:

podpisanego wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, wygenerowanego po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie REKRUTACJA WOJSKOWA;

świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;

życiorysu;

odpisu skróconego aktu urodzenia.

Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, którego termin wyznacza Rektor-Komendant AMW, należy dostarczyć:

świadectwo dojrzałości;

zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ważność zaświadczenia upływa po 3 miesiącach od daty wystawienia); potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych; dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe i dyplomy olimpiad.

Czytaj więcej: JUŻ TYLKO DWA TYGODNIE!Studenci wojskowi WNiUO szkolić się będą jak bezpiecznie prowadzić okręt mając do dyspozycji nowoczesne urządzenia nawigacyjne (odbiorniki GPS, mapy elektroniczne) i radiolokacyjne. Jednocześnie będą przygotowywani na ekstremalne sytuacje, w których nie działają systemy, a pozycję można określić jedynie przy wykorzystaniu tradycyjnej nawigacji czy ciał niebieskich (astronawigacja). Przejdą też specjalistyczne szkolenie z hydrometeorologii, opanują obsługę systemów łączności i obserwacji na morzu, okrętowych systemów pokładowych. Studenci posiądą również wiedzę na temat historii konfliktów na morzu, taktyki morskiej, umiejętność wykorzystania i wiedzę na temat uzbrojenia okrętowego: torped, bomb głębinowych, min morskich, artylerii i rakiet. Do sprawnego dowodzenia potrzebna jest również wiedza humanistyczna, która zostanie przekazana studentom na przedmiotach: filozofia, psychologia, pedagogika, historia, socjologia. Sprawność fizyczną będą mogli podnieść na zajęciach w-f oraz w licznych sekcjach sportowych.

Natomiast przyszli mechanicy okrętowi zgłębią tajniki budowy różnych siłowni okrętowych, w tym zarówno napędu głównego jak i pomocniczego. Systemy obrony przeciwawaryjnej i przeciwpożarowej okrętu nie będą miały dla przyszłych oficerów-mechaników żadnych tajemnic. Zdobędą oni również wiedzę praktyczną z tych dziedzin na specjalistycznych poligonach. Odpowiednie działanie i reakcja na różne awarie siłowni ćwiczyć będą na symulatorze siłowni okrętowych. Jednocześnie będą zdobywać wiedzę teoretyczną ze stateczności i budowy okrętów.

Studia w AMW są także interesujące finansowo, gdyż student wojskowy I roku otrzymuje uposażenie w wysokości ponad 800zł, które w kolejnych latach systematycznie wzrasta.

 

Czytaj więcej: JUŻ TYLKO DWA TYGODNIE!Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia wojskowo-cywilna. Oferuje studia zarówno wojskowe (2 kierunki), jak i cywilne (11 kierunków). Współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi z Francji, Niemiec, Włoch, Turcji, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Łotwy. Polscy studenci-podchorążowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i zawodach sportowych. Korzystają z możliwości jakie daje Erasmus Military i odbywają wymiany z francuską i hiszpańską Akademią Marynarki Wojennej. Studenci cywilni również odbywają wymiany w ramach programu Erasmus. Obecnie wyjeżdżają do Turcji, Grecji i Czech.

Wszystkie informacje na temat studiów w Akademii Marynarki Wojennej można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.amw.gdynia.pl .

Z marynarskim pozdrowieniem !!!

kmdr ppor. Wojciech Mundt

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz